PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 2 (29) | 11--27
Tytuł artykułu

Ewolucja standardów europejskich relacjonowania ważnych wydarzeń przez media elektroniczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evolution of the European Standards of Reporting of Major Events by the Electronic Media
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony analizie prawnych uwarunkowań przekazu ważnych wydarzeń oraz prawa do krótkich relacji w mediach elektronicznych, a zwłaszcza telewizji. Autorka uwzględniła prawo europejskie w szerokim rozumieniu, włączając w to zarówno standardy Rady Europy (m.in. Europejską konwencję o telewizji ponadgranicznej), jak i Unii Europejskiej (m.in. dyrektywę "'Telewizja bez granic"). Zostały omówione najnowsze wydarzenia prawne w tej dziedzinie: wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie "Infront", projekt zmiany dyrektywy "Telewizja bez granic" oraz prace nad nowym zaleceniem Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczącym tego zagadnienia. Stopniowy rozwój tych standardów wynika stąd, że z jednej strony państwa członkowskie powinny zapewnić, że nadawcy w ich krajach nie będą pozbawieni dostępu do wydarzeń ważnych dla opinii publicznej, prezentowanych przez nadawców w innych państwach członkowskich, ale z drugiej strony nie można zapominać, że takie gwarancje ograniczają rynek praw wyłącznych, a więc naruszają odmienne interesy i ważne stanowiska prawne. (abstrakt oryginalny)
EN
The author discusses the legał framework governing broadcasts of major events and a right of short reporting in the electronic media, mainly TV. It covers European law in broader sense, including regulatory instruments of the Council of Europe (e.g. European Convention of Tłansfrontier Tbleyision) and the European Union (e.g. "Television without Frontiers" Directive). Recent legal developments in this field discussed are: the Court of First Instance ruling in the "Infront" case, the proposal for an amendment of "Television without Frontiers" Directive and preparation for a new recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe in this field was included. The step-by-step development of these standards was influenced by the fact that, on the one hand, member states should ensure that broadcasters established in other member states are not deprived of access to events of high interest to the public which are transmitted by broadcasters under their jurisdiction but, on the other, it should not be forgotten that such reporting restricts exclusive marketing rights and therefore affects contrary interests and important legal positions. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie
Bibliografia
 • Abbot A., Snidal D., Hard and Soft Law in International Governance, "International Organization" 2000, nr 3.
 • Bereger K., Schoethal M., Tomorrow's Delivery of Audiovisual Services: Legal Questions Raised by Digital Broadcasting and Mobile Reception, European Audiovisual Observatory, Sttasbourg 2005.
 • Buchowska N., Uchwały organizacji międzynarodowych jako źródło prawa międzynarodowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2001, nr 3.
 • Damien G., Access to Content by New Media Platforms: a Review of the Competition Law, "European Law Review" 2005, nr 1, s. 69.
 • Doktorowicz K., "Telewizja bez granic" - europejskie regulacje w dziedzinie komunikowania, w: Międzynarodowe regulacje działalności środków masowego przekazu, red. K. Doktorowicz, W. Dudek, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
 • Drijber B.J., The Revised Television without Frontiers Directive in its Fit for the Next Century, "Common Market Law Review" 1999, nr 1.
 • Harcourt A., The European Union and the Regulation of Media Markets, Manchester University Press, Manchester 2005.
 • Harcourt A.J., Engineering Europeanization: the Role of the European Institution in Shaping National Media Regulation, "Journal of European Public Policy" 2002, nr 5.
 • Jaskiernia A., Prawo do odpowiedzi w świetle standardów Rady Europy, "Państwo i Prawo" 2006.
 • Jaskiernia A., Rada Europy a problemy mediów masowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.
 • Jaskiernia J., Rola Rady Europy w dziedzinie mediów masowych, "Studia Medioznawcze" 2001, nr 1.
 • Jones C.A., Television without Frontiers, "Yearbook of European Law" 1999-2000, nr 19.
 • Machet E., A Decade of EU Broadcasting Regulation. The Directive "Television without Frontiers", "Mediafact", Dusseldorf 1997.
 • Mik C., Media w europejskim prawie wspólnotowym, TNOiK, Toruń 1999.
 • Mik C., Standardy Rady Europy dotyczące wolności odpowiedzi, "Palestra" 1993, nr 9-10.
 • Olędzki J., Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 1998.
 • Scheuer A., Strothman P., Sport as Reflected in European Media Law, "IRIS Plus - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory" 2004, nr 2.
 • Schoenthal M., Major Events and Reporting Rights, "IRIS Plus - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory" 2006, nr 4.
 • Schwartz I.E., Broadcasting and the EEC Treaty, "European Law Review" 1986, nr 1.
 • Smoleń R., Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej, "Sprawy Międzynarodowe" 1990, nr 6.
 • Sobczak J., Prawo środków masowej informacji. Prasa - radio - telewizja, TNOiK, Toruń 1999.
 • Wenner L.A., Media, Sport and Society, London 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.