PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(42) | 19--26
Tytuł artykułu

Problemy interpretacyjne związane z pojęciem armatora w ustawie o żegludze śródlądowej

Autorzy
Warianty tytułu
The Interpretation Problems of the Notion "Armator" (an Inland Waterway Vessel Operator) Used in the Inland Waterways Act)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza pojęcia armatora, którego użyto w ustawie o żegludze śródlądowej. W opracowaniu dokonano rozróżnienia terminu "armator" występującego w Kodeksie morskim oraz w ustawie o żegludze śródlądowej. Wskazano m.in., że definicja zawarta w tym drugim akcie prawnym jest wprawdzie bardzo szeroka, jednak nieprecyzyjna. Dla zrozumienia analizowanego pojęcia nie można także korzystać z Kodeksu morskiego. W przeciwieństwie do niego ustawa o żegludze śródlądowej w większym stopniu uzależnia przesłanki "bycia" armatorem od treści zawartej między stronami umowy. W opracowaniu skoncentrowano się także na różnicach pomiędzy pojęciem statku morskiego a statku śródlądowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is the analysis of the notion of "armator" (an inland waterway vessel operator) used in the Inland Waterways Act. It is argued that there is a distinction between the notion of "armator" used in the Maritime Code Act and the same word being used for the purpose of the Inland Waterways Act. It was shown that the definition of "armator" in the Inland Waterway Act is broad but imprecise. Moreover, the Maritime Code Act cannot serve as a reference to get a better understanding of this notion. It was presented that contrary to the Maritime Code Act, the attributes pertaining to "armator", according to the Inland Waterways Act, depend more on the content of a particular contract "armator" entered into. The article focuses also on the differences between "statek morski" (a ship) and "statek śródlądowy" (an inland waterway vessel). We have suggested some criteria that may make the distinction between "statek morski" (a ship) and "statek śródlądowy" easier.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji
Bibliografia
 • Adamowicz, M. (2014). Nowe przepisy dotyczące przewozu pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową. Gdańskie Studia Prawnicze, 32, 25-38.
 • Dragun, M. (1984). Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewozowym. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Górski, W., Wesołowski, K. (2000). Prawo gospodarcze. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
 • Gospodarek, J. (2007). Prawo w turystyce i rekreacji. Warszawa: Difin.
 • Iwański, Ł. (2014). Wybrane aspekty wydobywania kruszywa naturalnego ze złóż zlokalizowanych na lub pod dnem akwenów na śródlądowych wodach powierzchniowych. [W:] B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska (s. 167-187). Toruń: TNOiK.
 • Łopuski, J. (2002). Kodeks morski 2001: tekst ustawy i uzupełniających ją umów międzynarodowych. Bydgoszcz-Toruń: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Matysik, S. (1963). Podręcznik prawa morskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Pyć, D., Zużewicz-Wiewiórowska, I. (2012), (red.). Kodeks morski. Komentarz. LEX/el. 2012; stan prawny: 25.05.2012.
 • Stec, M. (2017). Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle rozporządzenia (UE) nr 1177/2010. [W:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple (s. 1403-1415). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Orzeczenie (2005). Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24.07.05, VI SA/Wa 1213/14. LEX nr 840635.
 • Ustawa (1964). Ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93, ze zm.
 • Ustawa (1984). Ustawa z 15.11.1984 r. Prawo przewozowe. Dz.U. 1984, Nr 53, poz. 272, ze zm.
 • Ustawa (2000). Ustawa z 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej. Dz.U. 2001, Nr 5, poz. 43, ze zm.
 • Ustawa (2001). Ustawa z 18.09.2001 r. Kodeks morski. Dz.U. 2001, Nr 138, poz. 1545, ze zm.
 • Ustawa (2002). Ustawa z 28.10.2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. Dz.U. 2002, Nr 199, poz. 1672, ze zm.
 • Ustawa (2017). Ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne. Dz.U. 2017, Nr 1566, ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571512

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.