PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 35 | 20--30
Tytuł artykułu

Risk and Banking Security Management in a Financial Organization

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem bankowym w organizacji finansowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ostatnie lata dostarczyły wielu doświadczeń w funkcjonowaniu współczesnej bankowości. Zawirowania na rynkach finansowych nadal trwają, a perspektywy światowej gospodarki i sektora finansowego nie są najlepsze. Tym bardziej należy szukać odpowiedzi na pytanie o optymalną formę i funkcjonowanie współczesnego biznesu bankowego. Celem artykułu jest przedstawienie struktury i funkcji, jakie pełnią banki w systemie gospodarczym i rynkowym kraju. Wskazano, jak bardzo ważne i od czego uzależnione jest bezpieczeństwo pieniędzy w banku. Scharakteryzowano czynniki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez miesięcznik "Bank" oraz przedstawienie struktury instytucjonalnej sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce. Omówiono, dlaczego dla funkcjonowania - zarówno w aspekcie operacyjnym, jak i strategicznym - współczesnego banku istotne znaczenie ma równorzędne traktowanie kryterium rynkowego i kryterium zaufania publicznego. Istnieje zatem konieczność stosowania tych kryteriów, ich konsekwencji, wzajemnego przenikania się oraz perspektywy rozwoju banku jako podmiotu gospodarki narodowej i instytucji zaufania publicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Recent years have provided many experiences in the functioning of modern banking. Turmoil in the financial markets is still ongoing, which makes it even more desirable to look for the answer to the question about the optimal form and functioning of modern banking. The aim of the article is to discuss the system and the functions that banks perform in the economic and market system of the country. It focuses on the importance of the security of money in banks. The factors that threaten the security of electronic banking are characterized based on the results of research conducted by the monthly magazine "Bank". It also presents the institutional structure of the financial security network in Poland. It discusses why the functioning of the market criteria and the criterion of public trust are of paramount importance for the functioning of both the operational and strategic aspect of the modern bank. Therefore, it is necessary to apply these criteria, their consequences, mutual interpenetration and prospects for the development of the bank as a subject of the national economy and institutions of public trust.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • ING Bank Śląski
Bibliografia
 • 1. Białas A. (2007), Security of Information and Services in a Modern Institution and Company, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • 2. Brzozowska A. (2013), New Perspective of Interpretation in the Light of Management Organization Non-economic, "Organizacja i Zarządzanie", nr 3(23).
 • 3. Bubel D. (2016), Managing the Process of Change in Terms of Business Development on the Example of the Dealer Network, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", nr 97.
 • 4. Bylok F. (2012), Managing the Process of Change in Terms of Business Development on the Example of the Dealer Network Companies in Conditions of the Crisis, "Zarządzanie i Finanse", nr 4(1).
 • 5. Capiga M. (2011), The Multi-Dimensionality of the Financial Security of the Bank - on the Example of the Polish Legal Regulations, "Bezpieczny Bank", nr 3(45).
 • 6. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2010), The Financial Safety Net, wyd. 1, CeDeWu, Platinium, Warszawa.
 • 7. Caputa W. (2012), Customer Loyalty as a Factor Determining the Client, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 55.
 • 8. Cichoń S. (2013), Security in the Organization and Its Categories, [in:] Borkowski M., Stańczyk-Minkiewicz M., Ziemkiewicz-Gawlik J. (eds.), The Right to Education and Guaranteeing Safety, t. 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań.
 • 9. Dziawgo L. (2005), Private Banking. The Essence of the Concept - The Functioning of The, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • 10. Gospodarowicz A. (ed.) (2005), Electronic Banking, PWE, Warszawa.
 • 11. Jelonek D. (2016), Innovation Networks. Identification of Barriers to Collaboration, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 90.
 • 12. Korenik D. (2007), Factoring in Banking. Strategy for the Future, CeDeWu, Warszawa.
 • 13. Korenik D. (2009), About the Role of the Service of Commercial Banks, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 14. Korenik D. (2011), A Reflection on Social Responsibility of Commercial Bank, "Bezpieczny Bank", nr 3(45).
 • 15. Łukaszewski M., Sładkowski J. (2018), The Safety of the Financial System, https://el.us.edu.pl (accessed: 15.11.2018).
 • 16. Mesjasz-Lech A. (2016), Cooperation in Logistic Networks-Opportunities and Risks, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", nr 90.
 • 17. Nowicka-Skowron M., Nowakowska-Grunt J., Brzozowska A. (2017), A Logistics System in Management of Flows in the Area of Agribusiness, "Ekonomika i Organizacja Logistyki", nr 2.
 • 18. Pabian A. (2015), Shaping Consumer Behaviour Through Sustainable Marketing Communications, "Handel Wewnętrzny", nr 1.
 • 19. Pietrzak B. (2008), The Banking System, [in:] Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (eds.), The Banking System Financial in Poland, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 20. Szpringer W. (2009), Corporate Social Responsibility. Between Consumer Protection and Cover Social Services, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • 21. Świderski J. (2009), Finance Commercial Bank. The New Rules, Standards, Laws, "Biblioteka Menedżera i Bankowca", nr 92.
 • 22. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz.U. 1995 nr 4 poz. 18, as amended).
 • 23. Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1317).
 • 24. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119, as amended).
 • 25. Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938, as amended).
 • 26. Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450, as amended).
 • 27. www.kpmg.pl/bezpieczeństwo IT w bankach (accessed: 21.09.2016).
 • 28. Zabezpieczenia oferowane przez polskie banki (2011), http://di.com.pl (accessed: 15.12.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.