PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 (63) | 130--142
Tytuł artykułu

Identification of the Dependences Between Liquidity Risk and Internal Determinants in Polish Banks

Warianty tytułu
Identyfikacja relacji pomiędzy ryzykiem płynności a determinantami wewnętrznymi w polskich bankach
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule dokonano oceny zależności pomiędzy ryzykiem płynności banków a wyselekcjonowaną grupą determinant wewnętrznych (obejmujących: poziom ryzyka kredytowego, udziału kapitału własnego w pasywach ogółem oraz rentowności). Badanie zależności obejmowało szacowanie współczynnika korelacji w dwóch grupach banków polskiego sektora, tj. spółdzielczych oraz komercyjnych. Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie korelacji (statystycznie istotnej) pomiędzy poziomem płynności finansowej a determinantami wewnętrznymi dla banków zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych. Niemniej jednak wykazano istnienie różnych kierunków korelacji pomiędzy ryzykiem płynności a poziomem kapitału własnego. W sektorze banków spółdzielczych zdiagnozowano bowiem istnienie silnej dodatniej zależności pomiędzy poziomem płynności a udziałem kapitałów własnych w aktywach ogółem. Zależność ta może oznaczać ukierunkowanie banków spółdzielczych na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego (niezależnie od cyklu koniunkturalnego) i jednocześnie wynikać z konieczności implementowania nowych regulacji CRD, jak również z chęci zwiększenia możliwości kredytowych tego sektora.(abstrakt oryginalny)
EN
This article assesses the correlation between the level of liquidity risk of banks operating in the Polish banking system and a group of internal determinants (including credit risk, measure of profitability and the value of capital ratio). The estimation of correlation coefficients was performed in a group of two types of banks representing the Polish banking sector i.e. commercial and cooperative banks. The study showed a correlation (statistically significant) between the level of liquidity and the internal determinants in the two groups of banks. Nevertheless, the existence of different directions of correlation between liquidity risk and the level of capital ratio in these two groups of Polish banks has been demonstrated. A strong positive relation between the level of liquidity and capital ratio has been diagnosed in the cooperative banking sector, which may be interpreted as an orientation of these banks to increase financial security, regardless of the phase of the economic cycle, which results from both the necessity to implement CRD regulation and the increase in the lending capability of cooperative banks.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
130--142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Częstochowa University of Technology
Bibliografia
 • Abreu M., Mendes V., 2002, Commercial bank interest margins and profitability: Evidence from EU countries, University of Porto Working Paper, no. 245.
 • Acharya V., Viswanathan S., 2011, Leverage, moral hazard and liquidity, Journal of Finance 66, pp. 99-138.
 • Al-Harbi A., 2017, Determinants of banks liquidity: evidence from OIC countries, Journal of Economic and Administrative Sciences, vol. 33(2), pp. 164-177.
 • Alper D., Anbar A., 2011, Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: Empirical evidence from Turkey, Business and Economics Research Journal, vol. 2, no. 2, pp. 139-152.
 • Aspachs O., Nier E., Tiesset M., 2005, Liquidity, Banking Regulation and the Macroeconomy. Evidence on Bank Liquidity Holdings from a Panel of UK-resident Banks, Bank of England Working Paper.
 • Athanasoglu P., Delis M., Staikouras C., 2006, Determinants of Bank Profitability in the South Eastern European Region, Munich Personal RePEc Archive, no. 10274.
 • Basel III, 2013, The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, The Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, January.
 • Basel III, 2014, The Net Stable Funding Rato, The Basel Committee on Banking Supervision. Bank for International Settlements, October.
 • Bessis J., 2009, Risk Management in Banking, John Wiley & Sons Inc., Chichester.
 • Bonfim D., Kim M., 2017, Liquidity risk and collective moral hazard. European Banking Center discussion paper no. 2012-024,. SSRN: https://ssrncom/abstract=2163547 or http://dx doi org/ 102139/ssrn2163547, Accessed 1 Feb. 2017.
 • Brunnermeier M., Pedersen L., 2009, Market liquidity and funding liquidity, Review of Financial Studies, 22(6), pp. 2201-2238.
 • Chen C., Kao Y., Yeh L., 2010, Bank liquidity risk and performance, International Monetary Fund, Working Paper.
 • Deléchat C., Henao C., Muthoora P., Vtyurina S., 2012, The Determinants of Banks' Liquidity Buffers in Central America, IMF Working Paper, December.
 • Dziwok E., 2015, Metody pomiaru ryzyka płynności w banku, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 238, pp. 7-15.
 • El Mehdi, Ferrouhi E., 2014, Bank liquidity and financial performance: Evidence from the Moroccan banking industry, Business: Theory and Practice, p. 351-361.
 • Garcia-Herrero A., Gavila S., Santabarbara D., 2009, What explains the low profitability of Chinese banks, Banco de Espana Working Paper, June 2, no. 0910.
 • Gorton G., Metrick A., 2012, Securitization, NBER Working Paper no. 18611.
 • Graham C., Bordelean E., 2010, The impact of liquidity on bank profitability, Working Paper (2010- 38), Bank of Canada, December.
 • Grant J., 2012, Liquidity buffers of Australian-owned ADI, The Finsia Journal of Applied Finance, issue 3.
 • Guru B., Staunton J., Balashanmugam B., 2002, Determinants of commercial bank profitability in Malaysia, Paper presented at the 12th Annual Australian Finance and Banking Conference, 16-17 December, Sydney.
 • He Z., Xiong W., 2012, Rollover risk and credit risk, Journal of Finance, LXVII, (2), pp. 391-430.
 • Imbierowicz B., Rauch C., 2014, The relationship between liquidity risk and credit risk in banks, Journal of Banking & Finance, vol. 40, pp. 242-256.
 • Jajuga K., 2009, Pomiar stabilności i zarządzania ryzykiem systemu bankowego - lekcje z kryzysu, [in:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, ZBP, Warszawa, pp. 25-30.
 • Kosmidou K., Pasiouras F., Doumpos M., Zopounidis C., 2006, Assessing performance factors in the UK banking sector: A multicriteria approach, Central European Journal of Operations Research, February, vol. 14, issue 1, pp. 25-44.
 • Kosmidou K., Tanna S., Pasiouras F., 2005, Determinants of profitability of domestic UK commercial banks: Panel evidence from the period 1995-2002, Money Macro and Finance (MMF) Research Group Conference 2005.
 • Maechler A.M., Mitra S., Worrell D., 2007, Decomposing Financial Risks and Vulnerabilities in Eastern Europe, IMF Working Paper 248.
 • Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M., 2014, Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy - wnioski dla Polski, NBP Materiały i Studia, Instytut Ekonomiczny, Warszawa, nr 305.
 • Matz L., Neu P., 2007, Liquidity Risk. Measurement and Management, Wiley.
 • Mehmet G., 2014, An empirical study on liquidity risk and its determinants in Bosnia and Herzegovina, The Romanian Economic Journal, June.
 • Meshkova E., Wawrzyniak D., Wójcik-Mazur A., 2018, Risk management in banking. Credit, market and technology perspective, PTE Section, Częstochowa.
 • Niedziółka P., 2014, Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową, Problemy Zarządzania, vol. 12, nr 4, (48), pp. 132-150.
 • Nikolaou K., 2009, Liquidity (risk) concepts: Definitions and interactions, ECB Working Paper 1008.
 • Petria N., Capraru B., Ihnatov I., 2015, Determinants of banks' profitability: Evidence from EU 27 banking systems, 7th International conference on globalization and higher education in economics and business administration: GEBA, Procedia Economics and Finance.
 • Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, 2008, The Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, September, Press & Communications CH-4002 Basel, Switzerland.
 • Rachdi H., 2013, What determines the profitability of banks during and before the international financial crisis? Evidence from Tunisia, International Journal of Economics, Finance and Management, 2(4), pp. 330-337.
 • Roman A., Sargu A., 2015, The impact of bank-specific factors on the commercial banks liquidity: Empirical evidence from CEE countries, Proc Econ Finance, 20, pp. 571-579.
 • Schmaltz C., 2009, A Quantitative Liquidity Model for Banks, Gabler.
 • Sheefeni J., 2015, Evaluating the impact of bank specific determinants of non-performing loans in Namibia, Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking, 4(2), pp. 1525-1541.
 • Stopczyński A., 2016, Zarządzanie ryzykiem płynności w banku, [in:] K. Jajuga, T. Czerwińska (eds.), Ryzyko instytucji finansowych, CH Beck, Warszawa, pp. 409-432.
 • Sufian F., 2011, Profitability of the Korean banking sector: Panel evidence on bank-specific and macroeconomic determinants, Journal of Economics and Management 7(1), pp. 43-72.
 • Vento G., La Ganga P., 2009, Bank liquidity risk management and supervision: What lessons from recent market turmoil?, Journal of Money, Investment and Banking, no 10.
 • Vodovà P., 2011, Liquidity of Czech commercial banks and its determinants, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 6(5), pp. 1060-1067.
 • Vodovà P., 2013, Determinants of commercial banks' liquidity in Poland, European Financial and Accounting Journal, 3, pp. 24-37.
 • Wójcik-Mazur A., 2012, Zarządzanie ryzykiem płynności w bankach, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 • Wójcik-Mazur A., Szajt M., 2015, Determinants of liquidity risk in commercial banks in the European Union, Argumenta Oeconomica, 2(35), pp. 25-47.
 • Zaleska M., 2016, Ryzyko bankowe - zmiany w sektorze bankowym Unii Europejskiej; [in:] K. Jajuga, T. Czerwińska (eds.), Ryzyko Instytucji finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571514

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.