PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 8 | 80--91
Tytuł artykułu

Komunikacja w organizacji w opinii pracowników - przykład Kolei Dolnośląskich

Warianty tytułu
Communication in the Organization in the Opinion of Employees - an Example of the Lower Silesian Railways
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na pojęciu komunikacji wewnętrznej. Jej znaczenie dla rozwoju organizacji i budowania przewagi konkurencyjnej nie budzi wątpliwości zarówno teoretyków jak i praktyków organizacji. Traktowanie pracowników jako kluczowego zasobu - kapitału, bezpośrednio wiąże się z zapewnieniem skutecznej komunikacji na wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej. Jest to niewątpliwe zadanie menedżera, aczkolwiek na proces komunikacji wpływ mają wszyscy jego uczestnicy. Celem artykułu jest zbadanie opinii pracowników spółki Koleje Dolnośląskie, odnośnie systemu komunikacji wewnętrznej stosowanego w ich organizacji. Autorzy przeprowadzili badanie ankietowe i na podstawie odpowiedzi uzyskanych od osiemdziesięciu osób, wyciągnęli wnioski co do postrzegania komunikacji w środowisku wewnętrznym. Z punktu widzenia badanych pracowników właściwa komunikacja jest istotna, a ich ocena procesu w spółce jest dobra, niemniej jednak zwracają uwagę na bariery i przeszkody w jej skutecznym rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the concept of internal communication. It is importance for both, the development of the organization and building a competitive advantage, does not raise doubts for theoreticians and practitioners of the organization. Treating employees as a key resource - a capital, is directly related to ensuring effective communication at all levels of the organizational hierarchy. This is undoubtedly the task of the manager, although all participants of communications processes have an impact on it. The purpose of the article is to examine the opinions of employees of Koleje Dolnośląskie regarding the internal communication system used in their organization. The authors conducted a questionnaire survey and based on the answers received from eighty employees, drew conclusions about the perception of communication in the internal environment. From the point of view of the surveyed employees, proper communication is important, and their evaluation of the process in the company is good, but nevertheless they pay attention to barriers and obstacles in companies' effective development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Biernacka M., 2017, Najskuteczniejsze narzędzia komunikacji wewnętrznej - wyniki raportu State of the Sector 2017, http://beedifferent.pl/blog/najskuteczniejsze-narzędzia-komunikacji-we- wnętrznej-wyniki-raportu-state-sector-2017, dostęp z dnia 20.02.2018 r.
 • 2. Bogacz-Wojtanowska E., Wrona S., 2015, Sposoby i narzędzia komunikacji wybranych przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomia Społeczna nr 1/2015, s. 38-53.
 • 3. Chmielecki M., 2015,Factors influencing effectiveness of internai communication, Management and Business Administration, Central Europe, vol. 23 no.2/2015, s. 24-38.
 • 4. Dobek-Ostrowska B., 2006, Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 5. Gołka M., 2008, Bariery w komunikowaniu w społeczeństwo (dez) informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 6. Guirdham M., 2015, Work communication. Mediated and Face-to-Face Practices, Palgrave Macmillan.
 • 7. Hamilton Ch., 2011, Skuteczna komunikacja w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 8. https://www.kolejedolnoslaskie.eu, dostęp z dnia 20.01.2018 r.
 • 9. Koleje Dolnośląskie, 2016, Raport Roczny 2016.
 • 10. Mazur-Wierzbicka E., 2017, Komunikacja wewnętrzna w organizacji - wybrane aspekty, Studia i Prace WNEiZ US, 48/1.
 • 11. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., 2007, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 12. Potocki A., 2008, Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • 13. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., 2003, Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • 14. Ruck K., Welch M., Menara B., 2017, Employee voice: An antecedent to organizational engagement? Public Relations Review, 43, s. 904-914.
 • 15. Welch M., 2015, Internal communication education: a historical study, Journal of Communication Management, vol.19, Issue:4, s. 388-405.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.