PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 48 | 158--171
Tytuł artykułu

Przestępczość podatkowa w Polsce popełniana w zakresie zobowiązań podatkowych w podatku od towaru i usług

Warianty tytułu
Tax Crimes in Poland Regarding the Value Added Tax
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu ukazani skali zjawiska przestępczości podatkowej w Polsce popełnianej w zakresie zobowiązań podatkowych w podatku od towaru i usług (VAT). Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmów wyłudzeń w zakresie podatku VAT, przyczyn wzrostu przestępczości podatkowej oraz sposobów walki z tego rodzaju przestępczością. W artykule omówiono zmiany legislacyjne, które miały miejsce w Polsce w ostatnich latach, a które mają wpłynąć na realne zmniejszenie skali negatywnych zjawisk przestępczości podatkowej, umożliwiających zarówno skuteczne reagowanie na zagrożenia, jak i karanie sprawców oszustw. W pracy uznano, że tylko adekwatne zmiany legislacyjne umożliwią skuteczną walkę z nadużyciami godzącymi w bezpieczeństwo finansowe państwa. Rozwiązania powinny być kompleksowe i winny one obejmować zarówno środki usprawniające pobór i egzekucję podatków, zmiany w organizacji służb zwalczających najpoważniejsze oszustwa podatkowe, jak i zmiany na płaszczyźnie regulacji karnych, zmierzające do zapewnienia realnej możliwości karania sprawców oszustw podatkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the scale of tax crimes committed in Poland regarding the Value Added Tax (VAT). It discusses mechanisms for VAT frauds, reasons for the rise of tax crime and ways to combat tax crimes. Moreover, the article presents legislative changes adopted in Poland over the last years, which aim at reducing tax crimes and enable effective response to risks and punishing fraudsters. The article showed that in order to effectively combat frauds which endanger national financial security, adequate legislative amendments are needed. Such solutions should be comprehensive and include measures for improved tax collection and execution, changes in bodies combating the most serious tax crimes, as well as changes in criminal law improving the possibilities for punishing fraudsters.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
158--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Prokuratura Rejonowa w Gdyni
Bibliografia
 • Binda J., Bełdzikowski R., Przestępczość podatkowa i oszustwa finansowe zagrożeniem dla finansów publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe WSFiP 2014, nr 3Duży J., Kwalifikacja prawna uszczuplenia podatku od towarów i usług, Państwo i Prawo 2008, nr 10.
 • Duży J., Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków Vat i akcyzowego, Warszawa 2013.
 • Famulska T., Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe (na przykładzie podatku od towaru i usług), Optimum. Studia Ekonomiczne nr 1 (73) 2015.
 • Grudecki M., Kilka słów o racjonalnym przestępcy w świetle wybranych nowelizacji Kodeksu karnego z lat 2015 - 2017, Przegląd Prawno- Ekonomiczny 2018, nr 42.
 • Kołdys M., Zwalczanie przestępczości związanej z wyłudzeniem nienależnego zwrotu podatku VAT w opinii prokuratorów, Prok. i Pr. 2018, nr 1.
 • Kołodziejski P., Skuteczność ściągania przestępczości skarbowej a zmiany systemowe, Prokuratura i Prawo 2015, nr 3.
 • Konarska- Wrzosek V., Przestępstwa fakturowe - ich waga, kwalifikacja prawna i miejsce w systemie polskiego prawa karnego, Ius Novum 2017 nr 2.
 • Liszewska A., Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji Kodeksu karnego, Przegląd Podatkowy 2017, nr 9.
 • Małecka- Ziembińska E., Luka w podatku od towarów i usług oraz sposoby jej ograniczenia, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 2017, nr 1.
 • Opinia nr WO 020-125/16 Krajowej Rady Sądownictwa z 13 października 2016 roku w przedmiocie rządowego projektu o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, http://www.krs.pl/pl/dzialalnosc/ posiedzenia-rady/f,177,posiedzenia-w-2016-r/578,11-14-pazdziernika- 2016-roku/4440,opinia-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-13-pazdziernika- 2016-r-nr-wo-020-12516-druk-sejmowy-nr-888, [dostęp:20.08.2019].
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1181w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 888), http://www.sejm. gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7FA9746C, [dostęp:20.08.2019].
 • Uwagi nr BSA- II-021-349/16 Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2016 roku do projektu ustawy o zmianie ustawy -Kodeks karny oraz niektóry innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288207/ katalog/12370145
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.