PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 47 | 63--77
Tytuł artykułu

Sztuczna inteligencja a prawo autorskie

Autorzy
Warianty tytułu
Copyright and Artificial Intelligence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na rosnący postęp technologiczny, który zaowocował rozwojem sztucznej inteligencji w takim stopniu, iż niemożliwym staje się zignorowanie jej wpływu na kształtowanie prawa autorskiego. Ostatnie lata pokazują, że dzięki sztucznej inteligencji realna staje się wizja zautomatyzowania twórczego procesu kreowania sztuki. W konsekwencji zaczynają pojawiać się pytania o ochronę tak zwanej sztuki generatywnej, czyli dzieł stworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji, oraz dzieł generowanych samodzielnie przez sztuczną inteligencję. Wątpliwości budzi sama zasadność obejmowania ochroną prawnoautorską twórczych rezultatów działania sztucznej inteligencji. Niejasną pozostaje również kwestia podmiotowa, mianowicie na rzecz kogo powinna zostać przyznana ochrona takich dzieł. W niniejszym opracowaniu analizie zostały poddane przepisy prawa polskiego, amerykańskiego oraz brytyjskiego. Zagadnienie poddano również badaniu analitycznemu, którego podstawę stanowiły orzeczenia sądów amerykańskich, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki. W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania sztucznej inteligencji oraz przedstawiono formy twórczości sztucznej inteligencji i ich wpływ na prawo autorskie. Opisano również w jaki sposób twórcze rezultaty działalności sztucznej inteligencji są chronione na gruncie obowiązujących regulacji, oraz zwrócono uwagę na nieefektywność tych przepisów w przypadku próby obejmowania nimi dzieł powstałych dzięki technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję. Niniejszy artykuł ma również na celu przedstawienie najciekawszych propozycji zmian legislacyjnych oraz zasadność wprowadzenia takich zmian.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is the answer to the growing technological development which has resulted in an undeniable growth of artificial intelligence. Consequently, AI's influence on the process shaping of copyright protection cannot be ignored. The last few years show that the automated art creation becomes more probable thanks to the artificial intelligence. As a result, some questions have started appearing about the protection of this so called generative art, meaning the works created with help of AI, as well as the protection of works generated autonomously by AI. Some doubts arise in terms of the legitimacy of protecting creative works of AI under copyright provisions. Moreover, the matter of the subject which should be assigned with the protection also remains unclear. The issue has been analytically researched based on the Polish, American and British copyright provisions. The analytical research was also based on the rulings of the American courts, the Court of Justice of the European Union, as well as the European Union resolution with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics. In this paper the attempt to define the artificial intelligence has been made. The forms of AI's creative works and it's influence on the copyright have been shown. It has been described how the currently binding provisions protect the works generated by the AI and how those provisions prove ineffective. This paper aims to present the most curious suggestions of legislative changes, as well as the legitimacy of incorporating such changes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
 • Barta J. (red.), Markiewicz R. (red.), Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Felchner K., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2011.
 • Flisak D., Komentarz do wybranych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, LEX, 2018.
 • Ginsburg J. C., People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention, [w:] International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2018, vol. 49, is. 2.
 • Harari Y. N., 21 Lessons for the 21st Century, Jonathan Cape London, 2018.
 • Hristov K., Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma, [w:] IDEA: The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property, wyd. 57, numer 3.
 • Markiewicz R., Sztuczna inteligencja i własność intelektualna, Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 • Sztuczna inteligencja, [w:] Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 2004.
 • Abbott R., I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law, (w:) Boston College Law Review, vol. 57, is. 4, s. 1098-1099, https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3522&context=bclr [dostęp: 13.02.2019 r.].
 • Berg P., Jakie prawa ma małpa, która zrobiła sobie selfie?, https://www.polityka. pl/tygodnikpolityka/nauka/1720242,1,jakie-prawa-ma-malpa-ktora-zrobila-sobie-selfie.read [dostęp: 15.02.2019 r.].
 • Burgess M., Google's AI has written some amazingly mournful poetry, https:// www.wired.co.uk/article/google-artificial-intelligence-poetry [dostęp: 15.02.2019 r.].
 • Brown M., World's first computer-generated musical to debut in London, https:// www.theguardian.com/stage/2015/dec/01/beyond-the-fence-computer-generated-musical-greenham-common [dostęp: 16.02.2019 r.].
 • Brown M., "New Rembrandt" to be unveiled in Amsterdam, https://www. theguardian.com/artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam [dostęp: 9.02.2019 r.].
 • Caselles-Dupré H., Obvious, explained, https://medium.com/@hello.obvious/ ai-the-rise-of-a-new-art-movement-f6efe0a51f2e [dostęp: 11.02.2019 r.].
 • Copeland B. J., Artificial intelligence, https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence, [dostęp: 9.02.2019 r.].
 • Dredge S., AI and music: will we be slaves to the algorithm?, https://www. theguardian.com/technology/2017/aug/06/artificial-intelligence-and-will-we-be-slaves-to-the-algorithm [dostęp: 15.02.2019 r.].
 • Gardner L., Beyond the Fence review - computer-created show is sweetly bland, https://www.theguardian.com/stage/2016/feb/28/beyond-the-fence-review-computer-created-musical-arts-theatre-london [dostęp: 16.02.2019 r.].
 • Guadamuz A., Artificial intelligence and copyright, (w:) WIPO Magazine, https:// www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html [dostęp: 6.02.2019 r.].
 • Grzybczyk K., Work made for hire w porównaniu z konstrukcjami prawa polskiego, (w:) Rejent, nr 4(72), 1997, s. 107, http://www.rejent.com.pl/app/ appStowarzyszenieS/publikacje/1997/4/355.pdf [dostęp: 20.02.2019 r.].
 • Klaris E., Copyright laws and artificial intelligence, https://www.americanbar.org/news/abanews/publications/youraba/2017/december-2017/copyright-laws-and-artificial-intelligence/ [dostęp: 10.02.2019 r.].
 • Olewitz C., A Japanese AI program just wrote a short novel, and it almost won a literary prize, https://www.digitaltrends.com/cool-tech/japanese-ai-writes-novel-passes-first-round-nationanl-literary-prize/ [dostęp: 15.02.2019 r.].
 • Palumbo J., AI Will Have the Biggest Impact on Photography since the Digital Camera, https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-ai-will-forever-change-create-find-truth-images [dostęp: 16.02.2019 r.].
 • Portal CBS News, This AI-generated portrait just sold for a stunning $432,500, https://www.cbsnews.com/news/ai-generated-portrait-sells-for-stunning-432500-portrait-of-edmond-de-belamy/ [dostęp: 7.02.2019 r.].
 • Sahota N., A.I. May Have Written This Article. But Is That Such A Bad Thing?, https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2018/09/16/did-ai-write-this-article/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.