PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 23 | 45--62
Tytuł artykułu

Ewaluacja funduszy europejskich w Polsce - geneza, rozwój, podstawowe problemy i wyzwania

Warianty tytułu
Evaluation of EU's Structural Founds in Poland - Genesis, Development, Basic Problems and Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z najistotniejszych polityk, która stanowi trzon wydatków budżetowych Wspólnoty Europejskiej, jest polityka spójności. Niemalże od początku jej istnienia toczy się szeroka dyskusja nad jej skutecznością oraz dalszą wizją rozwoju. Wzmaga to tym samym ciągłą potrzebę jej ewaluacji. Głównym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z ewaluacją narzędzi polityki spójności, jakimi są programy operacyjne. Podstawę opracowania stanowią rozważania nad wzrostem znaczenia badań ewaluacyjnych przy realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Najważniejszym elementem artykułu jest analiza stanu ewaluacji programów operacyjnych w Polsce, której towarzyszy refleksja nad jej problemami i wyzwaniami. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the EU's most essential policies absorbing the majority of the EU budget is the regional policy. Its effectiveness, vision, objectives and future actions have been debated almost since the beginning. These fruitful debates have led to increased evaluation needs of EU's regional policy. The main focus of this article is on the evaluation of the so called "Operating Programmes", the tools of regional policy. While the article reflects the rising importance of evaluation in EU's regional policy, special attention is paid to the analysis of the evaluation of the Operating Programmes in Poland, including reflections on underlying problems and key challenges. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Astbury B., Leeuw F.L. 2010. Unpacking Black Boxes: Mechanisms and Theory Building in Evaluation. American Journal of Evaluation, 31(3).
 • Bienias S. 2009. Wprowadzenie. Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 • Bienias S., Gapski T. 2011. Evaluation of public policies as an instrument of establishing knowledge-based administration in Poland. [W:] K. Olejniczak, M. Kozak, S. Bienias (red.), Evaluating the effects of regional interventions. A look beyond current Structural Fund's practice. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Bachtler J., Michie R. 1995. A new era in EU regional policy evaluation? The appraisal of structural funds. Regional Studies, 29(8).
 • Bachtler J., Wren C. 2006. Evaluation of European Union Cohesion Policy: Research Questions and Policy Challenges. Regional Studies, 40.2. Routledge, London.
 • Chen H.T. 2005. Theory-Driven Evaluation. [W:] S. Mathinson (red.), Encyclopedia of evaluation. SAGE Publications, Londyn.
 • Clark A. 1999. Evaluation Research: An Introduction to Principles, Methods and Practice. SAGE Publications, London.
 • Delores J., Report on economic and monetary in the European Community. European Commission.
 • European Commission 2013. The Programming Period 2014-2020 - Guidance document on monitoring and evaluation - European Regional Development Fund and Cohesion Fund. Concepts and Recommendations.
 • Forman B. 2001. Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai. Hungarian Delegation to the European Commission. Interpress, Budapest.
 • Furubo J.E., Sandahl R. 2002. A diffusion perspective on global developments in evaluation. [W:] J.E. Furubo, R.C. Rist, R. Sandahl (red.), International Atlas of Evaluation. Transaction Publishers, New Jersey.
 • Guba E.G., Lincoln Y.S. 1989. Fourth generation evaluation. SAGE Publications. Newbury Park, California.
 • Olejniczak K. 2007. Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post. [W:] A. Haber (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Olejniczak K. 2008. Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Olejniczak K. 2011. Theory-Driven Evaluation. Tracing links between assumptions and effects. [W:] K. Olejniczak, M. Kozak, S. Bienias (red.), Evaluating the effects of regional interventions. A look beyond current Structural Fund's practice. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Robson C. 1997. Projektowanie ewaluacji. [W:] L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji. Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 147-152.
 • Rowiński J. 2006. Uwagi o ocenach ex ante i mid-term programu SAPARD w Polsce. [W:] J. Rowiński (red.), SAPARD - wyniki badań regionalnych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz wersja angielska: Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999.
 • Szlachta J. 2007. Wprowadzenie. [W:] A. Haber (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Trón Z. 2009. Evaluation Methods of European Regional Policy and Reasons for Different Outcomes. The Romanian Economic Journal, Bukareszt.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. 2004 nr 116, poz. 1206 ze zm.).
 • Wojtaszczyk K.A. (red.), 2004. Encyklopedia Unii Europejskiej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.