PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 10 | 47--60
Tytuł artykułu

Upoważnienie do wydania rozporządzenia - model konstytucyjny i jego interpretacje

Autorzy
Warianty tytułu
Authorisation to Issue a Regulation - the Constitutional Model and its Interpretations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że rozporządzenia wydawane są na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania przez organy określone w Konstytucji. Upoważnienie określa organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw podlegających regulacji, a także wytyczne dotyczące jego wydania. Autor poddał analizie charakter prawny rozporządzenia i skoncentrował się na warunkach jego wydania. Ukazał znaczenie wytycznych w oparciu o interpretację dokonaną przez Trybunał Konstytucyjny. Doszedł do wniosku, że udzielenie precyzyjnej zgody na wydanie rozporządzenia jest nadal poważnym wyzwaniem w parlamentarnej procedurze legislacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Article 92 section 1 of the Constitution of Republic of Poland states that "regulations shall be issued on the basis of a specific authorisation contained in the Act, and for the purpose of its implementation by the organs specified in the Constitution. The authorisation specifies the authority competent to issue the regulation and the scope of matters subject to regulation, as well as guidelines for its issuing". The author has analysed the legal nature of the regulation and focused on the terms of its issuance. He showed the importance of guidelines based on the interpretation made by the Constitutional Tribunal. He concluded that providing precise authorisation for the issuance of a regulation is still a major challenge in the parliamentary legislative procedure.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bałaban A., Źródła prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997, "Przegląd Sejmowy" 1997/5.
 • Bałaban A., Ustawa a akty normatywne niższej rangi, "Studia Prawnicze" 1975/3.
 • Babicka-Kłopotek M., "Wytyczne" jako element upoważnienia do wydania rozporządzenia na tle art. 92 Konstytucji RP, "Przegląd Sejmowy" 2006/3.
 • Działocha K., komentarz do art. 92 [w:] L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2008.
 • Działocha K., Rozporządzenie [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
 • Działocha K., Zasady budowy systemu źródeł prawa w nowej konstytucji [w:] System źródeł prawa. Stan obecny i wnioski, red. J. Mazur, Warszawa 1998.
 • Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, Toruń 2017.
 • Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
 • Jeżewski J., komentarz do art. 92 [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Kmieciak Z., Działalność prawotwórcza naczelnych organów administracji a reforma gospodarcza [w:] Legislacja administracyjna. Materiały ze Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa i Postępowania Administracyjnego, Gdańsk 1993.
 • Ryms W., Wybrane problemy formułowania upoważnień ustawowych [w:] Upoważnienia ustawowe do wydania akty wykonawczego, Warszawa 1989.
 • Wiącek M., komentarz do art. 92 [w:] Konstytucja RP, t. II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Zakrzewski W., Zakres i formy działalności prawotwórczej, Warszawa 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.