PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 9 | 107--122
Tytuł artykułu

Kultura organizacyjna podmiotów innowacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym

Warianty tytułu
Organizational Culture of Innovative Enterprises in the Private and Public Sectors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę w procesie zmian. Może ten proces zarówno wspierać, jak i go utrudniać, a zbudowana w organizacji formalna struktura i procedury mogą decydować o łatwości i możliwym tempie wprowadzania zmian. Właściwe kształtowanie kultury organizacyjnej, w oparciu o postawy otwartości, pro równościowe i prodemokratyczne przekłada się na innowacyjność gospodarki. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych opierających się na studiach literaturowych wskazują, że dominujące w Polsce formy kultury organizacyjnej nie odzwierciedlają optymalnych - z punktu widzenia kreatywności i innowacyjności - czynników. Interwencja instytucji publicznych w oparciu o środki finansowe Unii Europejskiej w bardzo ograniczonym stopniu oddziałuje na kształtowanie proinnowacyjnej kultury na poziomie organizacji. Celem artykułu było przedstawienie problematyki kultury organizacyjnej w kontekście potencjału dla wprowadzenia innowacji oraz podjęcie próby odpowiedzi na pytanie o skuteczność wsparcia projektów badawczo-rozwojowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Organizational culture plays a key role in the process of change. It can support or hinder the process as well. Formal structure and procedures of the organization could decide on the ease and possible pace of implementing changes. Shaping the organizational culture based on such principles as open-mindness, equality and pro-democracy can support to transform economy into the innovative and competitive forms. The results of surveys based on literature studies show that the dominant forms of organizational culture in Poland do not reflect optimal - from the point of view of creativity and innovation - factors. The intervention of public institutions based on the financial resources of the European Union has a very limited impact on the shaping of pro-innovative culture at the level of the organization. The aim of the article was to present the issues of organizational culture in the context of the innovative potential and to answer the question about the effectiveness of support for research and development projects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • 1. Balcerek A., 2009, Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej, w: Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Wolters Kluwer Business, Kraków, s. 97-101
 • 2. Centola D., 2019, The Truth About Behavioral Change, MIT Sloan Management Review, https:// sloanreview.mit.edu/article/the-truth-about-behavioral-change/, dostęp z dnia 09.04.2019 r.
 • 3. Chrościcki Z., 1999, Zarządzanie firmą. Wybrane problemy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 4. Dees J.G., Emerson J., Economy R, 2001, Enterprising Nonprofits: a Toolkit for Social Entrepreneurs, John Wiley and Sons, New York, s. 96-97.
 • 5. Denison D.R., Mishra A.K., 1995, Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness, Organization Science, vol. 6, no. 2 , s. 204-223.
 • 6. Fine B., 2001, Social Capital versus Social Theory; Political Economy and Social Science at the turn of the Millennium, Routledge, London.
 • 7. Fischer G., Scharff E., Ye Y, 2004, Fostering Social Creativity by Increasing Social Capital, w: Huysman M., Wulf V. (red.), Social Capital and Information Technology, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, s. 355-400.
 • 8. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012 , Kurs na innowacje - jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, s. 13-14.
 • 9. Grootaert Ch., Bastelaer Th. (red.), 2002, Understanding and Measuring Social Capital - A Multidisciplinary Tool for Practitioners, The International Bank for Reconstruction and Develop- ment/The World Bank, Washington, s. 19-24.
 • 10. Huang R, Tafti A., Mithas S., The Secret to Successful Knowledge Seeding, MIT Sloan Management Review, https://sloanreview.mit.edu/article/the-secret-to-successful-knowledge-seeding/, dostęp z dnia 09.04.2019 r.
 • 11. Jütte W, 2007, Co-operation, networks and learning regions - Network analysis as a method for investigating structures of interaction, w: Osborne M., Sankey K., Wilson B. (red.), Social Capital, Lifelong Learning and the Management of Place, Routledge, New York, s. 98-103.
 • 12. Kieżun W, 1997, Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • 13. KPMG, 2010, Ekspansj a międzynarodowa polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, Warszawa.
 • 14. Krakowski Park Technologiczny, 2010, Raport strategiczny 20 technologii, Foresight - perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020, Kraków.
 • 15. Kuc B.R., 2008, Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa, s. 281- 282.
 • 16. Mander M.S., 1987, Bourdieu's Sociology of Culture and Cultural Studies: A Critique, European Journal of Communication, vol. 2 (1987), s. 445-446.
 • 17. Matusiak K. (red.), 2009, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce - SOOIPP Raport - 2009, PARP, Warszawa.
 • 18. Okoń-Horodyńska E., 1998, Narodowy system innowacji w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 28-44.
 • 19. Reddin W.J., 1977, An integration of leader-behaviour typologies. Group & Organization Management, 2(3) 1977, s. 282-295.
 • 20. Rottman J.W., 2008, Successful knowledge transfer within offshore supplier networks: a case study exploring social capital in strategic Alliance, w: Oshri I., Kotlarsky J., Willcocks L.P., Outsourcing Global Services - Knowledge, Innovation and Social Capital, Palgrave Macmillan, New York, s. 151-176.
 • 21. Stańczyk S., 2008, Kultura elastycznej organizacji, w: Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 22. Tidd J., Bessant J., Pavitt K., 1998, Managing Innovation. Integrating technological, Market and Organizational Change, John Willey & Sons, Chichester.
 • 23. Wałecka A., Zakrzewska-Bielawska A., 2013, Organizacja w procesach zmian - w drodze do elastyczności i innowacyjności, w: Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wołters Kluwer business, Warszawa.
 • 24. Wojtczuk-Turek A., 2009, Kulturowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa, w: Juch- nowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer Business, Kraków, s. 272-273.
 • 25. Zawadzki K, 2009, Kultura organizacyjna a kreatywność pracowników, w: Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer Business, Kraków, s. 452-453.
 • 26. Żołnierski A., 2013, Znaczenie nieformalnych źródeł informacji w procesach innowacyjnych, w: Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, INE PAN, Warszawa, s. 197-200
 • 27. Żołnierski A., 2018, Informacja w dobrym towarzystwie. Internalizacja informacji a kapitał społeczny, Instytut Kopernika, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.