PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 174 | 65--82
Tytuł artykułu

Wirtualizacja - na styku techniki, organizacji i zarządzania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Virtualization: at the Intersection of Technology, Organisation and Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój technologii teleinformacyjnych nieustannie zmienia otaczający nas świat. W naszej codzienności obok rzeczywistości rozwija się zyskująca na znaczeniu i złożoności sfera wirtualna. Stawiam hipotezę, że następująca wszechobecnie wirtualizacja ma charakter postępowy i prowadzi do zmian w organizacjach i zarządzaniu. Podejmuję próbę uporządkowania informacji o pochodzeniu, podstawach i poglądach na temat wirtualizacji. Przedstawiam własną propozycję podejścia do zagadnień związanych z wirtualizacją. Jednocześnie staram się zaznaczyć powiązanie pomiędzy zarządzaniem, wirtualizacją i organizacją. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of information and communications technology continuously changes the world around us. Nowadays, in parallel to our everyday reality, we can observe the growth of virtual world that is increasingly more important and complex. I propose a hypothesis that the omnipresent virtualization progresses and triggers changes in organisations and in the management. The paper is an attempt of putting in order all types of information concerning the origins, foundations and views on virtualization. It also presents my proposed approach to aspects related with virtualization. At the same time, I am trying to highlight the link between management, virtualization, and organisation.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1818.
 • Chomiak-Orsa I. [2013], Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Du Z., Cheng Z., Wang X., Liu Ch. [2009], QoS in Grid Computing, w: Handbook of Research on Grid Technologies and Utility Computing: Concepts for Managing Large-Scale Applications, red. E. Udoh, F. Zhigang Wang, Information Science Reference, New York.
 • Griffin R.W. [1998], Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2007], Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 • Holzmann G.J., Pehrson B. [1994], The Early History of Data Networks, Wyd. IEEE Computer Society Press, Stockholm.
 • Kiełtyka L. [2002], Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Kiełtyka L. [2012], Agenty programowe stosowane w procesach zarządzania wiedzą implementowaną w przedsiębiorstwach, w: Metody badania i modele rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, S. Wawaka, Kraków.
 • Kotarbiński T. [1965], Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław.
 • Krupski R. [2005], Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 • Leavitt H.J. [1965], Applied Organizational Change in Industry, w: Handbook of Organization, red. G. March, Rand McNally&Company, Chicago.
 • Listwan T. [2010], Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Łobejko S. [2004], Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Niemczyk J., Olejczyk K. [2005], Organizacja wirtualna, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 • Niermeyer J.F. [1976], Mediae Latinitatis Lexicon Minus. Lexique Latin Medieval. Medieval Latin Dictionary, Mittellanteinisches Worterbuch, Netherlands.
 • Orgelbrand M. [1861], Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz, M. Bohusz-Szyszko, J. Filipowicz, W. Tomaszewicz, F. Czepieliński, W. Korotyński, Wilno, s. 1865, https://eswil. ijp.pan.pl/index.php, dostęp 2.02.2019.
 • Palonka J., Porębska-Miąc T. [2016], Koncepcja zwirtualizowanego modelu biznesowego dla MŚP, w: Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT, red. J. Palonka, M. Pańkowska, M. Żytniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Pawłowski A. [2013], Wirtualizacja - historia i próba rekonstrukcji pojęcia, w: Wirtualizacja problemy, wyzwania, skutki, red. L.W. Zacher, Poltext, Warszawa.
 • Sołtysik A. [2016], Rozwiązania wspierające wirtualizację we współczesnej organizacji, w: Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT, red. J. Palonka, M. Pańkowska, M. Żytniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Stabryła A. [2012], Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Tapscott D. [1998], Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Businessman Press, Warszawa.
 • Wierzbicki A.P. [2013], Historia i znaczenie pojęcia wirtualności z perspektywy technicznej, w: Wirtualizacja problemy, wyzwania, skutki, red. L.W. Zacher, Poltext, Warszawa.
 • Wojciechowska-Filipek S. [2018], Funkcjonowanie organizacji w wirtualnym świecie, wyd. II, CeDeWu, Warszawa.
 • Zieleniewski J. [1969], Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Żytniewski M. [2016], Wirtualizacja zasobów informatycznych organizacji. Analiza metod i typów wirtualizacji oraz stosowanych standardów, w: Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT, red. J. Palonka, M. Pańkowska, M. Żytniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Byrne J.A., Brandt R. [1993], The Virtual Corporation, "Business Week", no. 3304.
 • Cohen S. [1997], On becoming virtual, "Training and Development", no. 51.
 • Niedźwiedzińska H. [2003], Wirtualizacja jako aktualny trend rozwoju biznesu, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", 167.
 • Riemer K., Klein S. [2008], Is the V-form the next Generation Organization? An Analysis of Challenges, Pitfalls and Remedies of ICT-enabled Virtual Organizations Based on Social Capital Theory, "Journal of Information Technology", no. 23.
 • Scholz Ch. [1996], Virtuelle Unternehmen - Organisatorische Revolution mit Striegischer Implikation, "Management and Computer", nr 2.
 • Trocki M. [2018], Project Governance - kształtowanie ładu projektowego organizacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 159.
 • Walczak W. [2012], Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu - wyzwania współczesności, "Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", nr 118.
 • https://archive.org/details/JanFrederikNiermeyerMediaeLatinitatisLexicobOk.org/page/n9/, dostęp 12.01.2019.
 • https://docplayer.pl/2199544-Zbigniew-antczak-wirtualizacja-funkcji-personalnej.html, dostęp 1.02.2019.
 • https://eswil.ijp.pan.pl/index.php, dostęp 2.02.2019.
 • https://journals.umcs.pl/h/article/view/4935, dostęp 1.02.2019.
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Model_Leavitta, dostęp 30.09.2018.
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Organizacja, dostęp 8.01.2019.
 • http://people.plan.aau.dk/~sh/SundTek2001/Tekster/Leavitt.pdf, dostęp 6.02.2019.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/ARPANET, dostęp 10.10.2018.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Telegraf_Chappe%E2%80%99a, dostęp 9.01.2019.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtualizacja
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.