PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 46 | 155--178
Tytuł artykułu

Kościelna osoba prawna jako założyciel spółdzielni socjalnej w wymiarze prawnofinansowym

Warianty tytułu
Church Legal Person as a Founder of Social Cooperative in Financial Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spółdzielnia socjalna jest istotnym elementem systemu walki z wykluczeniem społecznych. Mogą być one zakładane nie tylko przez osoby fizyczne, ale również przez osoby prawne: stowarzyszenia, fundacje i kościelne osoby prawne. Głównym celem artykułu jest przybliżenie tworzenia tych podmiotów właśnie przez te ostatnie podmioty. Z racji na niewielkie zainteresowanie kościelnych osób prawnych realizacją tego typu projektów społecznych w artykule zawarto informacje na temat procedury powstania spółdzielni socjalnej osób prawnych, których założycielami są kościelne osoby prawne oraz korzyści z ich istnienia dla lokalnej społeczności. Dodatkowo opisano w nim także kategorie zwolnień jakie przysługują kościelnym osobom prawnym, które stanowią swojego rodzaju rekompensatę przy przeznaczeniu części majątku własnego kościelnych osób prawnych na rzecz tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Social cooperative is important element of support social inclusion in many local communities. It can be organized by foundations, local societies and church legal persons.. For the last 6 years in Poland only few church legal persons decided to establish social cooperatives so to develop this activity in the article author present not only basic information about law procedures of creating social cooperatives but also tax solutions which can support this process in the future. To develop social cooperative movement church legal persons should also cooperate with non-governmental organizations. This sector has large experience in such social projects which description reader will also find in this article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--178
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Cąkała A. , Ekonomia Społeczna. Vademecum Spółdzielni Socjalnej, Poznań 2009.
 • Dzierżoń G., Kontrowersje wokół normatywnego podziału na osoby prawne publiczne i osoby prawne prywatne (kan. 116 kPk), "Annales Canonici" 2014, nr 10.
 • Januchowski A., Skuteczność prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji osób prawnych Kościoła Katolickiego, "Rejent" 2007, nr 9.
 • Januchowski A., Wybrane zagadnienia związane z reprezentacją parafii przez proboszcza na gruncie prawa kanonicznego i polskiego, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, t. 11.
 • Jaworska K., Spółdzielnie socjalne, "Studia Prawnoustrojowe" 2010, nr 11.
 • Jurek A., Spółdzielnia socjalna osób prawnych, Lublin 2015.
 • Kennedy R.T, [w:] J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green (red.)., New commentary on the Code of Canon Law, Mahwah 2000.
 • Kojadyńska A., Finansowanie kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce, "Kortowski Przegląd Prawniczy" 2017, nr 4.
 • Krawczyk P., Kościelne jednostki organizacyjne jako osoby prawne w świetle prawa kanonicznego i prawa państwowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach" 2011, nr 88.
 • Kozak P., Aktywna społeczność dla ekonomii społecznej, Warszawa 2016.
 • Krukowski J., Podstawy prawne finansowania działalności instytucji kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce na początku XXI wieku, "Teka Komisji Prawnej OL PAN" 2009, nr 2.
 • Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.
 • Machowska E., Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania spółdzielni socjalnych-studium przypadku, "Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy" 2016, nr 48.
 • Malesa W., Wawrzaszek A., Rejestr wyznaniowych osób prawnych-wybrane zagadnienia na przykładzie jednostek kościoła katolickiego, "Studia z prawa wyznaniowego" 2014, t. 17.
 • Niedbała Z., Spółdzielnie osób prawnych i niektóre rodzaje szczególne rodzaje spółdzielni w świetle obowiązującej ustawy i projektowanej ustawy. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, z. 3.
 • Pleśniak M., Reintegracyjna funkcja spółdzielni socjalnych, [w:] J. Blicharz (red), Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań, Wrocław 2017.
 • Prałat Z., Prawne aspekty prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej, Poznań 2015.
 • Rakoczy B., Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Sobczak M., Dwa światy spółdzielni socjalnych w Polsce, "Ekonomia Społeczna" 2016, nr 2.
 • Stanisławski T., Sposoby finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych, [w:] D. Walencik (red.). Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy - dyskusje - postulaty, Katowice-Bielsko-Biała 2009.
 • Tomkiewicz M., Zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych a zakres ich autonomii w zarządzaniu majątkiem na forum externum w Polsce, "Przegląd Religioznawczy" 2013, nr 4.
 • Walencik D., Opinia prawna w sprawie nabycia osobowości prawnej przez dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z siedzibą w Żarkach, "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2011, nr 3.
 • Wiśniewski P., Problematyka uzyskania osobowości prawnej w prawie polskim przez kościelne jednostki organizacyjne na przykładzie kościelnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, "Roczniki Wydziału Nauk Prawych i Ekonomicznych KUL" 2010, z 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.