PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 8(1) Górnictwo - perspektywy i zagrożenia | 87--95
Tytuł artykułu

Do We Need Heating System Schemes for Emission Inventories of Urbanized Areas ? Study Case from Upper Silesian Metropolitan Area

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest krótkie przeanalizowanie konsekwencji błędów wynikających z przekształceń niekompletnych (nieaktualnych) danych przestrzennych. Obszarem badawczym jest część Konurbacji Górnośląskiej, której znaczny odsetek mieszkańców jest zaopatrywany w ciepło sieciowe. Wykazano, że pominięcie części informacji przestrzennej albo wykorzystanie niekompletnych danych przestrzennych może prawie dziesięciokrotnie zwiększyć niepewność oszacowania emisji CO2 w wybranych częściach obszaru badawczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the quick look on the possible consequences associated with the spatial data manipulations in air emission inventories. The study area is the Upper Silesian Metropolitan Area, located in the southern part of Poland, where the substantial part of dwellers is supplied with the heat from the district heating system. Is shown that skipping some spatial information, or use of incomplete/obsolete data sets can make the uncertainties of the CO2 emission inventory from the residential sector almost ten times bigger in particular areas. Uncertainties tend to increase along with the number of spatial transformations. (original abstract)
Twórcy
 • Warsaw University of Technology
 • Warsaw University of Technology
Bibliografia
 • BASREC, "District Heating and Cooling, Combined Heat and Power and Renewable Energy Sources," 2014, project No. A044924. [Online]. Available: http://basrec.net/wp-content/uploads/2014/11/DHC_CHP_RES_survey_BASREC_Countries.pdf
 • M. Chabiński, J. Sladek, and M. Bytomska, "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ornontowice," 2012, [in Polish]. [Online]. Available: http://docplayer.pl/13003187-Zalozenia-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-gminy-ornontowice.html
 • M. Chabiński, T. Muzyczuk, and M. Bytomska, "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siewierz," 2013, [in Polish]. [Online]. Available: http://www.bip.zory.pl/?p=document&action=show&id=27405&bar_id=12428
 • EC No 1888/2005, "Regulation (EC) No 1888/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 amending Regulation (EC) No 1059/2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union," 2005. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1424179210975&uri=CELEX:32005R1888
 • EEA, "Urban Atlas," 2010. [Online]. Available: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
 • Euroheat, "District Energy in Poland," 2017. [Online]. Available: https://www.euroheat.org/knowledge-hub/district-energy-poland/
 • EUROSTAT, "Eurostat database," 2017. [Online]. Available: http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database
 • K.-M. Fameli and V.-D. Assimakopoulos, "The new open Flexible Emission Inventory for Greece and the Greater Athens Area (FEI-GREGAA): Account of pollutant sources and their importance from 2006 to 2012," Atmospheric Environment, vol. 137, pp. 17-37, 2016.
 • EWE, "Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lędziny," 2007, [in Polish]. [Online]. Available: http://www.bip-archiwum.ledziny.pl/zalaczniki/projekt_planu_zaopatrzenia_w_cieplo.pdf
 • F. Gallego, "A population density grid of the European Union," Population and Environment, vol. 31, pp. 460-473, 2010.
 • D. Gkatzofias, G. Mellios, and Z. Samaras, "Development of a web GIS application for emissions inventory spatial allocation based on open source software tools," Computers & Geosciences, vol. 52, pp. 21-33, 2013.
 • Gmina Wyry, "Plan odnowy miejscowości Wyry 2016-2022," 2016, [in Polish]. [Online]. Available: https://gostynslaska.pl/wp-content/uploads/2015/12/Plan-odnowy-Wyry-2022.pdf
 • J. Horabik and Z. Nahorski, "A statistical model for spatial inventory data: a case study of N2O emissions in municipalities of southern Norway," Climatic Change, vol. 103, pp. 263-276, 2010.
 • "Improving resolution of a spatial air pollution inventory with a statistical inference approach," Climatic Change, vol. 124, pp. 575-589, 2014.
 • J. Horabik-Pyzel and Z. Nahorski, "Uncertainty of Spatial Disaggregation Procedures: Conditional Autoregressive Versus Geostatistical Models," Proceedings of the Federated Conference on Computer Science, vol. 8, pp. 449-457, 2016.
 • Klaster 3x20, "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia gminy Gierałtowice w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe," 2012, [in Polish]. [Online]. Available: http://bip.gieraltowice.pl/download//6020/258_plan-zalozen_zal-1_cz1.pdf
 • K. Krzoski, M. Majka, A. Rosiak-Tatulińska, Z. Potępa-Błędzińska, B. Palka, and M. Kozak, "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023," 2016, [in Polish]. [Online]. Available: http://www.swierklany.pl/bip/zal1_154.pdf
 • P. Kukla and A. Osicki, "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Pawłowice," 2007, [in Polish]. [Online]. Available: http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/pawlowice/2130.pdf
 • "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Suszec," 2006, [in Polish]. [Online]. Available: http://fles.bip.iap.pl/gfx/suszec/fles/Plan_zaopatrzenia/pz_suszec_24_04_2006.pdf
 • P. Kukla, M. Kocoń, A. Motyl, L. Polakowski, A. Szyja, C. Grzybek, and I. Kurdek, "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny," 2016, [in Polish]. [Online]. Available: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/uploads/gfx/small_PZE_Czerwionka_LeszczynyPZE.pdf
 • K. Markakis, U. Im, A. Unal, D. Melas, O. Yenigun, and S. Incecik, "Compilation of a GIS based high spatially and temporally resolved emission inventory for the greater Istanbul area," Atmospheric Pollution Research, vol. 3, pp. 112-125, 2012.
 • W. Nikodem, "Rozważania nad kompleksową modernizacją systemu zaopatrzenia w ciepło Konurbacji Śląskiej," Energetyka, vol. 61, no. 5, pp. 381-388, 2008, [in Polish].
 • A. Osicki, T. Zieliński, and M. Bogacki, "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Żory," 2012, [in Polish]. [Online]. Available: http://www.bip.zory.pl/?p=document&action=show&id=27405&bar_id=12428
 • PEC Jastrzębie-Zdrój, "Zakres działalności PEC Jastrzębie-Zdrój," 2015, [in Polish]. [Online]. Available: https://www.pecjastrzebie.pl/frma/zakres-dzialalnosci/
 • PEC Tychy, "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o." 2015, [in Polish]. [Online]. Available: http://izba.tychy.pl/przedsiebiorstwo-energetyki-cieplnej-sp-z-o-o
 • M. Plebankiewicz and A. Jankowski, "Ciepło dla aglomeracji miast śląskich do wsparcia z funduszy unijnych," Wokół Energetyki, vol. 10, no. 3, pp. 1-4, 2007, [in Polish]. [Online]. Available: http://www.cire.pl/pliki/2/AGLOM.pdf
 • B. Regulski, "Polish district heating sector - current status and challenges," 2018. [Online]. Available: https://www.lsta.lt/fles/events/2018-06-11_Varsuva/06_Boguslaw%20Regulski.pdf
 • S. Roe, J. Hearne, T. Summers, R. Sedlacek, and D. Jenkins, "Use of Remotely-Sensed Data in the Development and Improvement of Emission Inventories," 2003, 12th International Emission Inventory Conference - "Emission Inventories - Applying New Technologies", San Diego, April 29 - May 1, 2003. [Online]. Available: https://www3.epa.gov/ttn/chief/conference/ei12/area/roe.pdf
 • Statistics Poland, "Local Data Bank," 2019. [Online]. Available: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/
 • "Raport z wyników. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011," 2012, [in Polish]. [Online]. Available: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf
 • C.-H. Tang, B. Coull, J. Schwartz, A. Lyapustin, Q. Di, and P. Koutrakis, "Developing Particle Emission Inventories Using Remote Sensing (PEIRS)," Journal of the Air & Waste Management Association, vol. 67, no. 1, pp. 53-63, 2017.
 • UG Kobiór, "Plan rozwoju lokalnego gminy Kobiór," 2007, [in Polish]. [Online]. Available: http://fles.bip.iap.pl/gfx/ugkobior/fles/os/plan_rozowju_lokalnego/Plan_Rozowju_Lokalnego.doc
 • UM Orzesze, "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze," 2011, załącznik nr 1 do uchwały rady miejskiej w Orzeszu nr XV/124/11 z dnia 17 listopada 2011r., [in Polish]. [Online]. Available: http://przetargi.orzesze.pl/budownictwo/Zalacznik1.pdf
 • UNFCCC, "National Inventory Submissions 2018," 2018. [Online]. Available: https://unfccc.int/documents/65421
 • "GHG data from UNFCCC," 2018. [Online]. Available: https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/greenhouse-gas-data/ghg-data-unfccc/ghg-data-from-unfccc
 • J. Wojtulewicz and P. Kukla, "Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy bojszowy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe," 2003, [in Polish]. [Online]. Available: http://bip.bojszowy.pl/fles/fck/291/fle/PRAWO_LOKALNE/UCHWALY/INNE/Zaopatrzenie_gminy_w_cieplo.pdf
 • M. Wong, L. Sarker, J. Nichol, S. Lee, H. Chen, Y. Wan, and P. Chan, "Modeling BVOC isoprene emissions based on a GIS and remote sensing database," International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, vol. 21, pp. 66-77, 2013.
 • D. Zasina and J. Zawadzki, "Spatial surrogate for domestic combustion's air emissions: A case study from Silesian Metropolis, Poland," Journal of the Air & Waste Management Association, vol. 67, no. 9, pp. 1012-1019, 2017.
 • "How to distinguish dwellings taking into account the information about supply from the district heating system? CO2 emission inventory in the Silesia, Poland," Carbon Management, vol. 9, no. 6, pp. 677-684, 2019.
 • D. Zielonka and P. Leksy, "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chełm Śląski," 2015, [in Polish]. [Online]. Available: http://bip.chelmsl.pl/images/dane_podmiotu/Uchwaly_rady_gminy/2015/projekt.pdf
 • E. Zuzańska-Żyśko, "The Real Estate Market in the Upper-Silesian Metropolitan Area," Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 120, pp. 374-385, 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.