PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 6 | 51--64
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty wdrażania rozwiązań transportowo-logistycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju polskich miast

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Chosen Aspects of Implementation of Transport and Logistics Solutions for Sustainable Development in Polish Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niewydajne i cechujące się brakiem zrównoważenia systemy transportowe stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów funkcjonalnych polskich miast. Implementacja rozwiązań z zakresu transportu i logistyki powinna przyczynić się do ograniczenia negatywnych efektów zewnętrznych generowanych przez transport, a także do osiągnięcia licznych innych korzyści w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Niniejszy artykuł przybliża problematykę wdrażania takich właśnie rozwiązań, istotnych z punktu widzenia uwarunkowań zrównoważonego rozwoju transportu i logistyki oraz przedstawia przykłady skutków, jakie niektóre z owych rozwiązań mogą mieć dla zrównoważonego rozwoju w jego trzech podstawowych wymiarach. (abstrakt oryginalny)
EN
Ineffective and unsustainable transport systems are one of the most serious functional problems of polish cities. The implementation of sustainable transport and logistics solutions should contribute to the reduction of negative externalities of transport, but also to the achievement of many other benefits in economic, social and environmental spheres. This paper discusses the issues of implementation of such solutions in the context of sustainable transport and logistics development as well as it presents some examples of results for sustainable development in its three core dimensions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
51--64
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Abt S., 2001, Uzależnienie funkcji centrów dystrybucji od infrastruktury logistycznej, [w:] Centra logistyczne w Polsce. I Ogólnopolska Konferencja, Wrocław 20 kwietnia 2001, CL Consulting i Logistyka, Wrocław, s. 102-112.
 • Birnerová E., Král P., 2006, Possibilities of comparison of benefits and costs of intelligent transportation system project, "Vadyba / Management" nr 1(10).
 • Commission Expert Group on Transport and Environment, 2000, Defining an environmentally sustainable transport system.
 • Dane Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (DzUrz UE L 2010, nr 201, s. 1).
 • Grabowska I., 2004, Zasady tworzenia równoważonej polityki transportowej - wybrane aspekty, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 7.
 • Jamroz K., Oskarbski J., 2009, Inteligentny system transportu dla aglomeracji trójmiejskiej, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" nr 1-2.
 • Komisja Europejska, 2004, Intelligent transport systems. What they are and why they are important for transport today. FRAME, IST.
 • Komisja Europejska, 2007, State of European cities report. Adding value to the European urban Audit, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf.
 • Korzeń Z., 2001, Ekologistyka, Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Mierzejewska L., 2009, Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wyd. Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań.
 • OECD, 1996, OECD Proceedings towards sustainable transportation. The Vancouver Conference. Conference highlights and overview of issues, Vancouver, http://www.oecd.org/dataoecd/28/54/2396815.pdf.
 • OECD, 2002, OECD Guidelines towards environmentally sustainable transport, http://esteast.unep.ch/phocadownload/oecd9714.pdf.
 • Ossowicz T., 2001, Centrum logistyczne a planowanie miasta, [w:] Centra logistyczne w Polsce. I Ogólnopolska Konferencja, Wrocław 20 kwietnia 2001, CL Consulting i Logistyka, Wrocław, s. 165-171.
 • Paradowska M., 2011a, Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską - przykład aglomeracji wrocławskiej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole (w druku).
 • Paradowska M., 2011b, Inteligentne systemy transportowe, "Inwestycje Sektora Publicznego" nr 12.
 • Platje J., 2007, Logistic centres as a factor of sustainable development, [w:] Centra logistyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju (Logistic centres in the context of sustainable development), red. J. Platje, T. Nowakowski, CL Consulting i Logistyka, Wrocław 2007, s. 7-14.
 • Platje J., 2011, Institutional capital - creating capacity and capabilities for sustainable development, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Platje J., Paradowska M., 2011, Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie transportowym, Wyd. Nasz Dom i Ogród "Flora", Wrocław.
 • Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, 2002, oprac. B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, C.H. Beck, Warszawa.
 • Przewodnik ekoinnowacji. Diagnoza trendów i dobre praktyki, 2008, oprac. L. Woźniak, B. Ziółkowski, A. Warmińska, S. Dziedzic, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Rao P.K., 2000, Sustainable development - economics and policy, Blackwell Publishers, Oxford.
 • Rodrigue J.P., Slack B., Comtois C., 2001, Green logistics (The paradoxes of), [w:] The Handbook of Logistics and Supply-Chain Management. Handbooks in transport
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.