PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 47 | 422--432
Tytuł artykułu

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2016 r., II OSK 3152/14

Warianty tytułu
Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 27 September 2016, file ref. II OSK 3152/14
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wyroku z dnia 27 września 2016 r., II OSK 3152/14, Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do możliwości uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych już po zrealizowaniu robót budowlanych. W glosie do tego orzeczenia autor zaaprobował pozytywną odpowiedź tego sądu na tak postawione pytanie. Wskazał, iż trafnym zdaniem NSA, pomimo iż z treści przepisu art. 9 ust. 3 pr.bud. wynika, że ewentualna zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych następuje przed wydaniem pozwolenia na budowę, to jednak rozstrzygając o sposobie wydania zgody na odstępstwo, nie należy poprzestawać na wykładni literalnej tego przepisu. W świetle prawa budowlanego, inwestor winien mieć bowiem możliwość doprowadzenia wykonanych robót budowlanych (obiektu budowlanego) do stanu zgodnego z prawem. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the vote to the judgment of the Supreme Administrative Court of September 27, 2016, II OSK 3152/14, is the possibility to obtain a permit to deviate from the technical and construction regulations after the completion of construction works. According to the Supreme Administrative Court, despite the fact that the content of the provision of article 9 paragraph 3 construction law it follows that possible consent to the derogation from technical and construction regulations occurs before the building permit is issued, but the basis for granting the derogation may not be limited only to the literal interpretation of this provision. Because in the light of the construction law, the investor has the opportunity to carry out construction works (building object) to the state consistent with the law.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
422--432
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Asman T., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
 • Despot-Mładanowicz A., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, Warszawa 2014.
 • Dziedzic-Bukowska J., Jaworski J., Sosnowski P., Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, Warszawa 2016.
 • Dziwiński R., Ziemski P., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Majchrzak B., Instytucja odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, [w:] Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, red. M. Cherka, F.M. Elżanowski, M. Sowa, K.A. Wąsowski, Warszawa 2009.
 • Ostrowska A., Glosa do wyroku NSA z 22.12.2009 r., II OSK 1951/08, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 11.
 • Ostrowska A., Pozwolenie na budowę, Warszawa 2012.
 • Piątek W., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, Warszawa 2014.
 • Plucińska-Filipowicz A., Kosicki A., Filipowicz T., Problematyka postępowania naprawczego, [w:] Proces inwestycji budowlanych, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, Warszawa 2015.
 • Radziszewski E., Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, Warszawa 2015.
 • Serafin S., Konstrukcja prawna odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, "Prawo - Administracja - Kościół" 2005, nr 4.
 • Zwolak S., Zasady prawa budowlanego, "Studia Prawnicze KUL" 2016, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571330

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.