PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 47 | 136--153
Tytuł artykułu

Skuteczność wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia złożonego przed jego ogłoszeniem

Warianty tytułu
Effectiveness of the Motion for Drawing and Providing of the Statement of Reasons of the Verdict Submitted before it's Announcement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem artykułu jest skuteczność wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia w przypadku jego złożenia jeszcze przed ogłoszeniem orzeczenia w świetle najnowszego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zarówno przepisy procedury karnej, jak i cywilnej kwestii tej bowiem wprost nie normują. Dominujące obecnie stanowisko w judykaturze opowiada się za jego bezskutecznością, wskazując na treść art. 422 k.p.k. oraz art. 328 k.p.c. Wykładnia ta została jednak ostatnio zaskarżona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako naruszająca prawo jednostki do sądu. W wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. Trybunał zgodził się ze skarżącym, wskazując, że tak dalece formalistyczna interpretacja przywołanych przepisów prowadzi do ograniczenia prawa do sądu. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is effectiveness of the motion for drawing and providing of the statement of reasons in case when it was submitted before announcement of the verdict in view of latest verdict of European Court of Human Rights. Both the rules of criminal and civil procedures simply do not regulate this issue. The currently dominant position in the judiciary is in favor of its inefficacy, taking into consideration art. 422 of the Code of criminal procedure and art. 328 of the Code of civil procedure. However, this interpretation was recently appealed to the European Court of Human Rights as violating the individual's right to a court. In the sentence from 13 December 2018 the Court agreed with the applicant, pointing out that such formalistic interpretation of above rules led to limitations of individual's right to a court. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
136--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bladowski B., Glosa do uchwały SN z dnia 30 czerwca 1989 r., III CZP 67/89, OSP 1990, nr 9.
 • Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2016.
 • Flaga - Gieruszyńska K. (red.), Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Kosonoga J., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2014 r., III KZ 15/14, "IUS NOVUM" 2015, nr 3.
 • Łazarska A., Postępowanie cywilne - postępowanie przed sądem pierwszej instancji - ogłoszenie sentencji wyroku - uchybienie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Glosa do postanowienia SN z dnia 25 października 2012 r., I CZ 153/12, OSP 2016, nr 3.
 • Marszałkowska - Krześ E.(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-366, Warszawa 2016.
 • Przyjemski S., Glosa do postanowienia SN z dnia 11 października 2002 r., WA 53/02, OSP 2003, nr 10.
 • Sakowicz A. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Steinborn S. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, Warszawa 2016.
 • Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom I, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570897

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.