PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 47 | 274--290
Tytuł artykułu

Miejsce sądownictwa polubownego w polskim porządku konstytucyjnym

Warianty tytułu
The Position of Arbitration in Polish Constitutional Order
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka umiejscowienia sądownictwa polubownego w porządku konstytucyjnym nie została dotąd kompleksowo wyjaśniona w polskiej literaturze prawniczej. Brak także w doktrynie jednolitego stanowiska odnośnie relacji sądownictwa polubownego do pojęcia "wymiaru sprawiedliwości". Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby umiejscowienia sądów polubownych w systemie konstytucyjnych zasad rządzących sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, a także analiza wpływu poddania sporu pod rozstrzygnięcie arbitrażu na zagwarantowane konstytucyjnie prawo do sądu. Zostanie ponadto podjęta próba rozstrzygnięcia, czy konstytucyjnych podstaw arbitrażu można dopatrywać się w autonomii woli przysługującej każdej jednostce. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of position of arbitration in constitutional order has not yet been comprehensively explained in Polish legal literature. Moreover, in the doctrine there is no unified conception regarding the relation between arbitration to the term "administration of justice". The aim of this article is to discuss the position of arbitration courts in the system of constitutional principles governing the administration of justice, as well as to analyze the impact of submitting the dispute to arbitration on the constitutionally guaranteed right to the fair trial. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
274--290
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Błaszczak Ł., Alternatywne formy rozwiązywania sporów - analiza zjawiska na tle prawa polskiego, [w:] Czterdziestolecie Kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005 r.), red. I. Ratusińska, Zakamycze 2006.
 • Błaszczak Ł., Ludwik M., Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007.
 • Błaszczak Ł., Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010.
 • Budniak-Rogala A., Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym, Wrocław 2015.
 • Deryng A., Miejsce sądownictwa polubownego a wymiar sprawiedliwości w świetle zasad konstytucyjnych, "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2008, nr 3.
 • Franusz A., Zapis na sąd polubowny w kontekście zasady autonomii woli, "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2009, nr 1(5).
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015.
 • Głodowski W., Sądownictwo polubowne oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowania, [w:] Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015.
 • Kałużny T., Zapis na sąd polubowny jako podstawa współczesnego rozstrzygania sporów sądowych, Białystok 2016.
 • Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87-243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. Garlicki, M. Zubik Warszawa 2016.
 • Pogonowski P., Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005.
 • Prest P., Sąd polubowny a wymiar sprawiedliwości i prawo do sądu, [w:] Prace prawnicze, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2012.
 • Pyrz M., Sąd polubowny jako organ wymiaru sprawiedliwości, "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2015, nr 3.
 • Trzaskowski R., Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw? - uwagi na marginesie art. 77 ust. 2 Konstytucji, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2013 , nr 2(14).
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Wiśniewski A.W., Arbitraż a sąd państwowy: zakres kompetencji orzeczniczej, "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2008, nr 4.
 • Wiśniewski A.W., Charakter prawny instytucji arbitrażu w świetle nowelizacji polskiego prawa arbitrażowego, "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2008, nr 2.
 • Wiśniewski A.W., Konstytucyjne podstawy arbitrażu [w:] Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015.
 • Żukowski Ł., Legitymacja quasi-sądowych organów rozstrzygających do występowania z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE, [w:] Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.