PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 8 | 33--47
Tytuł artykułu

Organizacje pozarządowe jako przygotowanie pracowników współczesnych przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Non-governmental Organizations as Preparation of Employees of Modem Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy działalność w organizacjach pozarządowych może być przygotowaniem pracowników współczesnych przedsiębiorstw. Pojęcie kompetencji jest pojęciem szerokim, definiowanym na wiele sposobów, we wszystkich jednak pojawiają się elementy wiedzy umiejętności i postaw. To właśnie te elementy są przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstw. Współczesne przedsiębiorstwa poszukują pracowników o dokładnie określonych kompetencjach, które bardzo często nie są dostępne na rynku pracy. Przytaczane raporty wskazują na kluczowość kompetencji miękkich, zwanych także społecznymi. Sposobem na ich rozwój może być działalność w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych (NGO). Wyniki prowadzonych badań empirycznych potwierdzają, że osoby działające w NGO mają kompetencje na wyższym poziomie niż te, które stronią od takiej formy rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to answer the question whether activity in Non-Governmental Organisations (NGOs) can be a preparation for employees of modem enterprises. The term competencies is being defined in various ways, but most of the approaches agree that knowledge, skills and attitudes are the core elements of competencies. Those three elements are also very important for companies that are searching for workers with detailed competencies, that are very often in a deficiency on a labour market. Most reports point out that those are mainly soft - competencies. One of many ways of developing those competencies is engagement in the work for NGOs. The results of research shows that people working in NGOs have competencies at a higher level than those who avoid such forms of development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Borghans L., Weel B. Weinberg, B. A., 2014, People skills and the labor - market outcomes of underrepresented groups, Industrial & Labor Relations Review, 67 Issue 2, s. 287-334.
 • 2. Boyatzis R.E., 1982, The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John Wiley and Sons, New York.
 • 3. Careers after Higher Education: a European Research Study, http://www.uni-kassel.de/ wzl/TSEREGS/conf_e.htm, dostęp z dnia 5.11.2017 r.
 • 4. Chełpa S., 2003, Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • 5. Filipowicz G., 2004, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 • 6. Formowanie kwalifikacji pracowniczych, 2010, PKPP Lewiatan, KPMG, Warszawa.
 • 7. Górniak J., 2014, Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki, PARP, Warszawa.
 • 8. GUS, 2017, Podstawowe dane o sektorze non-profit w 2014 roku, Warszawa.
 • 9. Jelonek M., Szkłarcżyk D., Balcerzak-Raczyńska A., 2012, Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra, PARP, Warszawa.
 • 10. Levy-Leboyer C., 1997, Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.
 • 11. Masłyk-Musiał E., 2003, Personalne mechanizmy zmian, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1, s. 33-49.
 • 12. Moroń D., 2012, Organizacje pozarządowe: fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • 13. Oczkowska R., 2014, Rozwój zasobów ludzkich - istota, instrumenty, podmioty, w: Oczkowska R., Bukowska U., (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Difin, Warszawa, s. 11-30.
 • 14. Oleksyn T., 2010, Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 15. Osiński, Z., 2012, Nowe wyzwania edukacyjne - nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej, Kwartalnik Edukacyjny, s. 66,3-17.
 • 16. PARP, 2014, Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce, Warszawa.
 • 17. Pierwsze kroki na rynku pracy, 2018, Deloite, Warszawa.
 • 18. Pocztowski A., 2011, Human Resource Management in Transition, The Polish Case. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 19. Przewłocka J., 2010, Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, Filantorpia, 1%- Raport z badań, Klon Jawor, Warszawa.
 • 20. Raport: polskie organizacje pozarządowe, 2015, Klon/Jawor, Warszawa.
 • 21. Raportz badańw II edycji projektu: uczelnia przyjazna pracodawcom, 2011, IPISS, Warszawa.
 • 22. Saunders V., Zuzel, K, 2010, Evaluating Employability Skills: Employer and Student Perceptions, Bioscience Education, 15, Article 2, s. 1-15.
 • 23. Sanetra W, 2011, Komentarz do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. http://www.nauka. gov.pl/g2/oryginal/2013_07/464b33c688f069e828bf4370c2e0cacf.pdf^dostęp z dnia 5.11.2017 r.
 • 24. Skiba R., 2004, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Fundacja rozwoju demokracji lokalnej, Warszawa.
 • 25. Szaniawska I., 2005, Zakres podmiotowy pojęcia "organizacja pozarządowa", Służba Pracownicza 2, s. 25-30.
 • 26. Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, 2012, Szkoła Główna Handlowa, Amerykańska Izba Handlu, Eamst&Young, Warszawa.
 • 27. Thierry D., Sauret C., Monod N., 1994, Zatrudnianie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesie zmian, Poltext, Warszawa.
 • 28. Tyrańska M., 2015, Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 29. Walkowiak R., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Dom Organizatora, Toruń.
 • 30. Współpraca firm z sektorem edukacji, 2010, PKPP Lewiatan, KPMG, Warszawa.
 • 31. Żołędowska M., 2011, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praktyczny Komentarz, Departament Pożytku Publicznego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.