PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 10 | 86--97
Tytuł artykułu

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

Autorzy
Warianty tytułu
List of Public Warnings of the Polish Financial Supervision Authority
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest analiza charakteru jurydycznego oraz przesłanek dopuszczalności uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia listy ostrzeżeń publicznych. Uprawnienie to należy do kategorii instrumentów prawa administracyjnego o charakterze nie władczym oraz odgrywa szczególną rolę w całym systemie publicznoprawnej ochrony inwestorów na rynku finansowym. Adresatami wpisów na listę ostrzeżeń publicznych są podmioty nieautoryzowane, w stosunku do których KNF nie przysługują jakiekolwiek narzędzia prawa administracyjnego o charakterze władczym.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to analyse the juridical nature and the prerequisites of admissibility for the Polish Financial Supervision Authority to keep a list of public warnings. This right belongs to the category of non-imperative administrative law instruments and plays a special role in the entire system of public law for investor protection in the financial market. The addressees of the entries on the list of public warnings are unauthorised entities towards which the PFSA is not entitled to use any administrative law instruments of an imperious nature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
86--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Adamczyk A., Publicznoprawne formy działania administracji. Teoria i praktyka, Warszawa 2014.
 • Berka W., Zasadnicze problemy działalności informacyjnej państwa: przyczynek do nieformalnych działań administracji [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipiaka, red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga, Kraków 2001.
 • Blicharz R., Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Bydgoszcz-Katowice 2009.
 • Blicharz R., Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2011.
 • Błaś A., Prawne formy działania administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000.
 • Boć J., Administracja publiczna, Kolonia 2003.
 • Duniewska Z., Geneza, charakterystyka i definicje prawa administracyjnego [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013.
 • Dyl M., Środki nadzoru na rynku kapitałowym, Warszawa 2012.
 • Góral L., komentarz do art. 4 [w:] Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, LEX/el. 2018.
 • Izdebski P., Uprawnienie Prezesa UOKiK do przedstawienia sądowi istotnego dla sprawy poglądu jako instrument publicznoprawnej ochrony konsumentów na rynku finansowym, "Przegląd Prawa Publicznego" 2019/6.
 • Jurga R. [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, red. L. Sobolewski, Warszawa 1999.
 • Kłosowska K., Czynności faktyczne jako prawna forma działania administracji, Rzeszów 2009.
 • Kłosowska-Lasek K., Pojęcie działań nieformalnych administracji publicznej w kontekście władztwa administracyjnego [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2012.
 • Kmieciak Z., Czynności faktyczne administracji państwowej, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1987, t. XXXIX.
 • Niżnik-Dobosz I., Ranga czynności niewładczych administracji publicznej, w tym materialno-technicznych i społeczno-organizatorskich, i znaczenie ich kontroli w realizacji normatywnych wartości i dóbr na przykładzie studium przypadków [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014.
 • Nowicki D., Peszkowski S., Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego jako publicznoprawna forma ochrony zaufania na rynku finansowym [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2015.
 • Ochman P., List of the KNF's public warnings as the financial market protection instrument, "IusNovum" 2017/4.
 • Ochman P., Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym. Przepisy karne ustaw bankowych, Warszawa 2011.
 • Ochman P., Penal and legal protection of the capital market. Penal provisions of the Polish acts on the capital market, London 2014.
 • Ochman P., Rola Komisji Nadzoru Finansowego w karnej ochronie rynku finansowego, "Ius Novum" 2016/4.
 • Oleś M., Formy działania administracji publicznej. Administracja [w:] Przewodnik po prawie administracyjnym, Warszawa 2016.
 • Paśnik J. [w:] Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, red. M. Karpiuk, J. Kowalski, Warszawa-Poznań 2013.
 • Puczko A., Inne formy stosowania prawa administracyjnego [w:] Przewodnik po prawie administracyjnym, red. W. Jakimowicz, Warszawa 2016.
 • Romanowski M., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 2003.
 • Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957.
 • Taras W., Prawny obowiązek informowania obywateli przez organy administracji państwowej, "Państwo i Prawo" 1988/1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.