PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 (63) | 145--154
Tytuł artykułu

Awareness of Employees' Interests as the Interest of the Enterprise. The Case of PKP SA Companies

Warianty tytułu
Znajomość interesów pracowników jako interes przedsiębiorstwa. Przypadek spółek PKP SA
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest rozpoznanie interesów pracowników w spółkach PKP SA oraz ustalenie rangi tych interesów ze względu na potencjał motywacyjny, który tkwi w ich realizacji. Przeprowadzono studia literatury przedmiotu oraz badania empiryczne z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa podzielono interesy na dwie grupy: chronione prawem oraz te pozostające częściowo bądź całkowicie w gestii pracodawcy. Pracownikom niepełniącym funkcji kierowniczych (495 osób) przedstawiono do oceny drugą grupę interesów. Potencjał motywacyjny ustalano, porównując wartość, jaką pracownicy przypisują poszczególnym interesom z odczuwanym poziomem ich realizacji. Interesy o wysokiej wartości, których stopień realizacji respondenci ocenili najniżej, uznano za te, które mają potencjał motywacyjny. Są to (malejąco): przejrzyste reguły awansu, płace adekwatne do obowiązków, równe traktowanie w zatrudnieniu, dobra atmosfera pracy, ochrona zatrudnienia, bezpieczne warunki pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to recognise the interests of employees in PKP SA companies and to determine the rank of these interests due to the motivational potential which lies in their implementation. This was conducted thorough studies of literature on the subject as well as empirical studies with the use of a questionnaire. Based on the review of the literature, the interests were divided into two groups: those protected by law and those that are partly or completely within the competence of the employer. Non-managerial staff (495 persons) were offered a second interest group for assessment. The motivational potential was determined by comparing the value that employees assign to particular interests with the perceived level of their implementation. High-value interests, whose degree of implementation the respondents rated the lowest were considered to be those with motivational potential; these are (in descending order): transparent rules of promotion, pay adequate to duties, equal treatment in employment, good working atmosphere, employment protection, safe working conditions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics
 • Wrocław University of Economics
Bibliografia
 • Bugdol M., 2006, Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Czajka Z., 2009, Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Freeman R.E., Reed D.J., 1983, Stakeholders and shareholders: A new perspective on corporate governance, California Management Review, vol. 25, no. 2, pp. 88-106.
 • Gableta M., 2003, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gableta M. (ed.), 2012, Interesy pracowników oraz warunki ich wykorzystania w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gableta M., Adamska M., 2009, Kształtowanie procedury uwzględniania interesów pracowniczych w procesie gospodarowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 43, pp. 58-67.
 • Grobelny M., 2018, Jak kolej Polskę budowała, Rynek Kolejowy, https://www.rynekkolejowy. pl/wiadomosci/jak-kolej-polske-budowala-89503.html (10.05.2019).
 • Hryniewicz J.T., 2007, Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jabłoński A., 2012, Strategiczny wymiar funkcjonowania współczesnych organizacji. Strategie, modele biznesu, finanse, zasoby ludzkie, relacje, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 • Juchnowicz M., 2010, Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa.
 • Król H., Ludwiczyński A. (eds.), 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 • Marcinkowska M., 2004, Raport roczny z działań i wyników przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Mendel T., 2001, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Paliwoda-Matiolańska A., 2014, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rogozińska-Pawełczyk A., 2011, Kontrakt psychologiczny w organizacji - w poszukiwaniu nowej równowagi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 223, pp. 135-146.
 • Rybak M., 2004, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Saks A.M., 2006, Antecedents and consequences of employee engagement, Journal of Managerial Psychology, no. 21, pp. 600-619.
 • Wawrzyniak B., 2002, Przedsiębiorstwo jako organizacja służąca otoczeniu, [in:] M. Romanowska, M. Trocki (eds.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571520

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.