PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 10 | 98--109
Tytuł artykułu

Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego - kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy

Autorzy
Warianty tytułu
The Influence of EU Customs Law on Polish Tax Law Regulations - Directions of Transformations and Changes Based on the Example of Excise Tax
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej jest ustanowienie rynku wewnętrznego jako obszaru bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony będzie swobodny przepływ wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. Unia dąży także do tego, aby obowiązujące akty prawne w zakresie podatku akcyzowego w dużej mierze ukształtowane zostały pod wpływem europejskiej integracji gospodarczej, tak aby we wszystkich państwach członkowskich Unii obowiązywały takie same zasady wymiaru i poboru podatku akcyzowego. Niniejsze opracowanie ukazuje dokonywaną przez polskiego ustawodawcę harmonizację do polskiego porządku prawnego dyrektyw podatkowych z wykorzystaniem instytucji unijnego prawa celnego, które stanowią jedne z głównych warunków sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the primary objectives of the European Union is to create the internal market as an area without internal frontiers in which the free movement of excise goods and passenger cars is ensured. The Union also strives to ensure that the existing legal acts in the field of excise tax are shaped to a large extent under the influence of European economic integration, so that the same rules for the assessment and collection of excise tax apply in all EU Member States. This study shows the work of the Polish legislator on the harmonisation of tax directives in the Polish legal order using the institutions of EU customs law, which constitute one of the most essential conditions for the efficient functioning of the European Union internal market.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
98--109
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
Bibliografia
  • Czyżowicz W., Elementy kalkulacyjne - środki taryfowe i pozataryfowe [w:] Prawo i postępowanie celne, red. Czyżowicz W., Warszawa 2001.
  • Drozdek A., Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym, Szczecin 2017.
  • Drozdek A., Granice swobody implementacji dyrektywy w sprawach podatkowych przez państwa członkowskie, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2018/3.
  • Drozdek A., Pojęcie "samochodu osobowego" w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym [w:] Rozważania nad Ordynacją podatkową - de lege lata i de lege ferenda, red. J. Glumińska-Pawlic, Katowice 2015.
  • Jatzke H., Production, holding and movement of excise foods under duty suspension within the European Union, "World Customs Journal" 2012/2.
  • Machalica-Drozdek K., Prawo celne jako samodzielna gałąź prawa, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2013/8.
  • Matarewicz J., komentarz do art. 7d, teza 2 [w:] J. Matarewicz, Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, Lex/el. 2019.
  • Morawski W., Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana, Warszawa 2012.
  • Parulski S., Akcyza. Komentarz, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.