PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 10 | 61--76
Tytuł artykułu

Publicznoprawne oraz proceduralne podstawy i aspekty odpowiedzialności Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów Sądu Najwyższego

Warianty tytułu
Public and Legal as Well as Procedural Underpinnings and Aspects of the Responsibility of the Republic of Poland for Violating the Principle of Irrevocability and Independence of the Supreme Court Judges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Unia Europejska zapewnia swoim obywatelom rządy prawa, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Obywatele państw członkowskich UE mają zagwarantowane uprawnienie do zbadania przez niezawisły i obiektywny sąd zgodności z prawem każdej decyzji regulowanej przepisami prawa krajowego i unijnego. Uregulowane w przepisach prawa krajowego środki zaskarżenia muszą być zapewniać skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii (art.19 ust. 1 TUE). Obowiązkiem władz państw członkowskich UE jest zagwarantowanie prawa do rzetelnego procesu (due process of law). Zagwarantowanie efektywnej kontroli sądowej, mającej na celu zapewnienie osobom i innym podmiotom możliwość korzystania z przysługujących im uprawnień, jest uznawane przez UE za nieodłączną cechę państwa prawa. Trybunał Sprawiedliwości (TS) UE w sprawie C-619/18 orzekł 24.06.2019 r., że powyższe wartości zostały przez Rzeczpospolitą Polską (RP) naruszone. Autor artykułu przedstawia podstawy faktyczne oraz argumenty prawne zamieszczone w powyższym rozstrzygnięciu TSUE. Pozwala zorientować się dlaczego obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego (SN) oraz przyznanie prezydentowi RP dyskrecjonalnego uprawnienia do przedłużenia czynnej służby sędziom SN, którzy ukończyli skrócony wiek przejścia w stan spoczynku, uznane zostało przez TSUE za naruszenie przepisów prawa unijnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The European Union ensures its citizens the rule of law, freedom, security and justice. Citizens of EU Member States are guaranteed the right to challenge before an independent and objective court the legality of any decision any decision governed by national and EU law. The legal remedies provided for in national law must guarantee effective legal protection in areas covered by Union law (Article 19 (1) TEU). It is the responsibility of the authorities of EU Member States to guarantee the right to a fair trial. Guaranteeing effective judicial review aimed at ensuring that individuals and other entities can exercise their rights is recognised by the EU as an inherent feature of the rule of law. The Court of Justice of the EU in case C-619/18 ruled on 24.06.2019 that the above values were violated by the Republic of Poland. The author of the article presents the factual basis and legal arguments contained in the above decision of the CJEU. The author explains why lowering the retirement age of the judges of the Polish Supreme Court and granting the President of the Republic of Poland the discretion to extend the period of active service of the judges of the Polish Supreme Court who have reached the lowered retirement age was recognised by the CJEU as an infringement of EU law.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Barents R., Remedies and Procedures before the UE Court, European Law Monographs, red. H.E. Breese, Wolters Kluwer, Kluwer Law International 2016.
 • Bonelli M., Claes M., Judicial serendipity: how Portuguese judges came to the rescue of the of the Polish judiciary, "European Constitutional Law Review" 2018/14.
 • Closa C., Kochanev D. (red.), Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union, Cambridge 2016.
 • Editorial Comments, Safeguarding UE values in the Member States - Is something finally happening?, "Common Market Law Review" 2015/52.
 • Hilion C., Overseeing the Rule of Law in the EU: Legal Mandate and Means [w:] Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union, red. C. Closa, D. Kochanev, Cambridge 2016.
 • Hoffmeister F., Enforcing the UE Charter of Fundamental Rights in Member States: How Far are Rome, Budapest and Bucharest from Brussels? [w:] Constitutional Crisis in the European Constitutional Area, red. A. von Bogdandy, P. Sonnevend, C.H. Beck, Hart, Nomos 2016.
 • Jakab A., Kochenov D. (red.), The Enforcement of UE Law and Values: Ensuring Members States' Compliance, Oxford 2017.
 • Krajewski M., Associaçăo Sindical Dos Juizes Portugueses: The Court of Justice and Athena's Dilemma, "European Papers" 2018/3.
 • Lenaerts K., Maselis I., Gutman K., EU Procedural Law, Oxford 2015.
 • Łazowski A., Decoding a Legal Enigma: The Charter of Fundamental Rights of the European Union and Infringement Proceesings, "ERA Forum" 2013/14.
 • Pech L., Platon S., Judicial independence under threat: The Court of Justice to the rescue in the ASJP case, "Common Market Law Review" 2018/55.
 • Prete L., Infringement Proceedings in EU Law, Wolters Kluwer 2017.
 • Scheppele K.L., Enforcing the Basic Principles of UE Law through Systematic Infringement Actions [w:] Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union, red. C. Closa, D. Kochanev, Cambridge 2016.
 • Schmidt H., Bogdanowicz P., The Infringement Procedure in the Rule of Law Crisis: How to Make Effective Use of Article 258 TFUE, "Common Market Law Review" 2018/55.
 • Świątkowski A.M., Prawny spór o zgodność z konstytucją RP regulacji i ich następstw osiągnięcia "wieku emerytalnego" przez sędziów Sądu Najwyższego, "Palestra" 2018/10.
 • Świątkowski A.M., Materialno-prawne rozważania na temat nieusuwalności - z powodu wieku - sędziów Sądu Najwyższego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przesłane do druku.
 • Waelbroeck M., Oliver P, La crise de l'état de droit dans l'Union europénne: quoi faire?, "Cahiers de droit européen" 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.