PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 48 | 114--131
Tytuł artykułu

Prawnokarna charakterystyka dozwolonego ryzyka gospodarczego

Warianty tytułu
Criminal Law Characterization of Permitted Economic Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest szczegółowe omówienie instytucji dozwolonego ryzyka gospodarczego, którego przekroczenie, z punktu widzenia standardów ponoszenia odpowiedzialności karnej za szeroko rozumiane przestępstwa gospodarczego, stanowi podstawę przypisania odpowiedzialności represyjnej. Opracowanie porusza nie tylko kwestie związane z teoretyczno-dogmatycznym kształtem omawianej konstrukcji prawnej ale zawiera również obraz jej funkcjonowania w orzecznictwie sądowym - w szczególności Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to show in detail the institution of the permitted economic risk, which sets the boundary between legal and illegal economic behaviors undertaken by persons managing the economic activity of entities. The author of this thesis presents not only issues connected with o the theoretical and dogmatic form of the discussed legal structure, but also contains a picture of its functioning in practice - in specific judicial decisions, especially in judgments of Polish the Supreme Court and polish Appellate Courts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
114--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bielski M., Naruszenie reguł ostrożności czy nadmierna ryzykowność zachowania jako właściwe kryterium prawnokarnego przypisania skutku, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2004 nr 1.
 • Bielski M., Kryteria obiektywnego przypisania skutku na tle współczesnej dogmatyki prawa karnego, [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.) Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla, Tom II, Warszawa 2012.
 • Chmielnicki P., Dybała A., Stachura M., Reguły działania człowieka gospodarującego w społeczeństwie jako źródło norm prawnych, Warszawa 2010.
 • Dadak W., Ryzyko i niepewność a zachowania naruszające zasady obrotu gospodarczego - aspekty kryminologiczne, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2009 nr 2.
 • Gałęski M.,Grupa G., Karnoprawna ocena decyzji menedżerskich, "Monitor Prawa Handlowego" 2014 nr 1.
 • Giezek J., Kardas P., Konstrukcja działania na szkodę spółki handlowej oraz przestępstwa stanowiące jej odpowiednik - projekt nowelizacji, "Palestra"2011 nr 1-2.
 • Grudecki M., Tak zwane kontratypy pozaustawowe a zasada określoności w prawie karnym, "Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia" 2018 nr 3.
 • Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994.
 • Górniok O., Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997.
 • Górniok O., Odpowiedzialność karna menedżerów a ryzyko w ich działalności, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 2, Warszawa 2002.
 • Kardas P., Sporne problemy wykładni przestępstwa nadużycia zaufania, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2006, nr 2.
 • Kardas P., O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego strukturami normatywnymi, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2012 nr 3.
 • Kardas P., Komentarz do art. 296 k.k., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363, Warszawa 2016l.
 • Kowalska J., Szkoda w rozumieniu art. 296 k.k. i kwestia ustalania jej wysokości, "Przegląd Sądowy" 2001 nr 9.
 • Majewski J., Prawnokarne przypisywanie skutku przy zaniechaniu, Kraków 1997.
 • Mucha A., Struktura przestępstwa gospodarczego oraz okoliczności wyłączające bezprawność czynu w prawie karnym gospodarczym. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2013.
 • Mucha A., Uchylenie odpowiedzialności karnej w związku z popełnieniem przestępstwa gospodarczego. Problem kontratypizacji, [w:] P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska, Warszawa 2018.
 • Oczkowski T., Nadużycie zaufania w prowadzeniu cudzych spraw majątkowych prawnokarne oceny i konsekwencje, Warszawa 2013.
 • Oplustil K., Włudyka T., O związkach między prawem karnym i prawem spółek. Uwagi na marginesie cywilnej i karnej odpowiedzialności menedżerów spółek kapitałowych [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.) Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla, Tom I, Warszawa 2012.
 • Orłowicz F., Ryzyko gospodarcze a prawo karne, "Nowe Prawo" 1968 nr 3.
 • Popławski H., Karalna Niegospodarność, Poznań 1971.
 • Rejman G., Problem ryzyka gospodarczego na tle konkretnego orzeczenia Sądu Najwyższego, "Palestra" 1968, nr 2.
 • Rodzynkiewicz M., Przestępstwo działania na szkodę spółki a techniki obrony przed tzw. wrogim przejęciem, [w:] L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda (red.) W kręgu teorii i praktyki prawa karnego: Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005.
 • Stanisławska M., Ekspertyza biegłego w sprawach karnych gospodarczych [w:] J. Żylińska, M. Filipowska-Tuthill (red.) Postępowanie dowodowe w procesie karnym -zagadnienia wybrane, Wrocław 2016.
 • Wróbel W., O domniemaniach w zakresie przesłanek odpowiedzialności karnej, "Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ", 2006 nr 96.
 • Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne, Kraków 2013.
 • Zawłocki R., Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004.
 • Zientara A., Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Warszawa 2010.
 • Zoll A., Kontratypy a okoliczności wyłączające bezprawność czynu, [w:] J. Majewski (red.), Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Toruń 2008.
 • Zoll A., Uwagi wprowadzające do Rozdziału III k.k., nb. 10-12, [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cześć ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52. Warszawa 2017.
 • Żółtek S., Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady proporcjonalności, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571534

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.