PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 47 | 205--221
Tytuł artykułu

Przestępstwo zniszczenia i uszkodzenia dziedzictwa archeologicznego w słowackim prawie karnym

Autorzy
Warianty tytułu
The Crime of Damaging and Devaluation of Archaeological Heritage in Slovak Criminal Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza przepisów penalizujących niszczenie oraz uszkodzenie dziedzictwa archeologicznego w słowackim prawie karnym. Artykuł został podzielony na 7 zasadniczych części. Pierwsza z nich jest krótkim wprowadzeniem. Druga z kolei opisuje typ podstawowy przestępstwa z § 249a ust. 1 słowackiego kodeksu karnego. Trzy następne odpowiadają trzem następnym przepisom, tj. § 249 ust. 2-4, które zawierają typy kwalifikowane względem § 249 ust. 1 słowackiego kodeksu karnego. Przedostania część dotyczy strony podmiotowej opisywanych tu typów czynów zabronionych. Ostatnia z nich jest krótkim podsumowaniem, zawierającym najważniejsze wnioski z niej płynące. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the laws penalizing the destruction and damage of the archaeological heritage in Slovak criminal law. The article has been divided into seven main parts. The first one is a short introduction. The second one describes the basic type of crime from § 249a p. 1 Slovak Penal Code. The next three correspond to the three following crimes, i.e. § 249 p. 2-4, which contain types qualified in accordance with § 249 p. 1 Slovak Penal Code. The penetration part concerns the subjective side of the types of prohibited acts described here. The last one is a short summary, containing the most important conclusions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
205--221
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Alyasry N., Je zákonným kvalifikačný moment "po dlhší čas" u trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby?, http://www.pravnelisty.sk/clanky/ a696-je-zakonnym-kvalifikacny-moment-po-dlhsi-cas-u-trestneho-cinu-tyrania-blizkej-a-zverenej-osoby, [dostęp: 20.03.2019 r.].
 • Čentes J. (red.), Trestný zakon. Veľký komentár, Bratysława 2018.
 • Fleis F., Trestné činy proti majetku. The Crimes against property. Bakalárska práca https://is.ambis.cz/th/hiqm6/Trestne_ciny_proti_majetku__2012__Jaroslav_FLEIS.pdf, online, [dostęp: 15.03.2019].
 • Jokeľ P., K zákazu kvalifikačnej duplicity pri trestnom čine úkladnej vraždy, https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/trestne-pravo/18-k-zakazu-kvalifikacnej-duplicity-pri-trestnom-cine-ukladnej-vrazdy, online, [dostęp: 15.03.2019 r.].
 • Kulik M., Komentarz do art.108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, LEX.
 • Mencerová I., 10. kaptiola. Subjektívna stránka trestného činu [w:] I. Mencerová, L. Tobiášová, Y. Turayová, Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, Šamorín 2013.
 • Mencerová I., Úvod do štúdia osobitnej časti Trestného zákona [w:] I. Mencerová, L. Tobiášová i in., Trestné právo hmotné. Osobitná časť, Šamorín 2014.
 • Michalík T., Právne aspekty ochrany archeologického kultúrneho dedičstva v Európe, "Archeologické rozhledy" nr LXI/2009.
 • Občiansky zakonnik z 26. februára 1964, č. 40/1964 Zb.
 • Šanta J., Machinácie pri verejnom obstarávaní podľa Trestného zákona Slovenskej republiky, https://www.ja-sr.sk/files/Machinacie_JUDr_Santa.pdf, [dostęp: 20.03.2019 r.].
 • Sivák M., K § 13 [w:] J. Čentéš (red.), Komentár k Trestnému zakonu č. 300/2005 Z.
 • Council of Europe, Hart of signatures and ratifications of Treaty 143. European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised). Status as of 10/04/2019, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/143/signatures [dostęp: 11.03.2019 r.].
 • Ministerstvo kultury Slovenskej republiky, Oznam pre držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu, http://www.culture.gov.sk/extdoc/5427/Oznam%20pre%20drzitelov%20osvedceni%20o%20osobitnej%20odbornej%20sposobilosti [dostęp: 10.03.2019 r.].
 • Oznámenie 344/2001 Z.z. Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 1. mája 2001, https://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/sluz_predpis/344_2001-europsky_dohovor.pdf [dostęp: 13.03.2019 r.].
 • http://watchdog.fair-play.sk/legislativa-hierarchia-pravnych-predpisou.php [dostęp: 13.03.2019 r.].
 • https://www.gjar-po.sk/~gajdos/treti_rocnik/nos/trestny_zakon_s_komentarom.pdf [dostęp: 21.03.2019 r.].
 • https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/02/Krizove_situacie_aktual.pdf [dostęp: 05.03.2019 r.].
 • https://www.slovensky.eu/prechovavat/, [dostęp: 04.04.2019 r.].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.