PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 3 | nr 2 Podejścia do zarządzania we współczesnych organizacjach | 8--15
Tytuł artykułu

Koncepcje i kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Concepts and Directions of Development of Small and Medium Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znajomość stymulant i barier rozwoju przedsiębiorstwa jest niewystarczająca dla zapewnienia mu sukcesu, tak jak znajomość stanu pacjenta nie prowadzi jeszcze do wyleczenia. Warunkiem do tego niezbędnym jest szeroka wiedza o koncepcjach zarządzania, które mogą mieć zastosowanie w rozwiązywaniu bieżących problemów. Właściwy dobór narzędzi oraz wskazanie optymalnego kierunku rozwoju pozwala na przezwyciężenie barier i wykorzystanie istniejących stymulant rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
In order to ensure success of the enterprise it is insufficient to only know the stimulants and barriers to its development, as knowledge of the patient's condition does not lead to cure yet. Extensive knowledge of management concepts that can be applied in solving current problems is a necessary condition. Proper selection of tools and indication of the optimal directions of development allow to overcome barriers and utilize existing growth stimulants. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Baraniecka, A. (2011). Zarządzanie łańcuchem dostaw a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. [w:] A. Adamik (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: C.H. Beck.
 • Stabryła, A. (red.) (2009). Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: C.H. Beck.
 • Dwojacki, P., Nogalski, B. (1998). Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 4.
 • Google Trends (2015), http://trends.google.com (dostęp 07.05.2018 r.).
 • Griffin, R. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • Korenik, S. (2003). Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Kraśnicka, T., Kocot, D. (2011). Rola outsourcingu w rozwoju małych i średnich firm (wyniki badań). [w:] S. Lachiewicz i M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Krupski, R. (2011). Rozwój małych i średnich firm w świetle badań empirycznych. Kontekst strategiczny. [w:] S. Lachiewicz i M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Krzos, G. (2011). Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z UE. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (4/3), 101-109.
 • Kulisiewicz, T., Średniawa, M. (2012). Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowanie w sektorze MŚP. Warszawa: MGG Conferences
 • Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE.
 • Lock, D. (2003). Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: PWE.
 • Mikołajczyk, B. (2006). Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MŚP. Warszawa: Difin.
 • Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Nogalski, B. (2004). Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać. Warszawa: Difin.
 • Penc, J. (2001). Strategiczny system zarządzania. Warszawa: Agencja Wydawnicza PLACET.
 • Perechuda, K. (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 • Romanowska, M., Trocki, M. (2004). Podejście procesowe w zarządzaniu. Warszawa: Szkoła Głowna Handlowa.
 • Perechuda, K. (red.) (2008). Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą. Warszawa: Difin.
 • Suszyński, C. (2012). W stronę nowego paradygmatu przedsiębiorstwa. Kontekst przeobrażeń jakościowych i zarządzania zmianami. [w:] R. Borowiecki i A. Jaki (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje - strategie - analiza. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Ścierski, J. (2010). Doskonalenie systemów zarządzania w małych firmach. [w:] T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji. Kraków: PTTŻ.
 • Trocki, M. (2003). Zarządzanie Projektami. Warszawa: PWE.
 • Zaborek, P. (2012). Wybrane zagadnienia pomiaru efektywności w przedsiębiorstwach na przykładzie technologii informatycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4, 24-32
 • Żemigała, M. (2004). Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Placet.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.