PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 47 | 154--172
Tytuł artykułu

Przestępstwo manipulacji instrumentami finansowymi - analiza jurydyczna na tle regulacji rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II

Warianty tytułu
Market Manipulation Offence - Juridical Analysis under Market Abuse Regulation and Market Abuse Directive
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu poruszono kwestie związane z jurydycznym ukształtowaniem przestępstwa manipulacji instrumentami finansowymi, na które niebagatelny wpływ miały regulacje prawa Unii Europejskiej. Autorzy dokonują kompleksowej analizy przedmiotowego czynu zabronionego, wraz z uwzględnieniem problematyki kolizji prawa krajowego z prawem UE oraz z omówieniem konstytucyjności wskazanych regulacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents aspects of the juridical construction of market manipulation crime, which is mainly regulated by the EU law. The Authors analyze this type of prohibited act, especially taking into consideration problems connected with potential conflict between Polish national law and the EU regulations. The issue of the constitutionality of the crime in question has been also raised in this study. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
154--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Krakowska Izba Adwokacka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Krakowska Izba Adwokacka
Bibliografia
 • Bielski M., Naruszenie reguł ostrożności czy nadmierna ryzykowność zachowania jako właściwe kryterium prawnokarnego przypisania skutku, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2004, nr 1.
 • Błachnio-Parzych A., Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, Warszawa 2011.
 • Błachnio-Parzych A., Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej, Warszawa 2016.
 • Ćwiąkalski Z., Znamiona normatywne w kodeksie karnym [w:] Ćwiąkalski Z. (red.), Szewczyk M. (red.), Waltoś S. (red.), Zoll A. (red.), Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994.
 • Dąbrowska-Kardas M., Kardas P. [w:] Zoll. A. (red.) Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363, Warszawa 2016.
 • Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.
 • Glicz M., Manipulacja instrumentem finansowym jako nadużycie na rynku kapitałowym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005, nr 15.
 • Gontarski W., Bezpieczne przystanie (safeharbours) manipulacji instrumentami finansowymi cz.1, "Palestra" 2013, nr 3-4.
 • Gontarski W., Bezpieczne przystanie (safeharbours) manipulacji instrumentami finansowymi cz.2, "Palestra" 2013, nr 5-6.
 • Górniok O., Problemy przestępczości gospodarczej w świetle zaleceń Rady Europy, "Państwo i Prawo" 1991, nr 9.
 • Gutowski M., Kardas P., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji, "Palestra" 2016, nr 4.
 • Hofmański P., Ochrona praw człowieka w prawie karnym. Zasada fair trial, [w:] J. Skorupka (red.) Standardy praw człowieka a prawo karne, Warszawa 1995.
 • Jaroszyński T., Rozporządzenie UE jako składnik sytemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011.
 • Kardas P., O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego strukturami normatywnymi, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2012, nr 4.
 • Kardas P., Determinanty ciężaru dowodu i ciężaru (obowiązku) dowodzenia w procesie karnym, [w:] Jasiński W. (red.) Skorupka J. (red.) Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym, Warszawa 2017.
 • Kardas P., Ochrona informacji poufnej na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (analiza karnistyczna na tle regulacji rozporządzenia MAR), [w:] Walaszek-Pyzioł (red.) Informacje gospodarcze studium prawne, Warszawa 2018.
 • Królikowski M., Wierzbowski M., [w:] Wierzbowski M. (red.), Rozporządzenie UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Królikowski M., [w:] Wierzbowski M. (red.), Rozporządzenie UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Kuciński R., Przestępstwa Giełdowe, Warszawa 2000.
 • Majewski J., [w:] Górniok O. (red.), Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2003.
 • Marek A., Redukcja warunków penalizacji jako metoda przezwyciężania trudności w stosowaniu prawa karnego, "Przegląd Prawa Karnego" 1995, nr 12.
 • Ochman P., Karnoprawna ochrona ryku kapitałowego, Londyn 2014.
 • Oplustil K., Porzycki M., Woroniecki P. M., Rynek Finansowy i kapitałowy, [w:] Włudyka T. (red.) Smaga M. (red.), Instytucje gospodarki rynkowej, Warszawa 2015.
 • Rams M., Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
 • Rams M., O sposobach rozwiązywania kolizji między prawem Unii Europejskiej a prawem krajowym (na przykładzie penalizacji niezachowania w tajemnicy informacji poufnych, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2017, nr 1.
 • Sójka T., [w:] Sójka T. (red.) Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2015.
 • Sroka T., [w:] Safjan M. (red) Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016.
 • Syp S., [w:] Stokłosa A. (red.) Syp S. (red.), MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku komentarz, Warszawa 2017.
 • Wróbel W., Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003.
 • Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne - część ogólna, Kraków 2013.
 • Zawłocki R., [w:] Sójka T. (red.) Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2015.
 • Żółtek S., Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zarobionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego, Warszawa 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.