PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 (544) | 233--250
Tytuł artykułu

Reforma aparatu skarbowego - utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej

Autorzy
Warianty tytułu
Tax System Reform - Creation of the National Revenue Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest ocena reformy aparatu skarbowego wprowadzonej ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Oceny dokonano w odniesieniu do zasadniczych problemów, które dotykały funkcjonującej do marca 2017 r. administracji podatkowej i celnej. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie argumenty przemawiały za koniecznością reformy finansów publicznych w zakresie przebudowy aparatu skarbowego? Zaprezentowane aspekty integracji administracji celnej i podatkowej w ramach jednej instytucji, a także korzyści, jakie niesie reforma dotychczasowych struktur, w pełni uzasadniają odpowiedź na sformułowane pytanie. W artykule skoncentrowano się na teoretycznych rozważaniach, których podstawowym celem jest uzasadnienie konieczności utworzenia KAS w kontekście zdiagnozowanych problemów funkcjonowania administracji skarbowej w Polsce. Do prezentacji omawianych zagadnień wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, statystyk publikowanych przez administrację skarbową, informacji prasowych oraz publikacji naukowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the evaluation of the concept of reform of the fiscal apparatus introduced by the Act of 16 November 2016 on the National Revenue Administration. The assessment was made in relation to the fundamental problems that affected the tax and customs administration functioning until March 2017. This study seeks to answer the question: What arguments were in favor of the need to reform public finances in terms of rebuilding the fiscal apparatus? The article focuses on theoretical considerations, which the main purpose is the justification for the need to create the NRA, and to discuss the reasons that caused the reform of the fiscal apparatus. For the presentation of the discussed issues, the method of analysis of legal acts, statistics published by the tax authorities, press releases and scientific publications were used in the article.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
233--250
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Biuletyn Informacyjny, 2004, Administracja podatkowa oraz system podatkowy w Polsce, Ministerstwo Finansów.
 • Fiuk G., 2005, e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa, Departament ds. Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Finansów, IV Forum Informatyki w Administracji, Ciechocinek.
 • Gajewski D., Nowak-Far A., 2016, Krajowa administracja skarbowa - propozycja konsolidacji aparatu skarbowego a uszczelnienie systemu podatkowego, Analizy i Studia, nr 2, CASP.
 • Izdebski J., 2007, Pojęcie i zakres reform administracji publicznej na przykładzie Krajowej Administracji Skarbowej, Roczniki Nauk Prawnych, tom XVII, nr 2.
 • Jełowicki M., 1987, Nauka administracji. Zagadnienia wybrane, PWN, Warszawa.
 • Kasperowicz-Stępień A., 2004, Ryzyko w działalności polskiej administracji podatkowej, [w:] Owsiak S. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Kierunki działania izb i urzędów skarbowych na lata 1999-2002, Ministerstwo Finansów, Warszawa (niepubl.).
 • Klonowska A., 2011, Kierunki rozwoju polskiej administracji skarbowej w świetle realizacji zasad strategii relacji z podatnikami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 862.
 • Kosińska R., Ruśkowski E., Woltanowski P., 2016, Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania - wybrane zagadnienia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 6 (84), cz. 2.
 • Kosińska R., Ruśkowski E., Woltanowski P., 2014, Zarządzanie luką podatkową w polskim systemie podatkowym przez organy podatkowe, [w:] Raczkowski K. (red.), Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kulicki J., 2014a, Administracja danin publicznych w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Kulicki J., 2014b, Kierunek reformy administracji danin publicznych, Analizy, nr 10, Biuro Analiz Sejmowych.
 • Kulicki J., 2016, Koncepcja Krajowej Administracji Skarbowej w świetle problemów administracji danin publicznych, Analizy i Studia, nr 2, CASP.
 • Leoński Z., 2002, Refleksje nad problematyką reform administracji publicznej w Polsce, [w:] Łukasiewicz J. (red.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów-Cisna.
 • Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2013 r.), Dziennik Urzędowy z 2017, poz. 260.
 • Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2012, Dziennik Urzędowy z 2017, poz. 439.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, Dz.U. z 2016 r., poz. 720 i 1165.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, Dz.U. z 2015 r., poz. 578 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 1810.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, Dz.U. z 2016 r., poz. 1799.
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, Dz.U. z 2015 r., poz.1269, 1513 i 2184 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 394 i 905.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. z 2019 r., poz. 768 ze zm.
 • Uzasadnienie do projektu z dnia 14 maja 2007 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Uzasadnienie do projektu z dnia 17 lutego 2016 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - druk sejmowy nr 826, VIII kadencja.
 • www.bankier.pl/ (3.03.2017).
 • www.inforfk.pl/ (18.11.2016).
 • www.mf.gov.pl/ (7.02-30.03.2018).
 • www.mf.gov.pl/de/ministerstwo-finanow/dla-mediow/wywiady/marian-banas/ (8.01.2018).
 • www.tvsierpc.pl/ (18.02.2018).
 • www.wgospodarce.pl/informacje/47237-kas-czyli-reforma (8.03.2018).
 • www.wpolityce.pl/ (18.02.2018).
 • www.wyborcza.pl/7,155287,23365498, nik (7.05.2018).
 • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020, Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów z 2 sierpnia 2017 r., poz. 144.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570669

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.