PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 11 | 43--55
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie w podejmowaniu decyzji o wytwarzaniu lub zakupie usług w organizacjach prowadzących działalność w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Diversification in Making Decisions About Make or Buy of Services in Organizations Operating in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki badań przeprowadzone na grupie 50 888 podmiotów w 2015 roku. Źródłem informacji są sprawozdania przekazywane do GUS na formularzu F-01/I-01 przez podmioty niefinansowe o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie różnic w zakresie rezultatów decyzji "make or buy" w zależności od branży, w której działa organizacja oraz ocena wpływ wielkości organizacji na wysokość poziomu kosztów usług obcych w kosztach ogółem. Do weryfikacji przyjęto następujące hipotezy badawcze: HI: Wraz ze wzrostem wielkości organizacji relatywnie (mierzone udziałem w kosztach całkowitych) spada zapotrzebowanie na usługi obce. H2: Istnieją istotne różnice pomiędzy uśrednionym relatywnym poziomem kosztów usług obcych pomiędzy organizacjami reprezentującymi różne kategorie PKD. Ponadto w artykule przedstawiono uwarunkowania podejmowania decyzji na temat tego czy wybrany produkt lub usługę przedsiębiorca powinien wykonywać samodzielnie czy też powinien dokonać zakupu na rynku (ang. make or buy decision). Decyzje tego typu są jednymi z najważniejszych spośród tych podejmowanych przez zarządzających przedsiębiorstwami. Otrzymane wyniki badań mogą być punktem odniesienia przy analizowaniu kosztów rodzajowych konkretnego przedsiębiorstwa w ramach przebadanych sekcji PKD. W przyszłych badaniach na podstawie zaprezentowanych wyników można ocenić czy badane przedsiębiorstwo posiada typowy dla reprezentowanej przez siebie branży poziom kosztów usług obcych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the results of research conducted on a group of 50,888 entities in 2015. The source of information are reports submitted to the Central Statistical Office (GUS) on form F-01/I-01 by non-financial entities with 10 persons employed and more, keeping accounting books. The aim of this article is to show the differences in solving the "make or buy" dilemma depending on the industry in which the organization operates and to assess the impact of the size of the organization on the level of costs of external services in total costs. The following hypotheses have been taken into consideration: HI : As the size of the organisation increases, the demand for external services is falling relatively (measured by the share in total costs). H2: There are significant differences between the average relative level of costs of external services between organisations representing different categories of PKD (Classification of Business Activities in Poland). The article presents theoretical aspects of making a decision on whether the entrepreneur should perform the product or service on his own or whether he should buy or make a purchase on the market (make or buy decision). Decisions of this type are among the most important decisions made by managers. The obtained research results can be used as a reference point for the analysis of parental costs of a particular enterprise within the surveyed sections of the PKD. In fixture research, on the basis of the presented results it is possible to assess whether the entrepreneurial activity in question has a typical level of costs of external services. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • 1. Ciesielski M., Długosz J. (red.), 2010, Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 2. Coase R.H., 1937, The nature of the firm, económica, 4(16), s. 386-405.
 • 3. Cooter, R., Ulen, T., 2016, Law and economics, 6th edition, Addison Wesley.
 • 4. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., 2009, Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • 5. Dollery B., Leong W.H., 1998, Measuring the transaction sector in the Australian economy, 1911-1991, Australian Economic History Review, 3 8(3), s. 207-231.
 • 6. Gruszecki T., 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 7. GUS, Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/pod- mioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/, dostęp z dnia 15.11.2017 r.
 • 8. Krawczyk S., 2001, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa.
 • 9. Lesmond D.A., Ogden J.P., Trzcinka C.A., 1999, A new estimate of transaction costs, Review of Financial Studies, 12(5), s. 1113-1141.
 • 10. North D.C., Wallis J.J., 1994, Integrating institutional change and technical change in economic history a transaction cost approach, Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft, 150(4), s. 609-624.
 • 11. Polski M.M., 2000, Measuring transaction costs and institutional change in the US commercial banking industry, Annual Conference of the International Society for New Institutional Economics, September, s. 22-24.
 • 12. Szymszal J., GajdzikB., 2011 ,Make-or-buy, BEPi metoda scoringowa w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w: Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • 13. Trocki M., 2001, Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 14. Wallis J J., North D. 1986, Measuring the transaction sector in the American economy, 1870- 1970, Long-term factors in American economic growth, University of Chicago Press, s. 95-162.
 • 15. Lysons K., 2004, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa.
 • 16. Wang, N., 2003, Measuring transaction costs: an incomplete survey, Ronald Coase Institute, Working Paper, (2).
 • 17. Wang, Y., Wallace, S. W., Shen, B., & Choi, T. M., 2015, Service supply chain management: A review of operational models, European Journal of Operational Research, 247(3), s. 685-698.
 • 18. Williamson, O.E., 1975, Markets and hierarchies, New York.
 • 19. Williamson, O.E., 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 20. Witkowski J., 2003, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.