PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 87 Bezpieczeństwo w prawie administracyjnym | 143--154
Tytuł artykułu

Kłamanie jako akt mowy - kilka uwag z perspektywy filozoficzno-prawnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lying as an Act of Speech - a Few Remarks from a Philosophical and Legal Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące analizy natury (istoty) kłamstwa z perspektywy pragmatyki logicznej. Wnioski skonfrontowano z wybranymi instytucjami prawa cywilnego w celu wykazania, jak prawo i orzecznictwo postrzegają różne formy kłamstwa, występujące na gruncie prawa pozytywnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents issues concerning the analysis of the nature (essence) of lies from the perspective of logical pragmatics. The conclusions were confronted with selected institutions of civil law, in order to show how law and jurisprudence perceive different forms of "lies" occurring on the basis of positive law. (original abstract)
Słowa kluczowe
EN
Law   Civil Code  
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Allen, Barry. 1994. Prawda w filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Antas, Jolanta. 2000. O kłamstwie i kłamaniu. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Arystoteles. 1983. Metafizyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Austin, John. 1993. Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bańkowski, Andrzej. 2000. Etymologiczny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bekrycht, Tomasz. 2009. Aprioryczność prawa: ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Bekrycht, Tomasz. 2011. "O wartości logicznej normy prawnej". Studia Prawno-Ekonomiczne 84: 11-38.
 • Coleman, Linda, Paul Kay. 1981. "Prototype Semantics: The English Word Lie". Language 57 (1): 26-44.
 • Doroszewski, Witold (red.). [b.r.]. "Komunikacja" [hasło]. W Słownik języka polskiego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. https://sjp.pwn.pl/szukaj/komunikacja;5441377.html [dostęp 15.01.2018].
 • Dutka, Anna. 1991. "Ku dynamicznej koncepcji języka. Teorie Jean-Claude'a Anscombre'a i Oswalda Ducrota". Pamiętnik Literacki 3 (82): 158-171.
 • Ekman, Paul. 1997. Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jakobson, Roman. 1960. "Poetyka w świetle językoznawstwa". Pamiętnik Literacki 2 (51): 431-473.
 • Jędrzejewska, Anna. 1992. Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym. Warszawa: Agencja Scholar.
 • Kołodziejczyk, Piotr. 2004. "Johna Searle'a teoria intencjonalności". W Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka. Red. Zbysław Muszyński, Jacek Paśniczek. 203-235. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Lewaszkiewicz-Petrykowska, Biruta. 1973. Wady oświadczenia woli w polskim prawie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Malinowski, Andrzej. 2014. "Kłamstwo a fałszywe zeznanie". Edukacja Prawnicza 5 (152). http:// www.edukacjaprawnicza.pl/klamstwo-a-falszywe-zeznanie/ [dostęp 17.03.2018].
 • Puzynina, Jadwiga. 1992. Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Radwański, Zbigniew. 1992. Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Radwański, Zbigniew. 1997. Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Reinach, Adolf. 1989. Sämtliche Werke. Monachium: Philosophia Verlag.
 • Searle, John. 1987. Czynności mowy. Warszawa: PAX.
 • Wierzbicka, Anna. 1990. "'Prototypes save': On the uses and abuses of the notion of 'prototype' in linguistics and related fields". W Meaning and prototypes. Studies in linguistic categorization. Red. Savas L. Tsohatzidis. 374-367. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Woleński, Jan. 2003. Epistemologia. T. 3: Prawda i Realizm. Kraków: Aureus.
 • Ziembiński, Zygmunt. 1984. Logika praktyczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ziółkowski, Marek. 1981. Znaczenie. Interakcja. Rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Zirk-Sadowski, Marek. 1984. Rozumienie ocen w języku prawnym. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2017 r., sygn. akt I ACa 1165/16, LEX nr 2287388.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1997 r., sygn. akt I PKN 251/97, OSNP 1998/13/389.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2004 r., sygn. akt II CK 498/03, LEX nr 137573. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2018 r., sygn. akt I CSK 668/17, LEX nr 2578185.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.