PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 11 (CD) | 22--30
Tytuł artykułu

Przegląd problemów w zakresie projektowania magazynów wysokoregałowych

Warianty tytułu
Overview of Issues in the High-Bay Warehouses Designing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wybranych czynników zewnętrznych wpływających na konstrukcję magazynów wysokoregałowych. Problem monitorowania parametrów technicznych regałów w magazynach jest związany z analizą zachowania regałów elementów pod wpływem obciążeń o różnorodnych źródłach wewnętrznych i zewnętrznych. Do pierwszych należeć mogą obciążenia statyczne konstrukcji czy dynamiczne np. kolizje ze środkami transportu itp. Pośród drugich warto wymienić np. warunki klimatyczne, oddziaływania sejsmiczne, szczególnie że w wybranych regionach kraju występują tąpnięcia ziemi. Klasyfikacja czynników dokonana została w oparciu o obszerny, a mimo to wciąż fragmentaryczny przegląd literatury. Z uwagi na ograniczenia wynikające z objętości artykułu możliwe jest jedynie pobieżne nakreślenie wybranych zagadnień (zdecydowano się na omówienie obciążeń wiatrem, śniegiem, sejsmicznych i naprężeń wewnętrznych konstrukcji regału), niemniej jednak pozwala na pewne uporządkowanie zagadnień w celu kontynuacji prac, które polegać w głównej mierze będą na badaniu numerycznych modeli stanowiących implementację konstrukcji magazynów wysokoregałowych. Niniejszy artykuł może być także traktowany jako etap inicjujący projektu, którego celem będzie opracowanie podstaw teoretycznych i koncepcji procedury monitorowania parametrów technicznych regałów w magazynach, w szczególności wysokoregałowych i wysokiego składowania. Autor planuje realizować projekt w oparciu o badania metodami symulacyjnymi. Przygotowanie i budowa modeli symulacyjnych dla regałów w magazynach, w szczególności magazynach wysokiego składowania, magazynach wysokoregałowych, jest jednym z kilku kroków, które poprzedzać będą wybór właściwych parametrów technicznych oraz właściwych punktów pomiarowych na regałach magazynowych. Realizacja następować będzie w oparciu o obliczenia numeryczne i formułowanie wymagań dla procedur monitorowania w wybranych punktach pomiarowych. Po określeniu punktów pomiarowych, w kolejnych badaniach symulacyjnych zostanie przebadana skuteczności sformułowanej procedury monitorowania i dalszy rozwój modeli symulacyjnych dla regałów magazynowych. (fragment tekstu)
EN
Rack elevations are one of the most common load-carrying warehouse infrastructure objects. Applicant researches it mainly, because such a construction allows progressively higher bays to be designed. A rack elevation is a very reliable construction, especially while a high storage warehouses are consider. What is more, it is even exceptionally reliable in case of whacking high-bay warehouses. A high-bay warehouse is a warehouse, which the minimum height is 12 meters and currently the maximum height is about 50 meters, and which has a permanent building structure (usually constructed of a steel structure) and storage infrastructure is part of the supporting structure for walls (façade) and the roof of the warehouse. In this project author would like to make reference mostly to a pallet rack, but plans also to consider impact of walls and roof (which is especially important in high-bay warehouses considering). In the paper, the current literature in field of high-bay warehouses designing and the main problems in these kind of structures designing are given. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Abdel-Jaber M., Beale R.G., Godley M.H.R., A theoretical and experimental investigation of pallet rack structures under sway, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 62, 1-2, 2006, s. 68-90.
 • Abdel-Jaber M., Beale R.G., Godley M.H.R., 2005, Numerical study on semi-rigid racking frames under sway, Computers & Structures, Volume 83, Issues 28-30, November 2005, pp. 2463-2475.
 • Affolter Ch., Piskoty G., Wullschleger L., Weisse B., 2009, Collapse of a high storage rack, Engineering Failure Analysis, Volume 16, Issue 6, September 2009, ISSN 1350-6307, pp. 1846-1855.
 • Aguirre C., 2005, Seismic behavior of rack structures, Journal of Constructional Steel Research, Volume 61, Issue 5, May 2005, ISSN 0143-974X, pp. 607-624.
 • Avgerinou S., Seismic performance of steel pallet racks, Postgraduate Diploma Thesis EMK ME 2012/11, Institute of Steel Structures, National Technical University of Athens, Greece.
 • Baldassino N., Bernuzzi C., Analysis and behaviour of steel storage pallet racks, Thin-Walled Structures, Volume 37, Issue 4, August 2000, ISSN 0263-8231, pp. 277-304.
 • Beatie G.J., Dean B.L., 2007, Design Guide: Seismic design of high level storage racking system with public access, Spencer Holmes Ltd., BRANZ, 2007, ISBN 1-877330-27-2.
 • Bernuzzi C., Castiglioni C.A., Experimental analysis on the cyclic behaviour of beam-to-column joints in steel storage pallet racks, Thin-Walled Structures, Volume 39, Issue 10, 2001, pp. 841-859.
 • Bernuzzi C., Chesi C., Parisi M.A., Seismic behavior and design of steel storage racks, 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada, August 1-6, 2004, Paper No. 481.
 • Biegus A., 2010a, Obciążenie śniegiem i oddziaływania wiatru wg PN-EN 1991 - seminarium, Poznań 2010, http://www.woiib.org.pl/contents/aktualnosci/Eurokody/3-Mat.Szko.Obcienia.pdf (dostęp on-line: August 6th, 2014).
 • Biegus A., 2010b, Obciążenie śniegiem i oddziaływania wiatru wg PN-EN 1991 - pokaz slajdów, Poznań 2010, http://www.woiib.org .pl/contents/aktualnosci/Eurokody/4-Mat.Obc.Snieg .wiatr.pdf (dostęp on-line: August 6th, 2014).
 • Building Seismic Safety Council for the Federal Emergency Management Agency: Seismic Considerations for Steel Storage Racks Located in Areas Accessible to the Public, FEMA 460 -September 2005, National Institute of Building Sciences, Washington, D.C., USA, 2005.
 • EN 15620: En 15620 Steel Static Storage Systems - Adjustable Pallet Racking - Tolerances, Deformations and Clearances, version 2008.
 • European Racking Federation: ERF Info, FEM 10 / I-02, National Metalforming Centre, January 2010.
 • FEM 10.2.08 document, 2010. Recommendations for the design of static steel pallet racking in seismic conditons. December 2010. Version 1.02. FEM Racking & Shelving Product Group (European Racking Federation), National Metal forming Centre, Birmingham Great Britain.
 • Fijałkowski J., 1983, Projektowanie magazynów wysokoregałowych, Arkady, Warszawa.
 • Fijałkowski J., 1995, Technologia magazynowania, wybrane zagadnienia, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995, ISBN 8386569336.
 • Filiatrault A., Higgins P.S., Wanitkorkul A., 2006, Experimental Stiffness and Seismic Response of Pallet-Type Steel Storage Rack Connectors, Practice Periodical on Structural Design and Construction, Vol. 11(3), pp. 161-170.
 • Godley M.H.R., Beale R.G., Feng X., 2000, Analysis and design of down-aisle pallet rack structures, Computers & Structures, Volume 77, Issue 4, 7 July 2000, ISSN 0045-7949, pp. 391-401.
 • Haque A.B.M.R., Seismic design of industrial rack clad buildings, Master of Applied Science, The College of Graduate Studies (Civil Engineering), The University of British Columbia, April 2012.
 • Haque A.B.M.R., Shahria A.M., 2013, Direct Displacement Based Design of Industrial Rack Clad Buildings, Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute, ISSN 8755-2930, 2013.
 • Kilar V., Petrovcic S., Koren D., Silih S., 2011, Seismic analysis of an asymmetric fixed base and base-isolated high-rack steel structure, Engineering Structures, Volume 33, Issue 12, 2011, pp. 3471-3482.
 • Kilar V., Petrovcic S., Koren D., Silih S., 2011, Seismic analysis of an asymmetric fixed base and base-isolated high-rack steel structure, Engineering Structures, Volume 33, Issue 12, December 2011, Pages 3471-3482, ISSN 0141-0296, http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2011.07.010.
 • Kilar V., Petrovcic S., Silih S., Koren D., Financial aspects of a seismic base isolation system for a steel high-rack structure, Informes de la Construcción, Vol. 65, 532, 533-543,octubre-diciembre 2013, ISSN: 0020-0883 533 543 http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/i-nformesdelaconstruccion/article/viewFile/2941/3247 (dostęp on-line: August 16th, 2014).
 • Kozkurt C., Fenercioglu A., Soyaslan M., Structural Analysis of Warehouse Rack Construction for Heavy Loads, World Academy of Science, Engineering and Technology vol. 67, 2012, pp 49-53.
 • Lau H.H., Godley M.H.R., Beale R.G., 2003, The influence of base connectivity on the ultimate load of columns, Computers & Structures, Volume 81, Issues 18-19, August 2003, pp. 1827-1849.
 • Ng A.L.Y., Beale R.G., Godley M.H.R., 2009, Methods of restraining progressive collapse in rack structures, Engineering Structures, Volume 31, Issue 7, July 2009, pp. 1460-1468.
 • Petrovčič S., Kilar V., 2012, Seismic performance of a high-rack warehouse structure with vertical and horizontal mass asymmetries, in Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, Federico Mazzolani (Editor), Ricardo Herrera (Editor), 7th International Specialty Conference STESSA 2012 (Santiago, Chile, 9-11 January 2012), pp. 345-350.
 • Pirnia J.D., Kijewski-Correa T., Abdelrazaq A., Chung J., Kareem A., 2007, Full-Scale Validation of Wind-Induced Response of Tall Buildings: Investigation of Amplitude-Dependent Dynamic Properties, 2007 Structures Congress: New Horizons and Better Practices, American Society of Civil Engineers (ASCE), 2007, pp. 1-10.
 • PN-EN 1991-1-3: 2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Cześć 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.
 • PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Cześć 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru.
 • PN-77 B-02011: 1997 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem.
 • Ridgurak, 2013, http://www.ridgurak.com/images/gallery/photos/Image/Rid_U_Teir 006.jpg (dostęp on-line: August 27th, 2013).
 • Rao S.S., Beale R.G., Godley M.H.R., 2004, Shear stiffness of pallet rack upright frames, Seventeenth International Specialty Conference on Cold-Formed Steel Structures, Orlando, Florida, USA, November 4-5, 2004, pp. 1-18.
 • Sajja S.R., Beale R.G., Godley M.H.R., 2008, Shear stiffness of pallet rack upright frames, Journal of Constructional Steel Research, Volume 64, Issues 7-8, July-August 2008, pp. 867-874.
 • Sideris P., Filiatrault A., Leclerc M., Tremblay R., Experimental investigation on the seismic behavior of palletized merchandise in steel storage racks, Earthquake Spectra, Vol. 26 (1), 2009, s. 209-233.
 • SSI SCHAEFER, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=JUePJFm22ew (dostęp on-line: August 18th, 2014).
 • Storage Design Ltd.: Racking & Warehouse Equipment catalogue, www.storage-design.ltd.uk, (dostęp on-line: August 29th, 2013).
 • Uma S. R. i Graeme Beattie2 Observed Performance of Industrial Pallet Rack Storage Systems in the Canterbury Earthquakes, Bulletin Of The New Zealand Society For Earthquake Engineering, Vol. 44, No. 4, December 2011 388-393, https://static.squarespace.com/static/20storage systems.pdf (dostęp on-line: August 16th, 2014).
 • Voestalpine: http://www.voestalpine.com/blog/en/commitment/openspace-commitment/voesta-lpine-krems-finaltechnik-high-bay-warehousing-data-facts/ (dostęp on-line: August 6th, 2014).
 • Żurański J.A., 2005, O pracach nad nową normą oddziaływania wiatru na konstrukcje budowlane w Polsce, Inżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315, Rocznik 2005, Tom R. 61, nr 9, pp. 483-487.
 • Żurański J.A., 2010, Oddziaływania wiatru na konstrukcje budowlane w ujęciu normy PN-EN 1991-1-4:2008, Inżynieria i Budownictwo, Rocznik 2010, Tom R. 66, nr 7, pp. 360-367.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.