PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 10 | 9--24
Tytuł artykułu

Decyzje posiadaczy w zakresie stosowania prawa jako źródło prawa i źródło rozwoju posiadania

Warianty tytułu
Decisions of Holders on the Application of Law as a Source of Law and a Source of Development of Ownership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Posiadanie od zarania dziejów jest najprostszą i najbardziej naturalną postacią władztwa osoby nad rzeczami. Jest ono możliwe nawet w najprostszych stosunkach społecznych, a jego rozwój jest zarazem rozwojem stosunków społecznych i rozwojem prawa. Samo posiadanie jako instytucja prawa dynamicznie rozwija się. Jest to stan, który pierwotnie poprzedzał ukształtowanie się prawa własności, a następnie współistniał wraz z prawem własności oraz innymi prawami do rzeczy. Od pewnego czasu zauważalne jest wypieranie przez posiadanie prawa własności. Celem artykułu jest pokazanie na kilku przykładach, jak decyzje posiadaczy w zakresie stosowania prawa dotyczącego posiadania wpływają na zmianę prawa. Wybrane przykłady pokazują, że decyzje posiadaczy wpływają bądź bezpośrednio na zmianę prawa, bądź powodują zmianę prawa w sposób pośredni (np. poprzez zmianę linii orzeczniczej). W efekcie widoczny jest rozwój instytucji posiadania i przejmowanie przez niego funkcji dynamizującej prawa, polegającej na promowaniu zmian w życiu społecznym. Zastosowaną metodą pracy było zbieranie danych, ich interpretacja i opracowanie.(abstrakt oryginalny)
EN
Since the beginning of time, ownership has been the simplest and most natural form of a person's authority over things. It is possible even in the simplest social relations, and its development is at the same time the development of social relations and the development of law. Ownership itself as an institution of law is developing dynamically. It is a state that originally preceded the formation of the right of ownership, and subsequently coexisted along with the right of ownership and other rights to things. For some time, displacement by ownership has been noticeable. The purpose of the article is to show based on several examples how decisions of holders regarding the application of the ownership law affect the change of law. The selected examples show that the decisions of holders either directly affect a change of the law or cause a change of the law indirectly (e.g. by changing the case law). As a result, a development of the institution of ownership and it taking over the function of making the law dynamic, consisting in promoting changes in social life, is visible. The method used was data collection, its interpretation and processing.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Borucka-Arctowa M. [w:] Społeczne poglądy na funkcje prawa, red. M. Borucka-Arctowa, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1982.
 • Chmielnicki P., Dybała A., Stachura M., Reguły działania człowieka gospodarującego w społeczeństwie jako źródło norm prawnych, Warszawa 2010.
 • Chmielnicki P. [w:] Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2014.
 • Chmielnicki P., Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie, Warszawa 2015.
 • Gocłowski M., Posiadanie w ujęciu Kodeksu cywilnego (Prawo podmiotowe czy stan faktyczny), "Państwo i Prawo" 2001/2.
 • Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2007.
 • Machnik A., Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z ustawy 11 kwietnia 2013 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, "Krakowski Przegląd Notarialny" 2017/1.
 • Maj K., Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., "Krakowski Przegląd Notarialny" 2016/2.
 • Piątkowski J. St., Problematyka prawna obrotu gruntami chłopskimi, Warszawa 1961.
 • Pisuliński J., O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, "Rejent" 2016/5.
 • Truszkiewicz Z., Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu U.K.U.R., "Krakowski Przegląd Notarialny" 2016/2.
 • Safjan M., Słowo wstępne [w:] Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego NSA 1981-2001, Warszawa 2001.
 • Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992.
 • Sójka-Zielińska K., Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009.
 • Stelmachowski A., Istota i funkcja posiadania, Warszawa 1958.
 • Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.