PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 35 | 140--148
Tytuł artykułu

Elements of Costs Management in Manufacturing Enterprise Accounting

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Elementy zarządzania kosztami w rachunkowości przedsiębiorstwa produkcyjnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja, pomiar i rejestracja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Publikacja wskazuje na rolę i znaczenie informacji dotyczących kosztów produkcji i innych kosztów operacyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwo w systemie informacyjnym rachunkowości oraz obrazuje wpływ kosztów na system zarządzania przedsiębiorstwem. W pierwszej części artykułu opisano identyfikację i wycenę kosztów przedsiębiorstwa produkcyjnego z perspektywy szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwem. W następnej części przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących kosztów produkcji i innych analiz kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Rozważania zawarte w opracowaniu koncentrują się na czynnikach, które mogą wpływać na poprawę efektywności zarządzania poprzez identyfikację i wprowadzenie mechanizmów kontroli kosztów. Celem artykułu jest rozpoznanie oraz ocena zależności między poziomem identyfikacji analitycznej kosztów w badanych obszarach a efektywnością zarządzania. Metody badawcze zastosowane w publikacji to badania literatury, analiza opisowa i analiza systematyzacji kosztów w firmie produkcyjnej. Okres badań obejmuje lata 2015-2017. Kwestia identyfikacji i pomiaru kosztów produkcji w przedsiębiorstwie jest ważna i aktualna ze względu na jej wpływ na procesy zarządzania w zakresie efektywności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to identify, measure and record costs in a manufacturing company. The publication indicates the role and importance of information concerning the costs of production and other operating costs incurred by the company in the accounting information system and illustrates the impact of costs on the business management system. The first part of the article describes the identification and measurement of manufacturing company costs from the perspective of broadly understood business management. The next part presents the results of empirical research on production costs and other analyses of operating costs in the manufacturing company. The considerations included in the study focus on factors that may affect improvement of management effectiveness by identifying and introducing cost control mechanisms. The aim of the article is to identify and evaluate the relationship between the level of analytical identification of costs in the studied areas and management effectiveness. The research methods applied in the article are literature studies, descriptive analysis and analysis of costs systematization in a manufacturing company. The research period covers the years 2015-2017. The issue of identifying and measuring the production costs in a company is important and current due to its impact on management processes in the field of enterprise effectiveness.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
140--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Częstochowa University of Technology
 • Czestochowa University of Technology
 • Czestochowa University of Technology
Bibliografia
 • 1. Accounting Act, Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 2342, z późn. zm.).
 • 2. Chluska J. (2016), Kontrola kosztów w jednostce mikro, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 442.
 • 3. Damodaran A. (2006), Applied Corporate Finance. A User's Manual, Wiley, New York.
 • 4. Jacobides M.G., Billinger S. (2006), Designing the Boundaries of the Firm: From "Make, Buy, or All" to the Dynamic Benefits of Vertical Architecture, "Organization Science", Vol. 17, No. 2.
 • 5. Jakubiec M., Barcik A., Dziwiński P. (2018), Zarządzanie społecznie odpowiedzialne - studium przepadku, [in:] Jakubiec M., Barcik A. (red.) Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
 • 6. Jelonek D. (2011), Analiza i modelowanie systemów informacyjnych, [in:] Nowicki A., Chomiak-Orsa I. (red.), Charakterystyka systemów informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 7. Kaplan R.S., Norton D.P. (1996), Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, "Harvard Business Review", Vol. 1-2.
 • 8. Kim W.Ch., Mauborgne R. (2004), Blue Ocean Strategy, "Harvard Business Review", Vol. 82(10).
 • 9. Kościelniak H. (2016), Niefinansowo o kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", No. 1.
 • 10. Krzakiewicz K. (2007), Organizacja ucząca się i kształtowanie intelektualnej organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", No. 88.
 • 11. Leszczyński Z. (2016), Parametryczny model estymacji kosztów produkcji, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1(79).
 • 12. Mesjasz-Lech A. (2001), Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej, seria: Monografie nr 224, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 13. Micherda B. (2003), Rachunek kosztów i wyników jednostek gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • 14. Niemczyk J. (2010), Zarządzanie i menedżerowie - dokąd zmierzamy?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 115.
 • 15. Nogalski B. (2013), Stan i perspektywy rozwoju problematyki zarządzania strategicznego w polskich ośrodkach akademickich, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", t. 22(2).
 • 16. Nowak E. (2014), Koszty w różnych sytuacjach działalności jednostek gospodarczych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 343.
 • 17. Rokita S. (2014), Rachunek kosztów działań i analiza wartości kosztów ogólnych jako metody alokacji kosztów pośrednich na projekty, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 343.
 • 18. Romanowska M. (2014), Strategic Responses to the Crisis, "Journal of Management and Financial Sciences", Vol. 7, No. 18.
 • 19. Skowron-Grabowska B. (2015), Procesy kreowania strategii rozwoju sieci przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", nr 32(2).
 • 20. Stachowicz J. (2002), Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstw tradycyjnych gałęzi przemysłu w procesie ich transformacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 928.
 • 21. Świderska G.K., Warowny P., Świderska M. (2016), Obiekt kosztów w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 87(143).
 • 22. Young S.D., O'Byrne S.F. (2001), EVA and Value-based Management. A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.