PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 9 | 12--23
Tytuł artykułu

Gotowość miast do budowania sieci współpracy z podmiotami nauki i biznesu

Warianty tytułu
The Readiness of Cities to Build a Cooperation Network with Science and Business Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spotykane w praktyce gospodarczej przypadki pomijania istoty funkcjonowania potrójnej helisy wynikają z faktu luki kompetencyjnej przy zarządzaniu inwestycjami w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Powyższa teza znajduje swoje potwierdzenie w wynikach obserwacji prowadzonych przez Autora artykułu w okresie współpracy w zakresie analiz gospodarczych dotyczących obsługi inwestorów zagranicznych. Podjęty temat można uznać za bardzo aktualny w kontekście współczesnych badań dotyczących kluczowej determinanty atrakcyjności inwestycyjnej miast. Istnieje szereg pytań, które nie doczekały się wyczerpującej odpowiedzi, opartej na badaniach empirycznych w obszarze funkcjonowania potrójnej helisy. Celem artykułu jest wypełnienie luki badawczej i wytworzenie wartości dodanej w postaci oceny potencjału miast wojewódzkich do podjęcia współpracy z podmiotami nauki oraz biznesu, a także stworzenie klasyfikacji miast bazując na zaproponowanej przez autora koncepcji. Hipotezą postawioną przed artykułem jest to, że miasta wojewódzkie są zróżnicowane pod względem stopnia gotowości do współpracy z podmiotami nauki i biznesu. Miasta są kategoryzowane według przygotowania w zakresie przywództwa, stylu zarządzania kompetencji, technologii stanowiąc grupy liderów oraz miast nisko przygotowanych do podejmowania kooperacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The cases of neglecting the essence of the triple helix functioning in business practice result from the competence gap when managing investments in the modem business services sector. The above thesis is confirmed in the results of observations carried out by the author of the article during the period of cooperation in the field of economic analyzes regarding the service of foreign investors. The topic discussed can be considered very timely in the context of contemporary research on the key determinants of investment attractiveness of cities. There are a number of questions that have not received an exhaustive answer, based on empirical research in the area of the triple helix. The purpose of the paper is to fill the research gap and create added value in the form of evaluating the potential of provincial cities to start cooperation with science and business entities, as well as to create a city classification based on the concept proposed by the author. The hypothesis put before the article is that voivodship cities are diverse in terms of the level of readiness to cooperate with science and business entities. Cities are categorized according to the preparations in the field of leadership, the style of competency management, technologies being the groups of leaders and the cities low prepared to undertake cooperation. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
12--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie Skłodowska University in Lublin
Bibliografia
 • 1. Budner W., 2007, Czynniki lokalizacji inwestycji a możliwości rozwoju ekonomicznego gmin w Polsce, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum nr 6 (3), s. 43-58.
 • 2. Dunning J.H., 2000, The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity, International Business Review, Vol. 9, Issue 2, s. 163-190.
 • 3. Etzkowitz H., LeydesdorffL., 1998, The Triple Helix as a Model for Innovation Studies, Science and Public Policy, nr 25(3), s. 195-203.
 • 4. Etzkowitz H., Leydesdorff L., 2000, The Dynamics of innovation: From National System and Model to a Triple Helix of university - industry - government relations, Research Policy, nr 29, s. 109-123.
 • 5. Góralski P., Lazarek M., 2009, Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 1, s. 307-315.
 • 6. Grzebyk M., 2017, Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • 7. Hartman A., Sifonis J., Kador J., 2000, Net Ready. Strategies for Success in the E-Conomy, McGraw-Hill.
 • 8. HartmanA., Sifonis J., Kador J., 2001, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Wyd. K. E. Lider, Warszawa.
 • 9. Harvey D., 1989, From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban governance in late capitalism, GeografiskaAnnaler: Series B, Human Geography nr 71(1), s. 3-17.
 • 10. Kot J., 2001, Rozwój lokalny -jego istota, cele i czynniki, w: Markowski T., Stawasz D. (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 11. Narodowy Bank Polski, 2017, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2016 r.
 • 12. Odzimek T., 2015, Aspekty skutecznego zarządzania kooperacją biznes-nauka-administracja w kontekście lokalnej gospodarki, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, nr 4, s. 105-111.
 • 13. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment FOURTH EDITION 2008 https:// www.oecd.org/daf7inv/investmentstatisticsandanalysis/40193734.pdf, dostęp z dnia 05.09.2018 r.
 • 14. Olechnicka, A., Płoszaj, A., 2010, Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu?, w: Tucholska A. (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Warszawa, s. 200-214.
 • 15. Różański J., 2013, Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, Wyd. Biblioteka, Łódź.
 • 16. Sifonis J.,1996, Corporation on a tightrope: balancing leadership, governance, and technology in an age of complexity, Wyd. Oxford University Press, Nowy Jork.
 • 17. The World Bank, 2004, World Development Report Better Investment Climate for Everyone, Washington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.