PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 46 | 108--131
Tytuł artykułu

Model gospodarowania odpadami komunalnymi przez wspólnoty mieszkaniowe

Autorzy
Warianty tytułu
Model for the Management of Waste by the Community Housing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie to dotyka złożonej kwestii jaką jest problematyka gospodarowania odpadami komunalnymi we wspólnocie mieszkaniowej. Prezentowany model jest ściśle powiązany nie tylko z prawem odpadów, ale też ich istotą oraz funkcjonowaniem gmin, jako podmiotów, które wykonują zadania własne w tym zakresie. Opracowanie zostało oparte na najnowszej literaturze, ale też na szerokim katalogu orzeczeń, w tym orzeczeń sądów administracyjnych i organów administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of this compound affects the issue of which is the issue of the management of waste in the community. This model is closely linked not only with the law of the waste, but also their very essence and the functioning of the municipalities, as entities that perform tasks in this regard. The development was based on the most recent literature, but also on a broad catalogue of decisions, including decisions of administrative courts and bodies of public administration.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
108--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli
Bibliografia
 • T. Bąkowski, W nawiązaniu do dyskusji o zakresie samodzielności gminy w kontekście przepisów art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2001, t. XXV.
 • P. Czepiel, Gospodarowanie odpadami komunalnymi w obliczu zmian wprowadzonych ustawą z 1 lipca 2011 r., "Samorząd Terytorialny" 2013, nr 5.
 • M. Górski, Nowe regulacje prawne dotyczące postępowania z odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, materiały szkoleniowe, Poznań 2013.
 • M. Górski, Obowiązki gmin w nowych systemach postępowania z odpadami komunalnymi i odpowiedzialność z tytułu ich niewykonywania, [w:] T. Kupczyk, M. Żebrowski, K. Sosnowska, I. Tomys (red.), Zarządzanie gospodarką komunalną. Nowe wyzwania, korzyści, propozycje zmian, Wrocław 2015.
 • M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2018.
 • A. Jaworowicz-Rudolf, Gospodarowanie odpadami komunalnymi jako zadanie gminy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2012, nr 270.
 • Ł. Karczyński, Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a spółdzielnie mieszkaniowe, "Finanse Komunalne" 2014, nr 9.
 • P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno-prawne, Łódź 2014.
 • M. Kos-Kłoboda, Nowe zasady gospodarowania odpadami gminnymi, "Nowe Prawo" 2012, nr 9.
 • M. Matuszczak, Prawo własności odpadów komunalnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2014, nr 3.
 • C. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa 2000.
 • M. Paczocha, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada przyzwoitej legislacji, "Finanse Komunalne" 2013, nr 7-8.
 • M. Rudnicki (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.
 • M. Stachowicz, Obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, "Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne" 2016, nr 7.
 • E. Zębek, M. Raczkowski, Prawne i techniczne aspekty gospodarowania odpadami komunalnymi, "Przegląd Prawa Ochrony Środowiska" 2014, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.