PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 47 | 433--444
Tytuł artykułu

O humanitarnym nawracaniu pogan w świetle bulli Honoriusza III

Autorzy
Warianty tytułu
On the Humanitarian Conversion of Pagans in the Boulevard of Honorius III
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
433--444
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Abraham W., Pierwszy spór kościelno-polityczny w Polsce, "Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności. Wydział Filozoficzno-Historyczny", 32(1895), s. 280-329.
 • Balzer O., Walka o tron krakowski w latach 1202 i 1210/11, "Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Historyczno-Filozoficzny" 30(1894), s. 293-350.
 • Banaszkiewicz J., Narrator w przebraniu, czyli Mistrz Wincenty o bitwie mozgawskiej, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 423-434.
 • Baran-Kozłowski W., Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199-1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005.
 • Baran-Kozłowski W., Misje pruskie w pierwszej połowie XIII wieku, Piotrków Trybunalski 2018.
 • Bauto E., Pogląd mistrza Wincentego Kadłubka na stosunek władzy duchowej i świeckiej, "Nasza Przeszłość", 17(1963), s. 61-76.
 • Bieniak J., Jak Wincenty rozumiał i przedstawiał ustrój państwa polskiego, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 39-46.
 • Bieniak J., Mistrz Wincenty o współczesnych mu Piastach, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 33-52.
 • Bubczyk R., Kazimierz Sprawiedliwy - władca idealny Mistrza Wincentego (Chronica Polonorum, Lib. 4), "Kwartalnik Historyczny" 116(2009), z. 1, s. 31-53.
 • Buczek K., Publiczne posługi transportowe i komunikacyjne w Polsce średniowiecznej, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 15(1967), s. 255-299.
 • Chrzanowski M., Leszek Biały. Książę krakowski i sandomierski. Princeps Poloniae (ok. 1184-23/24 listopada 1227), Kraków 2013.
 • Dalewski Z., Pasowanie na rycerza książąt polskich we wczesnym średniowieczu: znaczenie ideowe i polityczne, "Kwartalnik Historyczny" 104(1997), nr 4.
 • Dobosz J., Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011.
 • Fąka M., Synody arcybiskupa Henryka Kietlicz (1199-1219), "Prawo Kanoniczne" 12(1969), nr 3-4, s. 95-127.
 • Giergiel T., Goworek a "odrzucenie korony" przez Leszka Białego, "Zeszyty Sandomierskie" 25(2007), s. 2-5.
 • Giergiel T., Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku, Warszawa 2004.
 • Grodecki R., Dzieje wewnętrzne Polski XIII w. [w:] tegoż, Polska piastowska, Warszawa 1969.
 • Grodecki R., Polska wobec idei wypraw krzyżowych, "Przegląd Współczesny" 2(1923) nr 18, s. 103-116.
 • Kartusch E., Das Kardinalskollegium in der Zeit von 1181-1227, Wiedeń 1948.
 • Kłodziński A., Stosunki Laskonogiego z Odonicem MCCII do MCCXXXI, [w:] Księga pamiątkowa uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1900, s. 97-165.
 • Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński, t. I, Kraków 1874.
 • Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów, tłumaczenie, wstęp i komentarz D. Dąbrowski, A. Jusupowić, Kraków-Warszawa 2017.
 • Kruczek I., Leszek Biały, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. X, Lublin 2004, kol. 862-863.
 • Kumor B., Historia Kościoła, t. III: Złoty okres średniowiecza chrześcijańskiego, Lublin 2005.
 • Kutrzeba S., Wybór źródeł do historii ustroju Polski, z. 1: Epoka piastowska, Kraków 1928.
 • Labuda G., Dwa zamach stanu w Polsce 1177-79 i 1202-06, "Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" 1969, s. 102-104.
 • Lis A., Colloquia opatowskie z przełomu XII i XIII wieku, Sandomierz 2017.
 • Lis A., Master Vincentius, Lublin 2016.
 • Lis A., Mistrz Wincenty Kadłubek - ojciec prawa w Polsce? (The master Wincenty Kadłubek - the father of law in Poland?), [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, red. A. Lis, Lublin 2011, s. 91-117.
 • Maciejewski J., Episkopat doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków-Bydgoszcz 2003.
 • Maleczek W., Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, Wiedeń 1984.
 • Marszalska J.M., Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz oraz biskup poznański Paweł uczestnicy oraz główni bohaterowie synodu albo zjazdu w Mstowie, [w:] Mstów. Miasto, klasztor, parafia na przestrzeni wieków, red. K. Łatak, Łomianki 2013, s. 425-431.
 • Marzec A., Kazimierz Sprawiedliwy, [w:] Piastowie. Leksykon Biograficzny, red. S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999, s. 173-179.
 • Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. B. Kürbis, wstęp M. Matla-Kozłowska, Wrocław 2009.
 • Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd. M. Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. XI, Kraków 1994.
 • Paner A., Przemyślidzi. Od Borzywoja i do Przemysła II Otokara. Ludzie i wydarzenia w latach 874-1278, Gdańsk 2008.
 • Pelczar S., Władysław Odonic. Książę wielkopolski. Wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193 - 1239), Kraków 2013.
 • Piastowie. Leksykon biograficzny, red. S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999.
 • Plisiecki P., Napomnienie papieża Innocentego III skierowane do Władysława Laskonogiego z 1207 r., "Roczniki Humanistyczne" 48(2000), z. 2 (specjalny): Cursus mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, Lublin 2000, s. 431-446.
 • Przybył M., Władysław Laskonogi, książę wielkopolski 1202-1231, Poznań 1998.
 • Rajman J., Mieszko Plątonogi, pierwszy książę raciborsko-opolski (1173-1211), "Kwartalnik Historyczny" 103(1996), z. 1, s. 23-41.
 • Russocki S., Powinności przewodu na tle posług transportowych Polski piastowskie, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 13(1965), s. 243-268.
 • Samsonowicz H., Konrad Mazowiecki (1187/88 - 31 VIII 1247), Kraków 2008.
 • Soldevila F., Els primers temps de Jaume I, Barcelona 1968.
 • Subera I., Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich, Warszawa 1981.
 • Sumption J., The Albigensian Crusade, London-New York 1999.
 • Szempliński Ł., Wokół elekcji arcybiskupa Wincentego z Niałka, "Historia Slavorum Occidentis" 9(2015), s. 36-62.
 • Teterycz-Puzio A., Konrad I Mazowiecki - kniaź wielki lacki (1187/89-31 sierpnia 1247), Kraków 2019.
 • Teterycz-Puzio A., Na rozstajnych drogach. Mazowsze a Małopolska w latach 1138-1313, Słupsk 2012.
 • Teterycz-Puzio A., Piastowskie księżne regentki. O utrzymanie władzy dla synów (koniec XII w. - początek XIV w.), Kraków 2016.
 • Umiński J., Henryk arcybiskup gnieźnieński zwany Kietliczem, Lublin 1926.
 • Uruszczak W., Historia państwa i prawa, Warszawa 2010.
 • Wasilewski T., Helena księżniczka znojemska, żona Kazimierza II Sprawiedliwego. Przyczynek do dziejów stosunków polsko-czeskich w XII-XIII w., "Przegląd Historyczny" 69(1978), z. 1, s. 115-120.
 • Wiszewski P., Griphus rex... wokół natury władcy w "Kronice" Kadłubka, [w:] Inter laurum et olivam, v?de?tí red. J. Šouša, I. Ebelová, Praha 2007, s. 403-413 ["Z Pomocných V?d Historických", 16; "Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica", 2002, 1/2].
 • Witkowski K., Władysław Odonic książę wielkopolski (ok. 1190-1239), Kraków 2012.
 • Włodarski B., Polska i Ruś 1194-1340, Warszawa 1966.
 • Wojciechowski Z., Zagadnienie immunitetu sądowego w Polsce XII wieku, [w:] Księga ku czci Władysława Abrahama, t. II, Lwów 1931.
 • Wyrozumski J., Leszek Biały, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 17, 1972, s. 155-157.
 • Zajda A., Nazwy staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat (do 1600 roku), Warszawa-Kraków 1976, s. 133-171.
 • Zdanek M., Wincenty Kadłubek w klasztorze Cystersów w Jędrzejowie, [w:] Dziedzictwo Wincentego Kadłubka. Cystersi -miasto- region od średniowiecza do współczesności, red. K. Ślusarek, Kraków 2018, s. 85-109.
 • Zientara B., Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. 3, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571332

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.