PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 8 | 29--39
Tytuł artykułu

How to Measure the Supplier Involvement?

Warianty tytułu
Jak zmierzyć praktykę włączania dostawców w rozwój produktów?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Firmy ukierunkowują dziś swoje działania na zwiększanie stopnia integracji w łańcuchu dostaw. W związku z tym, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na realizowanie wspólnych projektów razem ze swoimi bezpośrednimi partnerami gospodarczymi. Jednym z przykładów takich projektów jest rozwój produktów z dostawcami (ang. Supplier Involvement, SI). Celem artykułu jest zaprezentowanie ram kompleksowego pomiaru włączania dostawców w rozwój produktów w oparciu o systematyczny przegląd literatury. Badanie objęło 126 artykułów opublikowanych pomiędzy 1989 a 2018 rokiem w trzech znanych międzynarodowych bazach czasopism. Rezultaty pogłębionej analizy poprzednich, zarówno ilościowych jak i jakościowych, badań pozwoliły na opracowanie kompleksowego podejścia do pomiaru SI. Składa się on z trzech konstruktów, którymi są: "stopień włączenia dostawcy w rozwój produktu", "partnerstwo w procesie rozwoju produktu" oraz "komunikacja podczas rozwoju produktu". Wszystkie trzy konstrukty wyrażone zostały dwudziestoma sześcioma zmiennymi. Zaproponowany pomiar może być wykorzystywany w przyszłych badaniach ilościowych, których przedmiotem są nie tylko projekty o tematyce rozwijania produktów w relacjach z dostawcami, ale także projekty o innej tematyce prowadzone z pozostałym interesariuszami. Artykuł napisany został w ramach realizowanego projektu o numerze 2016/21/B/HS4/00665, pt. "Elastyczność w relacjach z dostawcami a rodzaje współpracy dostawca-nabywca w zakresie rozwijania produktów na rynku B2B", który uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. (abstrakt oryginalny)
EN
Increasing a degree of supply chain integration is a common strategy today. Therefore, more and more companies decide to implement joint projects with their first tier suppliers. One of the examples of such projects is the joint product development. The purpose of this paper is to present a comprehensive framework of the measurement of supplier involvement (SI) in product development based on the systematic literature review. SLR covered 126 papers published between 1989 and August 2018 in three databases of well-known journal publishers. The results of in-depth analysis of previous quantitative and qualitative research allowed to develop the proposition of supplier involvement measurement. It consists of three constructs, which are: 'degree of supplier involvement', 'partnership in product development process' and 'communication during product development'. They are all expressed with the twenty six different items. The developed SI measurement approach can be used for quantitative research on NPD or other projects implemented in cooperation with suppliers as well as different business partners. The paper is a result of the project "Flexibility in relationships with suppliers in terms of supplier-purchaser models of cooperation on product development in the B2B market", no. 2016/21/B/HS4/00665, that is financed by the National Science Centre (NCN) in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adegbile, A., Sarpong, D., Meissner, D. (2017). Strategic foresight for innovation management: A review and research agenda. International Journal of Innovation and Technology Management, 14(04), 1750019. https://doi.org/10.1142/S0219877017500195
 • Bahemia, H., Squire, B., Cousins, P. (2017). A multi-dimensional approach for managing open innovation in NPD. International Journal of Operations and Production Management, 37(10), 1366-1385. https://doi.org/10.1108/IJOPM-07-2015-0415
 • Bak, O. (2018). Supply chain risk management research agenda: From a literature review to a call for future research directions. Business Process Management Journal, 24(2), 567-588. https://doi.org/10.1108/BPMJ-02-2017-0021
 • Birou, L. M., Fawcett, S. E. (1994). Supplier Involvement in Integrated Product Development: A Comparison of US and European Practices. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 2(5), 4-14. https://doi.org/10.1108/09600039410063982
 • Bocken, N. M., de Pauw, I., Bakker, C., van der Grinten, B. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. Journal of Industrial and Production Engineering, 33(5), 308-320. https://doi.org/10.1080/21681015.2016.1172124
 • Bozdogan, K., Deyst, J., Hoult, D., Lucas, M. (1998). Architectural innovation in product development through early supplier integration. R&D Management, (28), 163-173. https://doi.org/10.1111/1467-9310.00093
 • Brewer, B., Arnette, A. N. (2017). Design for procurement: What procurement driven design initiatives result in environmental and economic performance improvement?. Journal of Purchasing and Supply Management, 23 (1), 28-39. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2016.06.003
 • Cantarello, S., Nosella, A., Petroni, G., Venturini, K. (2011). External technology sourcing: evidence from design-driven innovation. Management Decision, 4(6), 962-983. https://doi.org/10.1108/00251741111143630
 • Cagli, A., Kechidi, M., Levy, R. (2012). Complex product and supplier interfaces in aeronautics. Journal of Manufacturing Technology Management, 23(6), 717-732. https://doi.org/10.1108/17410381211253308
 • Carr, A. S., Kaynak, H., Hartley, J. L., Ross, A. (2008). Supplier dependence: Impact on supplier's participation and performance. International Journal of Operations and Production Management, 28(9), 899-916. https://doi.org/10.1108/01443570810895302
 • Dowlatshahi, S. (1998). Implementing early supplier involvement: a conceptual framework. International Journal of Operations and Production Management, 18(2), 143-167. https://doi.org/10.1108/01443579810193285
 • Cheng, C. C., Krumwiede, D. (2018). Enhancing the performance of supplier involvement in new product development: the enabling roles of social media and firm capabilities. Supply Chain Management: An International Journal, 23(3), 171-187. https://doi.org/10.1108/SCM-07-2017-0230
 • Chien, S. H., Chen, J. J. (2010). Supplier involvement and customer involvement effect on new product development success in the financial service industry. The Service Industries Journal, 30(2), 185-201. https://doi.org/10.1080/02642060802116354
 • Culley, S. J., Boston, O. P., Mcmahon, Ch. A. (1999). Suppliers in New Product Development: Their Information and Integration. Journal of Engineering Design, 10(1), 59-75. https://doi.org/10.1080/095448299261425
 • Danese, P., Filippini, R. (2010). Modularity and the impact on new product development time performance: Investigating the moderating effects of supplier involvement and interfunctional integration. International Journal of Operations and Production Management, 30(11), 1191-1209. https://doi.org/10.1108/01443571011087387
 • Danilovic, M. (2006). Bring your suppliers into your projects - managing the design of work packages in product development. Journal of Purchasing and Supply Management, (12), 246-257. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2006.10.009
 • Ebersberger, B., Bloch, C., Herstad, S. J., Van De Velde, E. L. S. (2012). Open innovation practices and their effect on innovation performance. International Journal of Innovation and Technology Management, 9(06), 1250040. https://doi.org/10.1142/S021987701250040X
 • Fan, I. S., Russell, S., Lunn, R. (2000). Supplier knowledge exchange in aerospace product engineering. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 72(1), 14-17. https://doi.org/10.1108/00022660010308624
 • Feng, T., Wang, D. (2013). Supply chain involvement for better product development performance. Industrial Management and Data Systems, 113, 2: 190-206. https://doi.org/10.1108/02635571311303532
 • Feng, T., Li, T., Sun, L., Wang, D. (2013). External involvement and operational performance: the mediating role of internal integration. Chinese Management Studies, 7(3), 488-507. https://doi.org/10.1108/CMS-Feb-2012-0023
 • Feng, T., Sun, L., Sohal, A. S., Wang, D. (2014). External involvement and firm performance: is time-to-market of new products a missing link? International Journal of Production Research, 52(3), 727-742. https://doi.org/10.1080/00207543.2013.828177
 • Fossas-Olalla, M., Minguela-Rata, B., López-Sánchez, J. I., Fernández-Menéndez, J. (2015). Product innovation: When should suppliers begin to collaborate? Journal of Business Research, 68(7), 1404-1406. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.022
 • Handfield, R. B., Ragatz, G. L., Petersen, K. J., Monczka, R. M. (1999). Involving Suppliers in New Product Development. California Management Review, 42(1), 59-82. https://doi.org/10.2307/41166019
 • Hartley, J. L., Zirger, B. J., Kamath, R. R. (1997). Managing the buyer-supplier interface for on-time performance in product development. Journal of Operations Management, (15), 57-70. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(96)00089-7
 • Hoegl, M., Wagner, S. M. (2005). Buyer-supplier collaboration in product development projects. Journal of Management, 31(4), 530-548. https://doi.org/10.1177/0149206304272291
 • Huang, G. Q., Mak, K. L., Humphreys, P.K. (2003). A new model of the customer-supplier partnership in new product development. Journal of Materials Processing Technology, (138), 301-305. https://doi.org/10.1016/S0924-0136(03)00089-X
 • Jayaram, J. (2008). Supplier involvement in new product development projects: dimensionality and contingency effects. International Journal of Production Research, 46(13), 3717-3735. https://doi.org/10.1080/00207540600787010
 • Kähkönen, A. K., Lintukangas, K., Hallikas J. (2015). Buyer's dependence in value creating supplier relationships. Supply Chain Management: An International Journal, 20(2), 151-162. https://doi.org/10.1108/SCM-02-2014-0062
 • Klioutch, I., Leker, J. (2011). Supplier involvement in customer new product development: new insights from the supplier's perspective. International Journal of Innovation Management, 15(1), 231-248. https://doi.org/10.1142/S1363919611003143
 • Lakemond N., Berggren Ch. van Weele A., (2006).Coordinating supplier involvement in product development projects: a differentiated coordination typology. R&D Management, 36(1), 55-66. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2005.00415.x
 • Li, S., Gu, S., Wang, Q. (2010). An empirical study on the influencing factors of supplier involvement in new product development. Frontiers of Business Research in China, 4(3), 451-484. https://doi.org/10.1007/s11782-010-0106-z
 • Luo, C., Mallick, D. N., Schroeder, R. G. (2010). Collaborative product development: Exploring the role of internal coordination capability in supplier involvement. European Journal of Innovation Management, 13(2), 244-266. https://doi.org/10.1108/14601061011040276
 • Luzzini, D., Amann, M., Caniato, F., Essig, M., Ronchi, S. (2015). The path of innovation: purchasing and supplier involvement into new product development. Industrial Marketing Management, (47), 109-120. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.02.034
 • Lyu, J., Chang, L. Y. (2007). Early involvement in the design chain-a case study from the computer industry. Production Planning and Control, 18(3), 172-179. https://doi.org/10.1080/09537280600997911
 • Maffin, D., Braiden, P. (2001). Manufacturing and supplier roles in product development. International Journal of Production Economics, 69(2), 205-213.
 • McIvor, R., Humphreys, P. (2004). Early supplier involvement in the design process: lessons from the electronics industry. Omega (32), 179-199. https://doi.org/10.1016/j.omega.2003.09.005
 • McGinnis, M. A., Vallopra, R. M. (1999a). Purchasing and supplier involvement: issues and insights regarding new product success. Journal of Supply Chain Management, 35(2), 4-15. https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.1999.tb00057.x
 • Najafi Tavani, S., Sharifi, H., S. Ismail, H. (2013). A study of contingency relationships between supplier involvement, absorptive capacity and agile product innovation. International Journal of Operations and Production Management, 34(1), 65-92. https://doi.org/10.1108/IJOPM-09-2011-0331
 • Najafi Tavani, S., Sharifi, H., Soleimanof, S., Najmi, M. (2013). An empirical study of firm's absorptive capacity dimensions, supplier involvement and new product development performance. International Journal of Production Research, 51(11), 3385-3403. https://doi.org/10.1080/00207543.2013.774480
 • Ocicka, B. (2018). Wpływ zarządzania kapitałem relacji z dostawcami na rozwój innowacji w łańcuchach dostaw. Organizacja i Kierowanie, (4), 101-116.
 • Ocicka B., Wieteska G, (2019) An exploration of the measurement of relational capital in supply chains, upcoming issue http://www.journal.oscm-forum.org/journal/forthcoming/
 • OECD and Eurostat (2005). Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. OECD Publishing.
 • Parker, D. B., Zsidisin, G. A., Ragatz, G. L. (2008). Timing and extent of supplier integration in new product development: a contingency approach. Journal of Supply Chain Management, 44(1), 71-83. https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2008.00046.x
 • Petersen, K. J., Handfield, R. B., Ragatz, G. L. (2003). A model of supplier integration into new product development. Journal of Product Innovation Management, 20(4), 284-299. https://doi.org/10.1111/1540-5885.00028
 • Primo, M. A., Amundson, S. D. (2002). An exploratory study of the effects of supplier relationships on new product development outcomes. Journal of Operations Management, 20(1), 33-52. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(01)00080-8
 • Pujari, D. (2006). Eco-innovation and new product development: understanding the influences on market performance. Technovation, 26(1), 76-85. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2004.07.006
 • Ragatz, G. L., Handfield, R. B., Petersen, K. J. (2002). Benefits associated with supplier integration into new product development under conditions of technology uncertainty. Journal of Business Research, (55), 389-400. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(00)00158-2
 • Saunders, L. W., Kleiner, B. M., McCoy, A. P., Lingard, H., Mills, T. Blismas, N., Wakefield R. (2015). The effect of early supplier engagement on social sustainability outcomes in project-based supply chains. Journal of Purchasing and Supply Management, (21), 285-295. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2015.05.004
 • Schoenherr, T., Wagner, S. M. (2016). Supplier involvement in the fuzzy front end of new product development: An investigation of homophily, benevolence and market turbulence. International Journal of Production Economics, (180), 101-113. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.06.027
 • Sjödin, D. R., Eriksson, P. E. (2010). Procurement procedures for supplier integration and open innovation in mature industries. International Journal of Innovation Management, 14(4), 655-682. https://doi.org/10.1142/S1363919610002817
 • Song L. Z., Song M., Di Benedetto, C. A. (2011). Resources, supplier investment, product launch advantages, and first product performance. Journal of Operations Management, (29), 86-104. https://doi.org/10.1016/j.jom.2010.07.003
 • Spaulding, A. D., Woods, T. A. (2006). An Analysis of the Relationship between Supply-Chain Management Practices and New Product Development Time: A Case of the North American Confectionery Manufacturers. Journal of Food Distribution Research, 37(2), 1.
 • Swink, M. (1999). Threats to new product manufacturability and the effects of development team integration processes. Journal of Operations Management, 17(6), 691-709. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(99)00027-3
 • Najafi Tavani, S., Sharifi, H., Soleimanof, S., Najmi, M. (2013). An empirical study of firm's absorptive capacity dimensions, supplier involvement and new product development performance. International Journal of Production Research, 51(11), 3385-3403. https://doi.org/10.1080/00207543.2013.774480
 • Tang, D., Eversheim, W., Schuh, G. (2004). A new generation of cooperative development paradigm in the tool and die making branch: strategy and technology. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, (20), 301-311. https://doi.org 10.1016/j.rcim.2003.11.001
 • Tranfield, D., Denyer, D., Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207-222. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375
 • Trent, R. (2007), Strategic Supply Management: Creating the Next Source of Competitive Advantage. J. Ross Publishing, Fort Lauderdale
 • Urbaniak, M. (2017). Budowanie relacji w procesach rozwoju innowacji produktowych. Studia Ekonomiczne, (321), 9-19.
 • Van Echtelt, F. E., Wynstra, F., van Weele, A. J. (2007). Strategic and operational management of supplier involvement in new product development: a contingency perspective. IEEE Transactions on Engineering Management, 54(4), 644-661. https://doi.org/10.1109/TEM.2007.906858
 • Van Echtelt, F. E., Wynstra, F., Van Weele, A. J., Duysters, G. (2008). Managing Supplier Involvement in New Product Development: A Multiple-Case Study. Journal of Product Innovation Management, (25), 180-201. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2008.00293.x
 • Wagner, S. M., Hoegl, M. (2006). Involving suppliers in product development: Insights from RandD directors and project managers. Industrial Marketing Management, 35(8), 936-943. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.10.009
 • Winner, R. I., Pennell, J. P., Bertrand, H. E., Slusarczuk, M. M. (1988). The role of concurrent engineering in weapons system acquisition (IDA-R-338). Institute for Defense Analyses Alexandria VA.
 • Wynstra, F., Ten Pierick, E. (2000), Managing supplier involvement in new product development: a portfolio approach. European Journal of Purchasing Supply Management, (6), 49-57. https://doi.org/10.1016/S0969-7012(99)00035-0
 • Wynstra, F., Van Weele, A., Weggemann, M. (2001). Managing Supplier Involvement in Product Development: Three Critical Issues. European Management Journal, 19(2), 157-167. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(00)00090-6
 • Zsidisin, G. A., Smith, M. E. (2005). Managing Supply Risk with Early Supplier Involvement: A Case Study and Research Propositions. The Journal of Supply Chain Management, 41(4), 44-57. https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2005.04104005.x
 • Ye, Y., Huo, B., Zhang, M., Wang, B., Zhao, X. (2018). The impact of modular designs on new product development outcomes: the moderating effect of supply chain involvement. Supply Chain Management: An International Journal, 23(5), 444-458. https://doi.org/10.1108/SCM-01-2018-0021
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.