PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 5 | 47--56
Tytuł artykułu

Grunty rolne i leśne w procesie kształtowania miejskiej struktury funkcjonalno-przestrzennej (przykład Leszna)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agriculture and Forest Lands in the Process to Forming of the Town Functional and Spatial Structure (on the Example of Leszno)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia analizę stosowanych w latach 2000-2009 regulacji planistycznych odnoszących sie do użytków rolnych i leśnych na przykładzie Leszna - byłego ośrodka wojewódzkiego położonego w południowo-zachodniej części Wielkopolski. Wybór tej jednostki badawczej uzasadnia nie tylko wysoka wydajność produkcji roślinnej i zwierzęcej w regionie, ale również konieczność utrzymania we właściwym stanie cennych walorów krajobrazowo-przyrodniczych miasta, w tym znacznej powierzchni lasów ochronnych. Oceny wdrożonych rozwiązań urbanistycznych dokonano dwutorowo, opierając się na ogólnych wartościach biotycznych gleb i drzewostanu oraz posługując się w stosunku do nowo projektowanej zabudowy pojęciem ładu przestrzennego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of the planning regulations applied between the years of 2000-2009 for agriculture and forestry purposes on the example of Leszno - the former provincial centre located in the south-western part of the Wielkopolska Province. The selection of this particular research unit is justified by the high capacity of plant and animal production within the region as well as the necessity of maintaining the precious land and natural values of the town in good condition including the large area of protected forests. The evaluation of the implemented urban solutions was completed in two phases basing on the general biotic values of soil and trees as well as by using the term of spatial order with regards to the newly-designed buildings. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
47--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A.Komeńskiego w Lesznie
Bibliografia
 • Cartwright F., 1991, Urban dynamics, Oxford University Press, Oxford.
 • Chudak M., 2009, Lokalizacja przedsiębiorstw a miejscowe planowanie przestrzenne (Studium przypadku miasta Leszna), Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Leszno.
 • Czerny M., 2005, Globalizacja a rozwój, PWN, Warszawa.
 • Głębocki B., 2007, Leśnictwo i gospodarka leśna, [w:] Geografia społeczno-gospodarcza Polski, red. H. Rogacki, PWN, Warszawa, s. 278-291.
 • Gorzym-Wilkowski W.A., 2006, Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego (zarys), Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Kiełczewska-Zalewska M., 1972, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.
 • Korcelli P., 1974, Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, "Studia KPZK PAN" t. 45, PWN, Warszawa.
 • Parysek J.J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wyd. Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań.
 • Rutkowska-Gurak A., 2009, System osadniczy, [w:] Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Oficyna Wolter Kluwer Business, Kraków, s. 359-420.
 • Słodczyk J., 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Szczepańska A., 2009, Procesy decyzyjne w gospodarce przestrzennej, [w:] Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym, red. E. Klima, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 43-51.
 • Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.