PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 9 | 95--106
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie gmin turystycznych jako czynnik warunkujący współpracę samorządów lokalnych

Warianty tytułu
Tourist Municipals' Diversity as a Determinant of Cooperation Between Local Governments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę współpracy międzygminnej w zakresie turystyki. Współpracujące samorządy niejednokrotnie cechuje różnorodność w zakresie posiadanych walorów turystycznych, statusu (gmina miejska, wiejska lub miejsko-wiejska), wielkości i zasobności gminy, lokalnych problemów, a także poziomu rozwoju funkcji turystycznej czy przynależności do jednostek terytorialnych wyższego szczebla (powiat, województwo). Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób zróżnicowanie między gminami w wymienionych aspektach może oddziaływać na współpracę między nimi - na jej nawiązanie, przebieg i rezultaty. Artykuł składa się z pięciu części: wstępu, literaturowych rozważań na temat znaczenia zróżnicowania gmin jako czynnika warunkującego ich współpracę, prezentacji metodologii badań i ich rezultatów oraz zakończenia. Do osiągnięcia postawionego celu wykorzystano badania przeprowadzone na terenie pięciu beskidzkich gmin, tworzących porozumienie "Beskidzka 5". (abstrakt oryginalny)
EN
In the article there is considered the issue of tourism cooperation between local governments. Cooperating governments diff er from one another when taking into account tourist attractions, their status (village, town, and town-village), municipals' size and income, local problems, and also level of development of tourist function or belonging to local government units of a higher level (county, voivodeship). The aim of the article is to show, how the municipal diversity in the mentioned areas can impact upon local governments' cooperation - its establishment, process and results. The article consists of fi ve parts: introduction, literature considerations concerning the role of municipalities' diversity as a determinant of their cooperation, presentation of methodology, research results and conclusions. To achieve the aim of the article there was used the research conducted in fi ve municipalities (situated in the Beskidy Mountains) which create the agreement called "Beskidzka 5". (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
95--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Babbie E., 2008, Podstawy badan spolecznych, WN PWN, Warszawa.
 • Bank Danych Regionalnych, dane za 2008 r.: http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks.
 • Boorzel T., 1998, Organizing Babylon: On the diff erent conceptions of policy networks, "Public Administration" 76, s. 253-273.
 • Buhalis D., 2000, Marketing the competitive destination of the future, "Tourism Management" 21.1, s. 97-116.
 • Butler R., 1980, The concept of a tourism area cycle of evolution: Implications for management of resources, "Canadian Geographer" 24(1), s. 5-12.
 • Caff yn A., 2000, Is there a tourism partnership life cycle?, [w:] Tourism collaboration and partnerships. politics, practice and sustainability, red. B. Bramwell, B. Lane, Chanel View Publications, Clevedon, s. 200-229.
 • Czernek K., 2012, Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, Proksenia, Kraków.
 • 7 Fyall A., Garrod B., 2005, Tourism marketing. A collaborative approach, Channel View Publications, Clevedon-Buff alo-Toronto.
 • Głuszynski J., 2005, Wystąpienie pt. Inicjatywa Lider w Polsce. Prezentacja wyników badan na temat funkcjonowania lokalnych grup działania w Polsce (projekt badawczy na temat inicjatywy Leader+ przeprowadzony na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej; okres objęty badaniem - listopad 2004 - styczeń 2005).
 • Kostera M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badan terenowych, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Majewska J., 2009, Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, rozprawa doktorska przygotowana w Katedrze Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, maszynopis.
 • Matczak A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, [w:] Funkcja turystyczna, Wydaw. UL, Łódz. Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm 5, s. 27-39.
 • Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Miles M.B., Huberman A.M. 2000, Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Bialystok.
 • Osiecki A., 2008, Priorytety inwestycyjne samorządów w 2008 r., "Wspólnota" nr 3.
 • Stake R., 2009, Jakościowe stadium przypadku, [w:] Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, s. 623-650.
 • Strategia promocji i rozwoju turystyki miasta Wisły - streszczenie, 2006, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Wrocław.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Brenna 2008-2015, 2008, Brenna.
 • Strategia rozwoju turystyki miasta Szczyrk do 2016 roku, 2004, Regionalne Biuro Realizacji Programów Ekologicznych.
 • Tosun C., 2000, Limits to community participation in the tourism development process in developing countries, "Tourism Management" 21.6, s. 613-633.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807).
 • Wood D.J., Gray B., 1991, Toward a comprehensive theory of collaboration, "Journal of Applied Behavioral
 • Science" 27.2, s. 139-162.
 • Zintegrowana strategia rozwoju gminy Istebna 2005-2015, 2005, Delta Partner - Stowarzyszenie Wspierania
 • Inicjatyw Gospodarczych, Cieszyn.
 • Zintegrowana strategia rozwoju Ustronia 2005-2015, 2005, Delta Partner - Stowarzyszenie Wspierania
 • Inicjatyw Gospodarczych, Cieszyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.