PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 (544) | 146--158
Tytuł artykułu

Modyfikacje modelu analizy odchyleń kosztów standardowych

Autorzy
Warianty tytułu
Modifications of Standard Cost Deviation Analysis Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunek kosztów standardowych dostarcza szeregu informacji przydatnych w procesie zarządzania. W szczególności są to dane na temat poziomu odchyleń kosztów wytworzenia. Skuteczne sprawowanie kontroli wymaga ustalenia przyczyn zaistniałych odchyleń. Analiza czynnikowa jest podstawowym narzędziem umożliwiającym obliczanie wpływu zmian w poziomie obserwowanych czynników wpływających na koszty. Wpływ tych czynników można obliczyć za pomocą modelu analizy odchyleń kosztów standardowych. Model określa etapy postępowania, elementy składowe, na które dzielone jest odchylenie całkowite, oraz w jaki sposób obliczane są poszczególne elementy. W tym podejściu dominuje metoda kolejnych podstawień. W związku z subiektywizmem tej metody w artykule zaproponowano modyfikację algorytmu. W celu poprawy obiektywizmu podziału odchyleń cząstkowych przedstawiano podejście wykorzystujące metodę logarytmowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The standard costing provides a number of information useful in the management process. In particular, these are data on the level of deviations of manufacturing costs. Effective control requires determining the reasons for the deviations. Factor analysis is the basic tool for calculating the impact of changes in the level of observed factors affecting costs. The impact of these factors can be calculated using the standard cost deviation analysis model. The model determines the stages of the procedure, the components on which the total deviation is divided and how the individual elements are calculated. In this approach, the method of subsequent substitutions is dominated. In connection with the subjectivism of this method, the algorithm has been proposed in the article. In order to improve the objectivity of division of partial deviations, the article presents an approach using the logarithmic method.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
146--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bednarski L., 2007, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Drury C., 1997, Rachunek kosztów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drury C., 2012, Management and Cost Accounting, Cengage Learning, Andover, Hampshire UK.
 • Grzegorek A., 2006, Analiza odchyleń od wartości standardowych w systemie monitorowania dokonań (SIMD), [w:] Karmańska A. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, s. 808-890.
 • Jarugowa Alicja, Kabalski P., Szychta A. (red.), 2014, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kes Z., 2005, Rachunek odchyleń w rachunku kosztów standardowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 1085, s. 218-226.
 • Kes Z., 2015, Metodyka analizy odchyleń w kontroli budżetowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 389, s. 139-149.
 • Kossut Z., 1960, Metoda łańcuchowych podstawień, Rachunkowość, nr 2.
 • Kużdowicz D., 2008, Analiza odchyleń w sztywnym i elastycznym rachunku kosztów planowanych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 14, s. 235-240.
 • Malc W., 1963, Rachunek kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Nita B., 2010, Kontrola wykonania budżetów, [w:] Nowak E., Nita B. (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Nowak E., Wierzbiński M., 2010, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zieliński T., 2018, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów standardowych a doskonałość operacyjna przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 514, s. 486-499.
 • Żwirbla A., 2007, Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Żwirbla A., 2014, Teoretyczne podstawy metod deterministycznych analizy ekonomicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.