PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 47 | 43--62
Tytuł artykułu

Prawo do rozpowszechniania wizerunku sportowca

Warianty tytułu
Right to Disseminate the Image of an Athlete
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł jest poświęcony kwestii zasad rozpowszechniania wizerunku ze szczególnym uwzględnieniem tej problematyki w odniesieniu do sportowców. W dzisiejszych czasach sport jest nie tylko zawodem, rozrywką, czy formą spędzania wolnego czasu, ale również stał się jednym z sektorów gospodarki światowej. W pracy rozważono charakter prawny dobra osobistego jakim jest wizerunek, a także omówiono najważniejsze problemy dotyczące jego rozpowszechniania. Celem artykułu jest ocena regulacji odnoszącej się do wykorzystania wizerunku sportowca w stroju reprezentacji kraju, jako unormowania szczególnego i wyjątkowego na gruncie obecnych przepisów. Rozważaniom zostały poddane koncepcje wyrażane przez przedstawicieli doktryny, a także przedstawiono tezy z orzecznictwa mające kluczowe znaczenie w omawianej tematyce. Przeprowadzono również krytyczną analizę argumentów nieprzystających do istoty dóbr osobistych oraz nie znajdujących odzwierciedlenia w obecnie obowiązujących regulacjach.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to the issue of the principles of image dissemination, with a particular emphasis on this issue in relation to athletes. Nowadays sport is not only a profession, entertainment or a form of spending free time, but it has also become one of the sectors of the world economy. This paper considers the legal nature of the personal interest which is the image and discusses the most important problems related to its dissemination. The aim of the article is to assess the regulations relating to the use of the image of an athlete in the national costume as a special and exceptional under the current provisions. Concepts expressed by the representatives of the doctrine was considered, as well as the case law theses of key importance in the discussed subject matter was presented. A critical analysis of arguments that do not match the essence of personal interests and are not reflected in the current regulations was also carried out.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Badura M., Basiński H., Kałużny G., Wojcieszak M., Ustawa o sporcie, Komentarz, Warszawa 2011.
 • Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009.
 • Barta J. (red.), System Prawa Prywatnego, tom 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017.
 • Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Barta J., Markiewicz R., Wokół prawa do wizerunku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2002, nr 80.
 • Cajsel W., Ustawa o sporcie, Komentarz, Warszawa 2011.
 • Gniatkowski M. (red.), Ustawa o sporcie, Komentarz, Wrocław 2011.
 • Grzeszczak T., Wyłączne prawo do wykorzystania wizerunku do celów gospodarczych, czyli kilka wniosków z art. 14 ustawy o sporcie, [w:] Matlak A., Stanisławska-Kloc S. (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013.
 • Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957.
 • Grzybowski S., Prawo podmiotowe i prawa człowieka, "Krakowskie Studia Prawnicze", 190/23.
 • Karpowicz A., Poradnik prawny dla ludzi twórczych, Dom Wydawniczy ABC 1995.
 • Kopczyk R., Prawo sportowca do wizerunku, Prace Prawnicze, Wrocław 2012.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, wyd. 13, Warszawa 2015.
 • Rakiewicz F., Ingerencja organizacji sportowych w swobodę decydowania przez zawodnika o komercyjnej eksploatacji jego wizerunku, [w:] P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik (red), Prawo wobec wyzwań współczesności, t. 3, Poznań 2006.
 • Ritterman S., Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Rozpoznawanie wizerunku osób powszechnie znanych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 3.
 • Sekuła M., Prawo sportowca do wizerunku, "Monitor Prawniczy" 2010, nr 22.
 • Stefaniuk K., Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny, "Państwo i Prawo" 1970, nr 1.
 • Szczepanik R., Problem prawa do wizerunku sportowca - reprezentanta kraju, "Monitor Prawniczy" 2007, nr 17.
 • Ślęzak P., Ochrona prawa do wizerunku, Katowice 2009.
 • Ślęzak P. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, art. 81, Warszawa 2017.
 • Tylec G., Własność intelektualna - autorskie prawo - ochrona prawna wizerunku sportowca członka kadry narodowej. Glosa do wyroku SN z dnia 16 grudnia 2009 r., I CSK 160/09, LEX nr 136716.
 • Wojciechowski K., Widowisko sportowe w telewizji. Widowisko sportowe i audiowizualna relacja z niego jako dobra chronione w świetle polskiego prawa prywatnego, Warszawa 2005.
 • Wojnicka E., Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej" 1990, nr 56.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.