PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 47 | 94--105
Tytuł artykułu

Prosta spółka akcyjna na Słowacji - ogólna charakterystyka i wybrane problemy

Warianty tytułu
Simple Joint Stock Company in Slovakia - General Characteristics and Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prosta spółka akcyjna, której regulacja obecnie procedowana jest w Polsce, stanowi na świecie nową formę prowadzenia działalności gospodarczej. Podobny typ spółki, także zwany prostą spółką akcyjną, wprowadzony został między innymi na Słowacji, gdzie stosowna zmiana kodeksu handlowego weszła w życie w 2017 r. Artykuł ma na celu przybliżenie regulacji tej formy spółki, w kraju który jako jeden z pierwszych dopuścił powstawanie prostych spółek akcyjnych. Owa pionierska regulacja została ogólnie omówiona w niniejszym artykule, charakteryzując najważniejsze założenia dotyczące prostej spółki akcyjnej wraz z jej cechami. Wskazane zostały także problemy, które powstały, mimo tak krótkiego czasu obowiązywania regulacji, co pozwoli na wykorzystanie słowackich doświadczeń i uwzględnienie ich na gruncie prawa polskiego. Warto nadmienić, że obecnie w Polsce coraz popularniejsze staje się zakładanie spółek na Słowacji i celem artykułu jest także przybliżenie prawa spółek handlowych tego kraju dla polskiego czytelnika. (abstrakt oryginalny)
EN
The simple joint-stock company which regulation is currently under way in Poland is a new form of doing business worldwide. A similar type of company, also called a simple joint-stock company, was introduced in Slovakia, where the relevant amendment to the Commercial Code came into force in 2017. The article aims to explain the regulation of this form of company, in the country which was one of the first to allow the creation of simple companies equity. This pioneering regulation is generally discussed in this article, characterizing the most important assumptions regarding a simple joint-stock company with its features. The problems that arose despite the short duration of this new form of business were also indicated, which will allow the use of Slovak experiences and their inclusion in the Polish law. It is worth mentioning that nowadays in Poland the establishment of companies in Slovakia is becoming more and more popular and the aim of the article is also to familiarize the law of commercial companies of this country for the Polish reader. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
94--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Kresaňová S., Bulková O., Poradca 2017 1-2. Obchodný zákonník po novelách s komentárom. Obchodné spoločnosti. Podnikanie. Imanie, Żylina 2017.
 • Máziková K., Equity in a simple company on shares [w:] M. Vašeková (red.), M. Hora (red.), Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie, Bratysława 2015.
 • Mrázova Ž., Slovakia [w:] Mock S. (red.), Csach K. (red.), Havel B. (red.), International Handbook on Shareholders ? Agreements: Regulation, Practice and Comparative Analysis, Berlin/Boston 2018.
 • Peráček T., Mucha B., Brestovanská P., Kajanová J., Simple company on shares as startup support tool, ,,Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis " vol. 66, nr 6/2018, zbiory Biblioteki The Open University.
 • Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Warszawa 2014.
 • Chen J., Tag-Along Rights, https://www.investopedia.com/terms/t/tagalongrights.asp [dostęp: 20.04.2019 r.].
 • Dovodová správa. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=417987 [dostęp: 14.03.2019 r.].
 • Druk Sejmu VIII kadencji nr 3236, uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
 • Jankovič M., Traditional & hybrid forms of business entities in company law regulation. Master Thesis. International Business Law, 2016. http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142006&fbclid=IwAR0i18TMnE2WYnX0HO3Zpws73MdaKyFD9Qpc4au7P6D1kKqs42scRPEPDx4 [dostęp: 29.03.2019 r.].
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie, http://www.sbagency.sk/jednoducha-spolocnost-na-akcie, [dostęp: 13.03.2019 r.].
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie, https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_jednoducha-spolocnost-na-akcie/ [dostęp: 19.03.2019 r.].
 • Kissová A., Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným. Bakalárska práca, Bańska Bystrzyca 2009, https://is.ambis.cz/th/oldzg/Kissova_A.-Organy_spol._s_r.o.. pdf [dostęp: 04.04.2019 r.].
 • Kubinská P., Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.) - výhody a nevýhody https://www. podnikajte.sk/jednoducha-spolocnost-na-akcie/jsa-vyhody-nevyhody [dostęp: 11.03.2019 r.].
 • Malast M., Podnikatelský plán pro vznik vybrané společnosti, https://www.vutbr. cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=147895, [dostęp: 15.03.2019 r.].
 • Národný centrálny depozitár cenných papierov, O výhodách jednoduchej spoločnosti na akcie ako novej forme podnikania, [dostęp: 25.03.2019 r.].
 • Osobitné práva akcionárov JSA, https://www.ncdcp.sk/jsa-podpora-start-upov/osobitne-prava-akcionarov-jsa/, [dostęp: 25.04.2019 r.].
 • Patakyová M., Jednoduchá spoločnosť na akcie - potvrdenie trendu simplifikácie práva obchodnych spoločností?, http://www.bpm-educat.com/files/gallery/galeria-pre-podstranky/Jednoducha%20spolocnost%20na%20akcie%20-%20Prof.%20 JUDr.%20Maria%20Patakyova.pdf?fbclid=IwAR2hoPN0arnls8IxltTu1EeROVpsSV_v1bmQFvSviF0kyD7LTd0uFYM9BYM [dostęp: 10.04.2019 r.].
 • Per rollam, https://www.najpravo.sk/slovnik/p/per-rollam.html [dostęp: 14.04.2019 r.].
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, https://sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id= 76F48F0A7D86019FC12583A7003DDE0E [dostęp: 10.03.2019 r.].
 • Širá E., Kapitálové spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky.
 • Šmátrala M., Králiková K., Nová forma obchodnej spoločnosti v slovenskej právnej úprave. A new form of company in the slovak legislation, http://www.eupsi. cz/assets/%C4%8Dl%C3%A1nok-hodon%C3%ADn-2017.pdf [dostęp: 20.03.2019 r.].
 • Správca vkladov (Obchodný zákonník), https://www.lewik.org/term/5091/spravca-vkladov-obchodny-zakonnik/ [dostęp: 22.03.2019 r.].
 • Štrba M., Odborník radí: Jednoduchá spoločnosť na akcie - nová právna forma určená pre investorov a startupistov, https://biznisklub.sk/odbornik-radi-jednoducha-spolocnost-na-akcie-nova-pravna-forma-urcena-pre-investorov-a-startupistov/ [dostęp: 20.04.2019 r.].
 • Vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve - tag-along, drag-along, shootout, https://www.epravo.sk/top/clanky/vedlajsie-dojednania-k-akcionarskej-zmluve-tag-along-drag-along-shootout-3217.html [dostęp: 26.04.2019 r.].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.