PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 48 | 101--113
Tytuł artykułu

Klauzule generalne. Ich rola i znaczenie w prawie cywilnym

Autorzy
Warianty tytułu
General Clauses. Their Role and Meaning in Civil Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca nosi tytuł "Klauzule generalne. Ich rola i znaczenie w prawie cywilnym". We wstępie zostanie usystematyzowana podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego. Omówione zostaną pojęcia takie jak prawo publiczne, prawo prywatne, prawo cywilne, jego działy oraz zasady. Po wstępie dotyczącym wiedzy bazowej nastąpi przejście do części zasadniczej tekstu. Zostanie omówione między innymi pojęcie klauzuli generalnej oraz jej historia. Tekst wskaże także rodzaje przepisów mogących zawierać omawiane klauzule. Po ustaleniu zakresu klauzul generalnych przyjdzie czas na wskazanie ich adresatów. Dalsza część pracy skupi się na generalnych klauzulach odsyłających. Przedmiotem rozważań będzie ich pojęcie samo w sobie oraz zagadnienie dotyczące ich nazw. W następnej części tekstu zostaną po krótce omówione przykłady konkretnych klauzul generalnych. Będą to klauzula generalna zasad współżycia społecznego, klauzula generalna dobrych obyczajów oraz klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. Po analizie poszczególnych zagadnień przyjdzie czas na konkluzje. Dotyczyć będą one postaw względem klauzul generalnych oraz ich zastosowania. Co więcej, pracę zakończą prognozy o funkcjonowaniu klauzul generalnych w przyszłości polskiego systemu prawnego. Cały tekst oparty będzie na uregulowaniach prawnych oraz teoriach, twierdzeniach oraz poglądach wysnutych przez znawców w omawianej dziedzinie. Należą do nich między innymi Z. Radwański, A. Olejniczak, T. Pajor, H. Izdebski, T. Bukowski, L. Leszczyński, T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska, A. Żurawik.(abstrakt oryginalny)
EN
The work title is "General clauses. Their role and meaning in civil law". At the beginning there will be basic knowledge of the civil law matter discussed, for example terms of public law, private law, civil law, its departments and rules. After introduction about basic knowledge there will be move to main part of the text. It will mention the term and history of general clauses. Text will also point out kinds of legal rules that consist of general clauses. After description of the range of clauses there will be time for their recipients. Further part of the work will focus on general reference clauses, their term and names. In the next part of the text there will be examples of some general clauses described. After complex analysis of taken subject there will be time for some conclusion, which will focus on different attitudes toward general clauses and their role in the future legal system in Poland. Whole text will be based on legal acts and theories, opinions of authorities in discussed matter. Above others, they are Z. Radwański, A. Olejniczak, T. Pajor, H. Izdebski, T. Bukowski, L. Leszczyński, T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska, A. Żurawik.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Głuchowski J., Guz T.,. Pałubska M. R, Prawo polskie. Próba syntezy, Warszawa 2009.
 • Izdebski H., Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa 2008.
 • Leszczyński L., Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Zakamycze 2001.
 • Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, Lublin 2013.
 • Olejniczak A., Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2015.
 • Bukowski T., Klauzule generalne w prawie cywilnym. O konieczności tworzenia katalogu zasad współżycia społecznego, [w:] Monitor Prawniczy 24/2008.
 • Pajor T., Kilka uwag o roli ocen etycznych w prawie cywilnym, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Łódź 2009.
 • Radwański Z., Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej., [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Toruń 2009.
 • Żurawik A., Klauzula generalna "dobrych obyczajów": ujęcie teoretyczne, [w:] Ruch prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Toruń 2009.
 • Ustawa Sejmu RP z dni 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571532

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.