PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 52 | nr 1 | 9--36
Tytuł artykułu

Od orędzia Roosevelta do Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Kwestia rozwoju na forum Narodów Zjednoczonych

Warianty tytułu
From Roosevelt's Address to the 2030 Sustainable Development Goals. The Issue of Development in the United Nations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Geneza i instytucjonalizacja oraz ewolucja międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju są związane z historią Narodów Zjednoczonych. Karta NZ zawiera liczne postanowienia dotyczące spraw społecznych i gospodarczych. W ciągu 70 lat funkcjonowania organizacji podlegały one różnym interpretacjom, pozwalając jej dostosowywać się do potrzeb państw i środowiska międzynarodowego. Można zauważyć zmieniające się podejście do rozwoju, które było odzwierciedlane w ko - lejnych czterech Dekadach, poczynając od rozwoju ujmowanego w kategoriach gospodarczych, poprzez rozwój społeczny i gospodarczy, następnie liberalną ortodoksję, którą zastąpiła koncepcja zrównoważonego rozwoju wyrażona w Milenijnych Celach Rozwoju, a potem Celach Zrównoważonego Rozwoju 2030. Równocześnie kształtowało się prawo do rozwoju, które zostało sformułowane i przyjęte w 1986 r. przez Zgromadzenie Ogólne NZ, następnie potwierdzone i powszechnie zaakceptowane w dokumentach końcowych Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu w 1993 r. jako "powszechne i niezbywalne prawo człowieka oraz integralna część fundamentalnych praw człowieka". Wydarzenie to zapoczątkowało proces instytucjonalizacji tego prawa, a zwłaszcza rozwój instrumentów jego implementacji. Kształtowanie się i utrwalanie prawa do rozwoju miało wpływ na przyjęcie i kształt Celów Milenijnych. Jednocześnie realizacja ostatniego z celów milenijnych i postmilenijnych odnosząca się do współpracy międzynarodowej oraz obowiązku pomocy rozwojowej jest uznawana za niezbędny warunek realizacji wszystkich celów milenijnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The origin, institutionalisation and evolution of international development co - operation are related to the history of the United Nations. The UN Charter contains numerous provisions concerning social and economic rights. Within the 70 years of UN's existence, they were subject to various interpretations, allowing the organisation to adjust to the needs of states and of the international environment. The approach to development was noticeably changing, as reflected in the subsequent four Decades, starting with development perceived in economic terms, through social and economic development, followed by liberal orthodoxy, which was then replaced by the concept of sustainable development expressed in the Millennium Development Goals and then the 2030 Sustainable Development Goals. At the same time, the right to development was taking shape; it was formulated and adopted in 1986 by the UN General Assembly and subsequently confirmed and commonly accepted in the concluding documents of the World Conference on Human Rights held in Vienna in 1993 as 'universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights'. This event started the process of institutionalisation of this right, in particular the development of instruments used to implement it. The development and consolidation of the right to development influenced the adoption and form of the Millennium Goals. On the other hand, the implementation of the last of the millennium and post-millennium goals concerning international cooperation and the obligation of development assistance is considered the prerequisite for the realisation of all the millennium goals.(original abstract)
Rocznik
Tom
52
Numer
Strony
9--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • A. Sengupta, The right to development as a human right, "Economic and Political Weekly", t. 23, nr 27, s. 2527, za: M.G. Johnson, The contributions of Eleonor and Franklin Roosevelt to the development of international protection of human rights, "Human Rights Quarterly", nr 9.1.
 • Fragment przemówienia Franklina Delano Roosevelta w Kongresie z 6 stycznia 1941 r., w: J. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, tłum. Z. Wiankowska-Ładyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 221.
 • Karta Narodów Zjednoczonych, w: S. Bieleń (red.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004, s. 30-47.
 • M. Garbicz, Problemy rozwoju i zacofania gospodarczego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy drugie są bogate?, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 74-77
 • A. Bąkiewicz, Rozwój gospodarczy na świecie - teoria i praktyka, w: M. Czerny (red.), Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 45-53.
 • P. Hopper, Understanding Development. Issues and Debates, Polity Press, Cambridge 2012, s. 1-13
 • E. Haliżak, Przewartościowania koncepcji rozwoju przez ONZ, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 262-275.
 • United Nations Development Decade: A Programme for international economic co-operation, A/ RES/1710, 19.12.1961.
 • Reaffirmation of General Assembly resolution 1522 (XV) on the accelerated flow of capital and technical assistance to the developing countries, S/RES/1711, 19.12.1961
 • Activities of the United Nations in the field of industrial development, A/RES/1712, 19.12.1961.
 • R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 107
 • J. Witkowski, Ewolucja koncepcji rozwoju od końca II wojny światowej do roku 2000, "Dialogi Rozwoju" 2007, nr 01, s. 8.
 • G. Myrdal, The Challenge of World Poverty. A World Anti-poverty Program in Outline, Pantheon Books, New York 1970
 • Employment, Growth and Basic Needs: A One-World Problem: A Report to the Director-General of ILO, ILO 1976.
 • International Development Strategy for the Second United Nations Decade (A/8124 and Add.1), A/RES 2626 (XXV), 24.10.1970.
 • Declaration on the Establishment of the New International Economic Order (A/9556), res. 3201 (S-VI), 01.05.1974
 • J. Menkes, Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny: studium prawnomiędzynarodowe, Uniwersytet Śląski, Katowice 1988.
 • Program of Action on the Establishment of the New International Economic Order (A/9556), res. 3202 (S-VI), 01.05.1974.
 • Charter of Economic Rights and Duties of States, GA res. 3281(XXIX), 12.12.1974.
 • Third UN Development Decade (1980-1990), A/RES/56, 15.12.1980.
 • Declaration on the Right to Development, 42/128, 04.12.1986.
 • R. Szarfenberg, Prawo do rozwoju, rszarf.ips. uw.edu./pl/ (data dostępu: 30.06.2015).
 • Our Common Future. The World Commission for Environment and Development, Oxford, New York 1987
 • International Development Strategy for the Fourth United Nations Development Decade (1991-2000), A/RES/45/199, 21.12.1990.
 • Vienna Declaration and Programme of Action: Note by the Secretariat, World Conference on Human Rights, Part. 1, par. 10, U.N. Doc. A/CONF/157 (1993).
 • A/RES/47/181, 22.12.1992.
 • B. Boutros-Ghali, An Agenda for Development 1995. With Related UN Documents, United Nations, New York 1995, s. 17.
 • An Agenda for Development: Recomendations, Report of the Secretary-General, A/49/ 655, 11.111994.
 • G.A. RES. 48/41, GAOR, 48th Sess., Supp. No. 49, art. 261, U.N. Doc. A/48/141 (1993).
 • G.A. RES. 50/214, GAOR, 50th Sess., Supp. No. 49, art. 341, U.N. Doc. A/56/150 (1995).
 • M.W. Solarz, Po pierwsze wolny wybór. O koncepcji rozwoju w początkach XXI wieku, "Dialogi o Rozwoju" 2007, nr 1, s. 27-40.
 • Human Development Report, 1994, Oxford University Press, New York, Oxford 1994
 • A/RES/55/2, 08.12.2000.
 • P. Ogonowski, Deklaracja Milenijna. Przyjęcie Celów Rozwojowych i kierunku reform, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych Bilans i perspektywy, 2012 s. 657-672.
 • 35. The Millenium Development Goals Report 2015, United Nations, New York 2015.
 • Millennium Development Goal 8. Taking Stock of the Global Partnership for Development. MMDG Gap Task Force Report 2015: Executive Summary, United Nations, New York, 2015.
 • http://www.un.org/en/ecosoc/newfuct/amr2007 (data dostępu: 17.01.2016).
 • Istanbul Declaration and Programme of Action - 2011, http://unohrlls.org/about-ldcs/istabul-program-of-action/ (data dostępu: 17.01.2016).
 • http://iif.un.org/content/faq (data dostępu: 18.01.2016).
 • Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, 21.10.2015.
 • The Addis Ababa Action Agenda of The Third Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda), przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ 27 lipca 2015 r., S/RES/69/313.
 • http://www.un.org/ffd/press-release/countries-reach-histirical-agreement (data dostępu: 19.01.2016).
 • The human right to development: Between rhetoric and reality, https://cdn1.sph. harvard.edu/wp-content/uploads/sites/580/2012/spm_the_human_right_development. pdf (data dostępu: 15.01.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571474

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.