PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 174 | 33--45
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a stopień rozwoju społeczno-gospodarczego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Growth of Enterprises and Social and Economic Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł poświęcony został analizie wpływu stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono w Polsce, Czechach, Estonii, na Słowacji, Litwie i Łotwie w latach 2008-2017. Problematyka zrównoważonego rozwoju jest szczególnie istotna w dobie zmian zachodzących w światowych gospodarkach oraz w związku ze zmianami klimatu i ich negatywnym wpływem na funkcjonowanie społeczeństw. Początkowe rozważania poświęcono omówieniu podstawowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, dalsza część opracowania zawiera opis i wyniki przeprowadzonego badania. Zgodnie z uzyskanymi rezultatami należy odnotować, że w większości badanych przypadków, z wyjątkiem Łotwy, odnotowano wysoką statystyczną zależność pomiędzy zmiennymi, ponadto we wszystkich państwach wskaźnik zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw wykazał tendencję wzrostową.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyses the impact of the level of social and economic growth in countries of Central and Eastern Europe on the sustainable growth of enterprises. Studies were conducted in Poland, the Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Latvia and Estonia between 2008 and 2017. The question of sustainable development is especially relevant in the times of changes taking place in global economies also in relation with climate change and its negative impact on societies. Opening considerations discuss fundamental issues connected with sustainable growth, further sections of the paper contain the description and results of the study. In accordance with the results, in most cases covered by the study, with the exception of Latvia, we reported high statistical dependence between the variables; moreover, in all countries sustainable growth indicator for enterprises exhibited an upward trend.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barbosa G. S., Drach P. R., Corbella O. D. [2014], A Conceptual Review of the Terms Sustainable Development and Sustainability, "International Journal of Social Sciences", v. III, no. 2.
 • Borys T. [2010], Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktycznych, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo WSE, Białystok.
 • Boudreau J., Ramstad P. [2005], Talentship, Talent Segmentation, and Sustainability: A New HR Decision Science Paradigm for a New Strategy Definition, "Human Resource Management", no. 44 (2).
 • Ciegis R. [2009], The Concept of Sustainable Development and its Use for Sustainability Scenarios, "Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics", vol. 20, no. 2.
 • Ciegis R., Zeleniute R. [2008], Ekonomikosplėtradarnausvystymosi aspektu, "Taikomoji ekonomika: sisteminiaityrimai", no. 2 (1).
 • Dvořáková L., Zborková J. [2013], Integration of Sustainable Development at Enterprise Level, "Procedia Engineering", no. 69.
 • Dyllick T., Hockerts K. [2002], Beyond the Case for Corporate Sustainability, "Bus Strat Environ", no. 11.
 • Emas R. [2015], The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles, Brief for GSDR.
 • Górka K. [2007], Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (32).
 • Grabara J., Bajdor P., Mihaescu L. [2015], Steps of Sustainable Development Implementation into Enterprise Activities, "Management of Sustainable Development", vol. 7, no. 1.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. [2010], Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości - zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Gryga K. [2016], Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie górniczym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 454.
 • http://eurostat.gov.pl
 • http://hdr.undp.org
 • http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/idea-zrownowazonego-rozwoju/
 • Kistowski M. [2003], Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań.
 • Kolk A., Tulder R. [2010], International Business, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development, "International Business Review", nr 19, z. 2.
 • Kozłowski S. [2007], Przyszłość ekorozwoju, wyd. II, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Lorek E. [2015], Zrównoważony biznes podstawą budowy zielonej gospodarki - dokonania i perspektywy rozwoju, w: Biznes ekologiczny - Ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm, red. E. Lorek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 116-128.
 • Majewski E. [2008], Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria i praktyka gospodarstw rolniczych, SGGW, Warszawa.
 • Mazur-Wierzbicka E. [2005], Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Meadows D. H. [1998], Indicators and Information Systems for Sustainable Development. A Report to the Balaton Group, The Sustainability Institute.
 • Nowak E. [1995], Rachunkowość menedżerska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Paehlke R. [2005], Sustainability as a Bridging Concept, "Conservation Biology", vol. 19, no. 1.
 • Pearce D., Turner R. K. [1990], Economics of Natural Resources and Environment, Harvester Wheatsheaf, New York.
 • Poskrobko B. [2009], Współczesne trendy cywilizacyjne a idea zrównoważonego rozwoju, "Przegląd Komunalny", nr 6.
 • Ranganathan S., Swain R. B. [2018], Sustainable Development and Global Emission Targets: A Dynamical Systems Approach to Aid Evidence Based Policy Making, "Sustainable Development".
 • Ruzevicius J., Serafinas D. [2007], The Development of Socially Responsible Business in Lithuania, "Engineering Economics", no. 1.
 • Sterling, S. [2010], Learning for Resilience, or the Resilient Learner? Towards a Necessary Reconciliationin a Paradigm of Sustainable Education, "Environmental Education Research", no. 16.
 • Strange T., Bayley A. [2008], Sustainable Development Linking Economy, Society, Environment, OCED.
 • Strezov V., Evans A., Evans T. J. [2017], Assessment of the Economic, Social and Environmental Dimensions of the Indicators for Sustainable Development, "Sustainable Development", no. 25, z. 3.
 • Sztumski W. [2006], Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, "Problemy Ekorozwoju", vol. 1, nr 2.
 • Tracey S., Bayley A. [2008], OECD Insights Sustainable Development Linking Economy, Society, Environment: Linking Economy, Society, Environment, OECD.
 • Trojanowski T. [2015], Przedsiębiorstwa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 77.
 • Vare P., Scott W. [2007], Learning for a Change: Exploring the Relationship Between Education and Sustainable Development, "Journal of Education for Sustainable Development", 1 (2).
 • Weidinger C. [2014], Business Success through Sustainability. In Sustainable Entrepreneurship, Springer, Berlin-Heidelberg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.