PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 173 | 141--162
Tytuł artykułu

Ocena przedsiębiorstw TSL działających w Polsce - dylematy metodyczne badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of TSL Companies in the Polish Market: Methodological Research Dilemmas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena kondycji polskiej branży TSL (transport, spedycja, logistyka) prowadzona przy użyciu różnych metod badawczych. W artykule poddano analizie krytycznej wybrane, najczęściej stosowane, metody diagnozowania podmiotów TSL. W ocenie przedsiębiorstw transportowych i logistycznych uwzględniono wnioski z przeglądu rankingów i cyklicznych statystyk branżowych, wskazując na ich braki lub obszary wymagające uzupełnienia innymi metodami badawczymi. Zwrócono uwagę na potrzebę monitorowania branży TSL i jej podmiotów za pomocą narzędzi analizy strategicznej i finansowej. Omówiono wybrane metody oceny przedsiębiorstw TSL, tj. analizę pozycji konkurencyjnej i rynkowej oraz analizę finansową. Przedstawiono wstępne wyniki ocen największych przedsiębiorstw TSL. Omówiono problemy metodyczne dotyczące prowadzenia analizy i prezentacji wyników. Wskazano bariery związane z pozyskiwaniem danych źródłowych. Poruszono kwestię odmiennego sposobu agregacji danych w ramach rachunkowości wewnętrznej, statystyk GUS, cyklicznych sprawozdań i rankingów firm TSL. Zaproponowano kierunki prowadzenia badań nad rynkiem TSL z uwzględnieniem zidentyfikowanych ograniczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the paper is to assess the performance of the Polish TSL (transport, shipping and logis- tics) sector using diverse research methods. It critically analyses selected, the most frequently applied methods to diagnose entities from the TSL sector. The assessment of transport and logistics compa- nies takes account of conclusions from the review of rankings and cyclical sectoral statistics pointing to gaps or areas that need to be supplemented with other research methods. Attention is drawn to the need to monitor the TSL sector and entities operating within it using tools of strategic and financial analysis. The paper discusses selected methods of assessing TSL companies, such as, the analysis of their competitive and market position and financial analysis. The paper presents rough assessment results for the biggest TSL companies obtained from the proposed tools and inter-dependences amongst them. Methodological problems involved in analysing and presenting the results are also discussed together with barriers in getting access to source data. The author deals with the issue of different data aggre- gation systems different for internal statistics, Statistics Poland, cyclical reports, and TSL rankings. Fi- nally, having the identified limitations in mind, directions of studies on the TSL market are proposed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
 • Bednarz L. [2012], Mechanizmy i sposoby koordynacji w łańcuchach dostaw, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe", nr 41.
 • Brdulak H. [2017], Ranking TSL 2017, "LTS Dziennik Gazeta Prawna", czerwiec.
 • Brdulak H. [2018], Ranking TSL 2018, "LTS Dziennik Gazeta Prawna", czerwiec.
 • Dyczkowska J. [2014], Zarządzanie łańcuchem dostaw studium przypadku Scania Production, "Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, Instytut Ekonomii i Zarządzania", 4.
 • Franc-Dąbrowska J. [2014], Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw logistycznych, w kontekście łańcuchów dostaw, "Logistyka",4.
 • Romanowska M., [red.], [2012], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa branży TSL, SGH.
 • Zaręba K. [2009], Efektywna strategia logistyczna w przedsiębiorstwie, "Logistyka i Transport", nr 1(8).
 • Zimny A., [red.], [2016], Wielowymiarowe aspekty rozwoju gospodarczego, Finanse - Logistyka - Zarządzanie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
 • Zysińska M. [2012], Segmentacja i grupy strategiczne branży TSL w Polsce, "TTS Technika Transportu Szynowego", nr 9.
 • Zysińska M. [2013a], Koncepcja modeli biznesowych w branży TSL i ich klasyfikacja, "Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe", nr 3.
 • Zysińska M. [2013b], Model biznesu a kondycja finansowa spółki z branży TSL - paradygmat współzależności, "TTS Technika Transportu Szynowego", nr 10.
 • Zysińska M. [2013c], Model biznesowy TSL. Analiza trzech przypadków, "Transport Samo- chodowy", 2.
 • Zysińska M., Krysiuk C. [2018], Analiza trendów na polskim rynku TSL w latach 2007-2016, "Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe", nr 6.
 • assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/01/the-truth-about-online-consumers. pdf [dostęp 15.09.2018 i 17.09.2018].
 • bdm.stat.gov.pl [dostęp 15.09.2018].
 • "Forbes" [2018], www.forbes.pl/biznes/rynek-przesylek-kurierskich-ekspresowych-i-pacz- kowych-w-polsce/npd87m5 [dostęp 14.09.2018].
 • Halik A., Szczęśniewski R. [2018], Logistyka w sklepach internetowych 2018. Dokąd zmierzają kurierzy, poczta i paczkomaty, assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/01/ the-truth-about-online-consumers.pdf [dostęp 14.09.2018].
 • Hałas A. [2014], Giełdy transportowe przyszłością branży TSL, www.trans.eu/pl/blog/branza- -tsl/gieldy-transportowe-przyszloscia-branzy-tsl/ [dostęp 5.06.2014].
 • Janiak T. [2018], Logistyka w Polsce. Raport 2017, red. I. Fechner, G. Szyszka, Poznań, Biblio- teka Logistyka; www.logistyka.net.pl/raport-logistyka-w-polsce/item/download/79625_ 03d3284e8efff166dfba9a2b8cce3be7 [dostęp 18.09.2018].
 • Kawa A. [2017], Analiza rynku KEP w Polsce. Raport opracowany na zlecenie GS1 Polska, 11.12.2017, www.forbes.pl/biznes/rynek-przesylek-kurierskich-ekspresowych-i-paczkowych- -w-polsce/npd87m5 [dostęp 15.09.2018].
 • lpi.worldbank.org/international/global/2018 [dostęp 15.09.2018].
 • NBP [2018], www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/koniunktura_prezentacja.ascx [dostęp 17.09.2018].
 • stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5511/11/6/1/przewozy_ladun- kow_i_pasazerow_w_2017_r.pdf [dostęp 15.09.2018].
 • stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/przewozy-ladunkow-i-pasa- zerow-w-2017-roku,11,6.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.