PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 6 | 2--10
Tytuł artykułu

Tradycjonalizm a unionizm, czyli o związku zarządzania łańcuchem dostaw z logistyką - próba syntezy paradoksu

Warianty tytułu
Traditionalism and Unionism, the Relationship between Supply Chain Management and Logistics - an Attempt to Synthesize the Paradox
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę zależności występującej między zarządzaniem łańcuchem dostaw i logistyką, posiłkując się dwoma skrajnymi poglądami reprezentowanymi przez tradycjonalizm i unionizm. Według pierwszego podejścia zarządzanie łańcuchem dostaw jest częścią składową logistyki, podczas gdy unionizm podkreśla odwrotną zależność, zgodnie z którą to logistyka jest komponentem zarządzania łańcuchem dostaw. Mimo wzajemnej sprzeczności - przyjęcie każdego z wyróżnionych stanowisk interpretacyjnych jest silnie uargumentowane w literaturze przedmiotu. Celem artykułu jest próba przełamania napięcia występującego między wyróżnionymi, z pozoru opozycyjnymi, stanowiskami poznawczymi. W realizacji tak sformułowanego celu posłużono się tradycyjną metodyką studiów literaturowych, opartą na przeglądzie narracyjnym. Założono, że wspomniane napięcie przyjmuje formę paradoksu, który może zostać rozstrzygnięty na gruncie podejścia dialektycznego, osadzonego w diadzie teoria-praktyka. W związku z tym przywołano podstawowy model kategoryzacji nauk o zarządzaniu, wyróżniający nurt teoretyczny i praktyczny. Na tej podstawie podjęto próbę syntezy, umożliwiającą jednoczesne łączenie obu przeciwstawnych poglądów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper depicts the relationship between supply chain management and logistics, using two extreme views represented by traditionalism and unionism. The first one postulates that supply chain management is the component of logistics, while the latter one underscores the reverse relationship highlighting that logistics is the part of supply chain. Despite their mutual contradictions, there is a robust prerequisites to employ each of the views. The paper seeks to mitigate a cognitive tension distinguished between two, seemingly opposed perspectives. Having assumed that the tension takes the form of paradox, the dialectic approach anchored in the theory-practice dyad is used. Therefore, a basic typology of management science distinguishing the theoretical and practical stream is developed, followed by the attempt of synthesis of two opposed views. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ballou, R. H. (2004). Business Logistics/Supply Chain Management. New Jersey: Prentice Hall.
 • Bernon, M., Mena, C. (2013). The evolution of customised executive education in supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 18(4), 440-453.
 • Bieniok, H., Ingram, M., Marek, J. (1999). Kompleksowa metoda diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej.
 • Carter, C. R., Kosmol, T., Kaufmann, L. (2017). Toward a Supply Chain Practice View. Journal of Supply Chain Management, 53 (1), 144-122.
 • Christopher, M. (2016). Logistics & Supply Chain Management. 5th edition, Pearson Education Limited, Harlow, UK.
 • Ciesielski, M. (2014). Krytyczne problemy metodologiczne w badaniach nad zarządzaniem łańcuchami dostaw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomia Transportu i Logistyka, (51), 15-22.
 • Cooper, M. C., Lambert, D. M., Pagh, J. D. (1997). Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics. International Journal of Logistics Management, 8(1), 1-14.
 • Cyfert,  Sz.,  Dyduch,  W.,  Latusek-Jurczak,  D.,  Niemczyk,  J.,  Sopińska,  A.  (2014).  Subdyscypliny  w  naukach  o  zarządzaniu  -  logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 37-49.
 • Dawidowicz, W. (1972). Zagadnienia teorii organizacji i kierowania w administracji państwowej. Warszawa: PWN.
 • Evangelista, P., Mogre, R., Perego, A., Raspagliesi, A., Sweeney, E. (2012). A survey-based analysis of IT adoption and 3PLs' performance. Supply Chain Management: an International Journal, 17(2), 172-186.
 • Fabiańska, K., Jędralska, K., Rokita, J. (1994). Zarządzanie przedsiębiorstwem a konkurencja rynkowa. Katowice: Petex.
 • Cyfert,  Sz.,  Dyduch,  W.,  Latusek-Jurczak,  D.,  Niemczyk,  J.,  Sopińska,  A.  (2014).  Subdyscypliny  w  naukach  o  zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 37-49.
 • Green Jr, K. W., Whitten, D., Inman, R. A. (2008). The impact of logistics performance on organizational performance in a supply chain context. Supply Chain Management: An International Journal, 13(4), 317-327.
 • Grimm, C., Knemeyer, M., Polyviou, M., Ren, X. (2015). Supply Chain Management Research in Management Journals: A Review of Recent Literature (2004-2013). International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45(5), 404-458.
 • Halldorsson, A., Larson, P. D., Poist, R. F. (2008). Supply chain management: a comparison of Scandinavian and American perspectives. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(2), 126-142.
 • Jędralska,  K.  (2010).  Kontekst  niepewności  w procesie  zarządzania  strategicznego.  W:  K.  Jędralska  (red.).  Zarządzanie  niepewnością (9-30). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Kempny, D. (1993). Paradygmat samorozwoju w naukach ekonomicznych. Ekonomista, (4), 507-516.
 • La  Londe,  B.J.,  Masters,  J.M.  (1994).  Emerging  logistics  strategies:  Blueprints  for  the  next  century.  International  Journal  of  Physical Distribution and Logistics Management. 24(7), 35-47.
 • Larson, P. D., Halldorsson, J. (2004). Logistics Versus Supply Chain Management: An International Survey. International Journal of Logistics: Research and Applications, 7(1), 17-31.
 • Larson, P. D., Poist, R. F., Halldorsson, A. (2007). Perspectives on logistics vs. SCM: a survey of SCM professionals. Journal of Business Logistics, 28(1), 1-24.
 • Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., Zacharia, Z. G. (2001). Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 22(2), 1-25.
 • Nowak, S. (2008). Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN.
 • Rutkowski,  K.  (2004).  Zarządzanie  łańcuchem  dostaw - próba  sprecyzowania  terminu  i  określenia  związków  z  logistyką.  Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 2-8.
 • Sołtysik, M. (2001). Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej logistyki, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11), 14-19.
 • Sołtysik, M. (2003). Zarządzanie logistyczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Stock, J. R., Lambert, D. M. (2001). Strategic Logistics Management. Boston: McGraw-Hill.
 • Sudoł, S. (2012). Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje. Warszawa: PWE.
 • Sudoł, S. (2011). Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu. W: W. Kieżun (red). Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sułkowski, Ł. (2005). Epistemologia w naukach o zarządzaniu. Warszawa: PWE.
 • Sułkowski, Ł. (2011). Metafory, archetypy i paradoksy organizacji. Organizacja i Kierowanie, (2), 55-69.
 • Sułkowski, Ł. (2013). Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (268-290). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sweeney, E., Grant, D. B., Mangan, D. J. (2015). The implementation of supply chain management theory in practice: an empirical investigation. Supply Chain Management: An International Journal, 20(1), 56-70.
 • Sweeney, E., Grant, D. B., Mangan, D. J. (2018). Strategic adoption of logistics and supply chain management. International Journal of Operations & Production Management, 38(3), 852-873.
 • Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.
 • Towill, D.R., Naim, M.M., Wikner, J. (1992). Industrial dynamics simulation models in the design of supply chains. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management. 22(5), 3-13.
 • Zohar, A. (1995). Paradoxical Dimensions of Organization. Toronto: Schulich School of Business.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570375

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.