PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 35 | 127--139
Tytuł artykułu

The Role of Technical Services in Management of Innovation Activities at Ukrainian Agricultural Enterprises

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rola usług technicznych w zarządzaniu działalnością innowacyjną w ukraińskich przedsiębiorstwach rolnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono istniejące podejścia do wdrażania innowacji w procesach produkcyjnych w przedsiębiorstwach rolnych na Ukrainie. Za pomocą opracowanych schematów wyświetlono etapy wyboru innowacyjnego produktu i uzasadniono potrzebę przekształcenia systemu podejmowania decyzji w rolnictwie ukraińskim. W celu poprawy systemu obiegu informacji stwierdzono, że na działalność innowacyjną przedsiębiorstw rolnych wpływa obecność nośników innowacji oraz aktywne wsparcie kadrowe. Niski poziom aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw rolnych wynika z niewielkiego wsparcia naukowego procesów produkcyjnych na Ukrainie. Stwierdzono, że kierownik działu usług technicznych odgrywa znaczącą rolę we wprowadzaniu innowacji, jest on bezpośrednio zaangażowany zarówno w dobór innowacyjnego produktu, jak i jego wprowadzenie do produkcji. Dla poprawy innowacyjnego klimatu w sektorze rolnym gospodarki kraju konieczne jest stworzenie bezpośrednich więzi pomiędzy nosicielami innowacji i producentami oraz zwrócenie większej uwagi na szkolenie odpowiedniego personelu.(abstrakt oryginalny)
EN
The ways of introducing innovations into production were found as a result of conducted research on innovative activity at agricultural enterprises in the Ukraine. By means of the developed schemes, the stages of selecting an innovative product were shown and the need to transform the decision-making system in agricultural production was justified. In order to improve the information flow system, it was found that the innovative activity of agricultural enterprises is influenced by the presence of innovation media and innovation-active staffing support of production. The low level of innovation activity of agricultural enterprises is due to the low level of scientific support of agricultural production in Ukraine. It was found that the head of engineering and technical services plays a significant role in introducing innovations. He is directly involved both in the selecting an innovative product and introducing it to production. Thus, in order to improve the innovative climate in the agricultural sector of the country's economy, it is necessary to create direct links between innovators and producers, and also to pay increased attention to training appropriate personnel.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poltava State Agrarian Academy, Ukraine
autor
 • Poltava State Agrarian Academy, Ukraine
 • Poltava State Agricultural Academy, Poltava, Ukraine
 • Poltava State Agrarian Academy, Ukraine
 • University of Opole, Poland
Bibliografia
 • Almukhambetova B.Z., Yermankulova R.I., Tokhayeva Z.O., Keneshbayev B. (2017), Innovation Process Management in Agriculture: International Practice, "Revista Espacios", Vol. 38(48), https://www.revistaespacios.com/a17v38n48/a17v38n48p24.pdf (accessed: 08.07.2019).
 • Babenko V. (2017), Modeling of Factors Influencing Innovation Activities of Agricultural Enterprises of Ukraine, "Scientific Bulletin of Polissia", Vol. 2. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-1(9)-115-121.
 • Bajdur W. (2018), Application of LCA Environmental Management Technique in Design of Technological Innovations, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 32. DOI: 10.17512/znpcz.2018.4.02.
 • Brzozowska A., Bubel D., Kalinichenko A. (2015), Communication Management in the Aspect of the Food Industry, "Marketing and Management of Innovations", Vol. 4.
 • Donec O.V. (2013), Innovation and Its Peculiarities in Agricultural Sector of Ukraine's Economy (Інновація та її особливості в аграрному секторі економіки України), "Economic Analysis", Vol. 12(1), http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12 1 __19 (accessed: 06.01.2019).
 • Dzhaman M.O. (2016), Current Status of Innovation Potential of Ukraine (Cучасний стан інноваційного потенціалу України), "Economic Forum", Vol. 3, http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecfor_2016_3_6. (accessed: 06.01.2019).
 • Jabłoński W. (2018), Product Innovations and Parameters Concerning Motor Vehicle Insurance and Management Processes Applied by Insurance Companies, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 32. DOI: 10.17512/znpcz.2018.4.13.
 • Kalinichenko A., Havrysh V. (2019), Preliminary Assessment of Biogas Projects, "Archives of Environmental Protection", Vol. 45(1). DOI: 10.24425/aep.2019.126423.
 • Kalinichenko A., Havrysh V., Hruban V. (2018), Heat Recovery Systems for Agricultural Vehicles: Utilization Ways and Their Efficiency, "Agriculture-BASEL", Vol. 8(12). DOI: 10.3390/agriculture8120199.
 • Kalinichenko A., Havrysh V., Perebyynis V. (2016), Evaluation of Biogas Production and Usage Potential, "Ecological Chemistry and Engineering", Vol. 3(23). DOI: 10.1515/eces- 2016-0027.
 • Kalinichenko A., Minkova O., Sakalo V., Vakulenko Y. (2016), Managing Integrated Systems of Information Streams within Agrarian Enterprises, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 21. DOI: 10.17512/znpcz.2016.1.15.
 • Klochan V., Klochan I. (2018), Improvement of the Mechanism of State Regulation of Investment in the Innovative Development of the Agrarian Sector, "Baltic Journal of Economic Studies", Vol. 4(2). DOI: 10.30525/2256-0742/2018-4-2-99-105.
 • Kyzenko O., Hrebeshkova O. (2018), Transformation of the Strategic Controlling System under the Influence of the Digital Economy: The Experience of Ukrainian Enterprises, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 30. DOI: 10.17512/ znpcz.2018.2.13.
 • Loconto A., Poisot A.S., Santacoloma P. (2016), Innovative Markets for Sustainable Agriculture, FAO, https://www.alimenterre.org/system/files/ressources/pdf/1002-fao-innova-tive-markets-sustainable-agriculture.pdf (accessed: 08.07.2019).
 • Riaz E.K., Meyer J., Dosov B., Nichterlein K. (2014), Approaches to Strengthening Agricul-tural Innovation Systems (AIS) in Central Asia, South Caucasus and Turkey, FAO, http://www.fao.org/uploads/media/Approaches to strenghtening agricul-tural innovation.pdf (accessed: 08.07.2019).
 • Scientific and Innovative Activity in Ukraine: Statistical Compendium (2018), The State Statistical Service of Ukraine, Kiev, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf (accessed: 06.01.2019).
 • Sidorov V., Babenko V., Bondarenko M. (2017), Researching Factors of Innovative Activities of Agrarian Business of Ukraine under Globalization of the World Economy, "Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries", Vol. 2(2), https://itssi-journal.com/ index.php/ittsi/article/download/2522-9818.2017.2.070/29 (accessed: 08.07.2019).
 • Sorvino Ch. (2017), The 25 Most Innovative Ag-Tech Startups, "Forbs", https://www.forbes.com/ sites/maggiemcgrath/2017/06/28/the-25-most-innovative-ag-tech-startups/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.