PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 5 | 57--76
Tytuł artykułu

Udział społeczny a zrównoważony rozwój przestrzeni mieszkaniowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Social Participation but the Sustainable Development of the Housing Space
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia ideę zrównoważonego rozwoju i jej umocowania prawne oraz zakres udziału społecznego w systemie planowania przestrzennego w Polsce na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Zrównoważony rozwój przedstawiono w aspekcie przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. Szczególne miejsce poświęcono aspektowi społecznemu, który powinien być rodzajem filtra, przez jaki przepływają decyzje dotyczące środowiska przyrodniczego, gospodarki i przestrzeni. Zwrócono uwagę na brak edukacji w zakresie możliwości i zasad kształtowania zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach kształcenia. Wskazano na optymalny model "responsive governance" oparty na publicznej koncepcji udziału społecznego, którego skuteczność mierzy się również na podstawie procesu i rezultatu. Przedstawiono kryteria i warunki wprowadzenia zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowej. Uwypuklono zalety i korzyści udziału społecznego w odniesieniu do polityki i gospodarki przestrzennej. Dokonano weryfikacji stosowania zasad i praktyki w zakresie udziału społecznego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie Łodzi. Ukazano fakty partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowej na wybranych przykładach z Niemiec, Francji i Holandii oraz określono pożądane kierunki działań w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is showing the idea of the sustainable development and her legal authorizations. Scope of the social participation in the system of the spatial planning in Poland based on provisions of law currently being in force. The sustainable development was described in the natural, public, economic and spatial aspect. Particular attention was paid for public aspect which should be a type of the filter through which decisions concerning the natural environment, the economy and the space are flowing. the lack of the education in the possibility and principles of the forming of the sustainable development on all levels of training was also taken into consideration. To the optimum model "responsive governance" based on the public concept of social participation which the effectiveness is measuring oneself also based on the process and the result was indicated. Criteria and conditions of implementing the sustainable development in the forming of the housing space were presented. Advantages of both the benefit of the social participation to the policy and the spatial development were indicated. They verified applying of principles and the practice in the social complicity in the planning and developing the housing space on the example of Lódz. Examples of the public participation in the forming of the housing space were presented on chosen examples from Germany, France and Netherlands as well as desired directions of action were set in implementing the sustainable development on the local level. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
57--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Billert A., 2006, Planowanie przestrzenne, trzecia droga do trzeciego świata, [w:] Urbanistyka w działaniu.
 • Teoria i praktyka. Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, red. T. Ossowicz, T. Zipser, Warszawa, Biblioteka Urbanisty 9.
 • Borys T., 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Bukowski Z., 2009, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, TNOIK, Toruń.
 • Dresner S., 2002, The principles of sustainability, Earthscan, London.
 • Gerwin M., 2008, Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski: lokalne inicjatywy rozwojowe, Earth Conservation, Sopot.
 • Giordano K., 2005, Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Gonda-Soroczyńska E., 2006, Partycypacja społeczna planowania przestrzennego wybranych w systemie, [w:] Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, red. T. Ossowicz, T. Zipser, Urbanista, Warszawa.
 • Groeger L., 2010, Specyfika kształtowania przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społecznych, [w:] Gospodarka przestrzenna społeczeństwu, red. W. Ratajczak, K. Stachowiak, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • Howe E., 1994, Acting on ethics in city planning, NJ. Rutgers University Press, New Brunswick.
 • IAP, 2000, światowa międzynarodowa konferencja: Transition to Sustainability in the 21st Century, Tokyo, 15-18 May 2000.
 • Jałowiecki B., 1992, Gra o miasto w sytuacji transformacji ustroju, Warszawa. "Biuletyn KPZK PAN" nr 157.
 • Janowski K., 2005, Sposób na partycypację, Warszawa. "Architektura" nr 9.
 • Jędraszko A., 2005, Zagospodarowanie przestrzeni w Polsce - drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Wyd. Platan, Warszawa.
 • Kozłowski S., 2000, Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa.
 • Kulesza M., 2005, Współczesne dylematy zarządzania publicznego w Polsce, http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/rzecznik/posiedzenia_seminaryjne/sem_2005_04_20/px_ref_kulesza.pdf
 • Mierzejewska L., 2009, Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wyd. Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań.
 • O'Riordan T., 1993, Interpreting the precautionary principle, CSERGE Working Paper PA CSERGE, UCL and UEA.
 • Parysek J.J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań.
 • Parysek J.J., 2003, Ład przestrzenny jako kategoria pojęciowa i planistyczna, [w:] Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, red. T. Ślężak, Z. Zioło, Warszawa. "Biuletyn KPZK PAN" z. 205.
 • Parysek J.J., 2010, Gospodarka przestrzenna i rola partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego, [w:] Gospodarka przestrzenna społeczeństwu, red. W. Ratajczak, K. Stachowiak, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • Pęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa.
 • Stappen R.K., 2006, A sustainable world is possible. Der Wise Consensus: Problemlösungen für das 21. Jahrhundert, http://www.uni-lueneburg.de/asi/Symposium/downloads/wise-consensus1.3.pdf.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, 2000, Warszawa.
 • Szulczewska B., 1998, Programowanie ekorozwoju na szczeblu lokalnym, [w:] Sterowanie ekorozwojem, t. 3, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717.
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627. www.civicpedia.ngo.pl.
 • World public sector report, 2005, United Nations, New York.
 • Zaniewska H., Thiel M., 2008, Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w procesie odnowy urbanistycznej, [w:] Metody zarządzania odnową miast, red. P. Kleczkowski, Dom Wyd. Naukowych, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.