PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 19 | 56--98
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego w układzie gmin w 2007 r.

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Województwo wielkopolskie w obecnym kształcie powstało na skutek reformy podziału administracyjnego kraju z dniem 1 stycznia 1999 r. Położone w środkowo-zachodniej Polsce, według danych z 31 grudnia 2010 r. jest drugim co do wielkości (za mazowieckim) i trzecim pod względem liczby ludności (za mazowieckim i śląskim) województwem w Polsce. Spośród 3,419 mln mieszkańców 56,6% mieszka w 109 miastach regionu, co w połączeniu z liczbą 5494 miejscowości wiejskich świadczy o rolniczym charakterze jednostki. Stolicę i główny ośrodek administracyjny, kulturowy, naukowy i gospodarczy regionu stanowi położony centralnie Poznań. Wśród innych ważnych ośrodków miejskich województwa wymienić należy: Kalisz, Konin i Leszno (trzy pozostałe powiaty grodzkie), a także Piłę, Ostrów Wielkopolski i Gniezno. Pod względem PKB per capita, które w 2010 r. wyniosło 39 104 zł na osobę, województwo zajmuje wysokie, 4 miejsce w kraju (za mazowieckim, śląskim i dolnośląskim). Przedstawiona poniżej analiza ma za zadanie zbadać stopień i przestrzenny rozkład wewnętrznego zróżnicowania regionu pod względem poziomu rozwoju społecznego-gospodarczego w układzie gmin. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bachtler J. 2007. Strategiczne wyzwania polityki spójności w latach 2007-2013. [W:] J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013. Biuletyn KPZK PAN, 231.
 • Barro R.J., Sala-I-Martin X. 1992. Convergence. Journal of Political Economy 100(2): 223-251.
 • Bassanini A., Scarpetta A.S., Visco I. 2001. How to promote economic growth in the Euro area. [W:] J. Smets, M. Dombrecht (red.), Knowledge, technology and economic growth: recent evidence from OECD countries. Edward Elgar Publishing, Northampton, United Kingdom, s. 60-98.
 • Battisti M., Di Vaio G. 2008. A spatially filtered mixture of -convergence regressions for EU regions, 1980-2002. Empirical Economics 34: 105-121.
 • Beschel M. 2007. Wyzwania polityki spójności w latach 2007-2013. [W:] J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013. Biuletyn KPZK PAN, 231.
 • Bouvet F., Dall'erba S. 2010. European Regional Structural Funds: how large is the influence of politics on the allocation process? Journal of Common Market Studies 48, 3: 501-528.
 • Chambers R. 2005. Ideas for Development. Institute of Development Studies. University of Sussex in Brighton, United Kingdom.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • Chojnicki Z. 1999. Podstawowe aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 265-272.
 • Chojnicki Z. 1977. Metody ilościowe i modele w geografii. Wyd. PWN, Warszawa.
 • Chojnicki Z. 1988. Terytorialny system społeczny. Biuletyn KPZK PAN, 138: 29-49.
 • Chojnicki Z., Czyż T. 1973. Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Chojnicki Z., Czyż T. 2000. Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny. Czasopismo geograficzne 71, 3-4: 261-277.
 • Chojnicki Z., Czyż T. 2004. Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] J.J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13-24.
 • Churski P. 2005a. Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, XIX, 3: 13-30.
 • Churski P. 2005b. Problem areas in Poland in terms of the objectives of the European Union's regional policy. European Planning Studies, 13, 1: 45-72.
 • Churski P. 2008a. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Churski P. 2008b. Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunkowania - krajowe konsekwencje. [W:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 153-188.
 • Churski P. 2009a. Polityka regionalna w okresie 2004-2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 9: 97-132.
 • Churski P. 2009b. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEFVIII/POPT/04/275/09. Wersja CD. Poznań.
 • Churski P. 2011 (red.), Zróżnicowania regionalne w Polsce. Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt 248. Warszawa.
 • Churski P., Perdał R. 2008. Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej. [W]: S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4: 21-32.
 • Churski P., Ratajczak W. (red.) 2010. Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership. Studia Regionalia KPZK PAN, 27, I-II. Warszawa.
 • Churski P., Stryjakiewicz T. 2006. New experiences of Polish regional policy in the first years of memebrship in the European Union. Quaestiones Geographicae, 25, B: 17-28.
 • Czyż T. (red.), 1996. Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Czyż T. 2001. Zróżnicowanie regionalne Polski w układzie nowych województw. Biuletyn KPZK PAN, 197: 7-35.
 • Czyż T. 2009. Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 9: 77-96.
 • Czyż T. (red.) 2010. Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 9.
 • Czyż T., Hauke J. 2010. Nierówności regionalne w Polsce. [W:] W. Ratajczak, K. Stachowiak (red.), Gospodarka przestrzenna społeczeństwu. T. 1. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13-29.
 • Dacey M.F. 1958. Improved linkage analysis by a nearest neighbor method. Department of Geography, University of Washington, Discussion Paper, 9.
 • Dolata M. 2009. Wewnętrzne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego województwa wielkopolskiego. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 9: 63-76.
 • Dutkowski M. 2008. Problemy ewaluacji polityki regionalnej. [W]: T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: 36-50.
 • Dyba W.M. 2012. Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej. Projekty środowiskowe realizowane w okresie 2007-2013 na obszarze województwa wielkopolskiego. [W]: O. Siodłak, P. Drynda (red.), I i II Ogólnopolska Konferencja Studencka "Chcę być zrównoważony!" - publikacja pokonferencyjna. Oikos Opole [w druku].
 • Dyba W.M. 2012. Polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju w polityce intraregionalnej województwa wielkopolskiego. [W:] T. Wiskulski (red.), Sympozjum Doktorantów i Młodych Badaczy "Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w przestrzeni geograficznej". Wyd. UG, Gdańsk.
 • Dziemianowicz W., Szlachta J., Szmigiel-Rawska K. (red.) 2011. Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
 • Dziurbejko T. 2006. Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Wyd. Diffin, Warszawa.
 • Friedmann J. 1972. A General Theory of Polarised Development [W:] N.M. Hansen (red.), Growth Centres in Regional Economic Development Policy. Free Press, New York, s. 82-107.
 • Gaczek W.M 2000. Zróżnicowanie wewnętrzne Wielkopolski. Możliwości i potrzeba wyrównywania różnic rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. IV. Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 103-112.
 • Gonciarski Ł. 2011. Rola głównych ośrodków miejskich w kształtowaniu spójności terytorialnej Euroregionu Pro Europa Viadrina. Praca magisterska obroniona na WNGiG UAM w Poznaniu (niepublikowana).
 • Gorzelak G. 1998. Regional and local potential for transformation in Poland. Regional and Local Studies, 14.
 • Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne 2(36): 5-27.
 • Grosse T.G. 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Grosse T.G. 2002. Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 1(8): 25-48.
 • Grosse T.G. 2010. Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach 2008-2010. Studia Regionalne i Lokalne, 4(42): 60-81.
 • Grözinger G., Matiaske W., Spieß K.C. (red.) 2008. Europe and its regions: the usage of European regionalized social science data. Cambridge Scholars, Cambridge, United Kingdom.
 • Grzeszczak J. 1999. Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Prace Geograficzne, 173.
 • Harańczyk A. (red.) 2012. Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. II. Studia KPZK PAN, CXL.
 • Harcourt G.C., 2006. The Structure of Post-Keynesian Economics. The Core Contributions of the Pioneers. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
 • Hägerstrand T. 1967. Innovation Diffusion as a Spatial Process. University of Chicago Press, Chicago.
 • Hirschman A.O. 1958. The strategy of economic development. Yale University Press, New Haven.
 • Hryniewicz J.T. 2000. Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów. Studia Regionalne i Lokalne 2(2): 53-77.
 • Jażdżewska I. 2003. Statystyka dla geografów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaczmarek T. 2005. Reforma terytorialno-administracyjna Polski - porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej. Biuletyn KPZK PAN, 197.
 • Kaczmarek T., Parysek J.J. 2005. Unia Europejska w dobie rozszerzenia. Wyd. Empi2, Poznań.
 • Kaczmarek Z., Parysek J.J. 1977. Zastosowanie analizy wielowymiarowej w badaniach geograficzno- ekonomicznych. [W:] Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Kołsut B. 2012. Nierówności przestrzenne w poziomie dochodów ludności w Polsce. [W:] A. Harańczyk (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. II. Studia KPZK PAN, CXL.
 • Kossowski T. 2009. Konwergencja przestrzenna - aspekty teoretyczne. [W:] Praktyczne aspekty badań regionalnych. Varia. Vol. II. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 8.
 • Kossowski T., Motek P. 2009. Spatial modelling of the local public finance in Poland. Studia Regionalia KPZK PAN, 24: 152-167.
 • Krugman P. 1991. Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 99, 3: 483-499.
 • Kudełko J. 2004. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Zeszyty Naukowe 651.
 • Kukliński A. 2011. Megaspaces of the XXIcentury. A problem oriented study. [W:] P. Artymowska i in. (red.), The Future of Regions - The Megaspaces of the XXIcentury. Ministry of Regional Development, Warsaw.
 • Kukliński A., Jakubowska P., Żuber P. (red.) 2008. Problematyka rozwoju regionów: w poszukiwaniu nowego paradygmatu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Leoński Z. 2006. Samorząd terytorialny w RP. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Leoński Z. 2008. Ustrój i zadania samorządu terytorialnego. [W:] S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Maciejewski T. 2002. Historia administracji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Markowski T. 2010. Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju, [W:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Biuletyn KPZK PAN, 245: 19-25.
 • Mierzejewska L. 2010. Rozwój zrównoważony: pojmowanie, podstawowe aspekty i wskaźniki. [W:] Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 16-67.
 • Misiak W., Siemiański J.L. 2001. Koncepcje rozwoju regionalnego Polski w świetle doświadczeń integracyjnych Europy. Studia Europejskie 3: 11-29.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. 2007. Gospodarka samorządu terytorialnego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Molle W. 2007. European Cohesion Policy. Willem Molle, New York, s. 13-99.
 • Motek P. 2006. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Motek P., Stępiński B. 2009. Zróżnicowanie wykorzystania środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie świętokrzyskim i jego związek z dochodami samorządów gminnych. [W:] Praktyczne aspekty badań regionalnych - varia. Vol. II. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 8.
 • McQuitty L.L. 1957. Elementary linkage analysis for isolating orthogonal and oblique types and typal relevancies. Educational and Psychological Measurement, 17: 207-229.
 • Myrdal G. 1957. Economic theory and underdeveloped regions. Duckworth. Londyn.
 • Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. 2008. Ewaluacja interwencji publicznych - podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 41-48.
 • Parysek J.J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Parysek J.J. 2008. Polityka regionalna i planowanie regionalne w Polsce. [W]: T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: s. 9-35.
 • Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (red.) 2003. Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Parysek J.J., Stryjakiewicz T. 2004. Globalny a lokalny wymiar badań geograficzno-ekonomicznych. [W:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 95-104.
 • Pearson K. 1926. On the coefficient of ratial likeness. Biometrica, 18: 105-117.
 • Pelkmans J. 2006. European Integration. Methods and Economic Analysis. Third Edition. Pearson Educational Limited, Harlow, England, United Kingdom.
 • Perkal J. 1953. O wskaźnikach antropologicznych. Przegląd Antropologiczny, 19: 210-221.
 • Perroux F. 1955. Note sur la notion de pole de croissance. Economique appliquee, 1-2: 307-320.
 • Pietrzyk I. 2006. Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ptaszyńska B. 2007. Wyrównywanie poziomu rozwoju Polski i Unii Europejskiej. Wyniki XV Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów dostępne pod adresem: http://www.konferencja.edu.pl/.
 • Rudnicki M. 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-finansowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Schumpeter P.J.A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. PWE, Warszawa.
 • Sobala-Gwosdz A. 2004. The Change in the Rural Standard of Living During the Transformation Period in the Podkarpackie Province, Poland. [W:] Effectiveness geographical space quality of life. Prace Geograficzne IGiGP, 114: 93-106.
 • Sobczyk M. 1998. Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stryjakiewicz T. 1999. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Stryjakiewicz T. 2008a. Regiony kreatywnej wiedzy - zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE. [W:] T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: 129-145.
 • Stryjakiewicz T. 2008b. Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. [W:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 105-119.
 • Stryjakiewicz T. 2009. The old and the new in the geographical pattern of the Polish transition. Geographica 40/1: 5-24.
 • Stryjakiewicz T. (red.) 2010. Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Stryjakiewicz T., Czyż T. (red.) 2008. O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237.
 • Stryjakiewicz T., Jaroszewska E. 2011. Kurczące się miasta (shrinking cities) i strategie ich regeneracji. [W:] L. Mierzejewska, M. Wdowicka (red.), Współczesne problemy rozwoju miast i regionów. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 135-148.
 • Szlachta J. 1994. Regional patterns of transformation. [W]: Transforming the Polish economy. Vol. II. Warsaw School of Economics, Warsaw, s. 203-226.
 • Szlachta J. 2005. Polska ścieżka rozwoju regionalnego w poszerzonej Unii Europejskiej. Biuletyn KPZK PAN, 217: 7-42.
 • Szlachta J. 2007. Strategiczne wyzwania stojące przed polityką spójności Unii Europejskiej po 2007 r. - perspektywa polska. [W:] J. Szlachta i J. Woźniak (red.), Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013. Biuletyn KPZK PAN, z. 231, Warszawa.
 • Szlachta J., Woźniak J. (red.) 2007. Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013. Biuletyn KPZK PAN, 231.
 • Szul R. 2004. UE na rozdrożu. Perspektywy polityki regionalnej UE a rozwój regionalny. [W:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, T. VIII/1. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, s. 7-18.
 • Smith A. 1954. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
 • Swianiewicz P. 1989. Społeczno-ekonomiczna typologia miast i gmin w Polsce. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Swianiewicz P. 2006. Czy środki z Unii Europejskiej dla samorządów zwiększają rozpiętości międzyregionalne? Samorząd Terytorialny, 12: 13-35.
 • Swianiewicz P. 2010. Poland: Europeanization of Subnational Governments. [W:] J. Loughlin, F. Hendriks, A. Lidstrom (red.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe. Oxford University Press, s. 480-504.
 • Todaro M., Smith S.C. 2002. Economic Development. Wyd. Pearson, New York.
 • Turner K.R. (red.) 1993. Sustainable Environment Economics and Management. Principles and Practise, Belhaven Press, Londyn/Nowy Jork.
 • Woźniak J. 2007. Spójność czy konkurencyjność? Polityka rozwoju polskich regionów. [W:] J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013. Biuletyn KPZK PAN, 231.
 • Wójcik P. 2008. Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów. Studia Regionalne i Lokalne, (2)32: 41-60.
 • Badanie ewaluacyjne "Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013". Sopot, październik 2009.
 • Dobre praktyki ZPORR - jak Wielkopolska skorzystała z funduszy strukturalnych. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 2008.
 • Kryteria wyboru projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, sierpień 2008 (ze zmianami, stan na luty 2010).
 • Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, grudzień 2005.
 • Wielkopolska 2020. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Projekt przeznaczony do konsultacji społecznych. Poznań, 18 lipca 2012 roku.
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego. Wersja 4.3. Poznań, marzec 2009.
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań, sierpień 2008.
 • Badanie ewaluacyjne "Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych". Katowice, luty 2009.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. Rada Ministrów, Warszawa, 2010.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 • Raport Polska 2011: Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony. MRR, czerwiec 2011.
 • Standardy ewaluacji. Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa, lipiec 2008.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2006.
 • A new treaty: a new role for regions and local authorities. Committee of the Regions, Brussels, 2009.
 • Fifth Report of Economic, Social and Territorial cohesion. Investing in Europe's Future. Report from the Commision, European Union, Regional Policy, European Commision. Luxembourg, 2010.
 • III Raport na temat spójności społecznej i gospodarczej. Nowe partnerstwo dla spójności - konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Komisja Europejska, Luksemburg, 2004.
 • IV Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Wzrastające regiony, wzrastająca Europa. Komisja Europejska, Luksemburg, 2007.
 • Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013. Rada UE, Bruksela, 2006.
 • Strengthening regional and local democracy in the European Union. Vol. I. Committee of the Regions, Brussels, 2004.
 • Territorial Cohesion. European Economic and Social Committee, Brussels, 2009.
 • Working for the regions. EU Regional Policy 2007-2013. European Commision - DG Regio, Brussels, January 2008.
 • Zielona Księga na temat spójności terytorialnej - Green Paper on Territorial Cohesion. Turning Territorial Diversity into Strength. Komisja Europejska, Bruksela, 2008.
 • Council Regulation (EEC) No 2052/1988 on the task of the Structural Funds. Official Journal Legislation No 185. 15.07.1988.
 • Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu "konwergencja" w latach 2007-2013. Dokument nr C(2006) 3475 (2006/595/WE).
 • Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu "konwergencja" w latach 2007-2013.
 • Dokument nr C(2006) 3474, (2006/594/WE).
 • Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE).
 • Odnowiona Strategia Lizbońska - Zintegrowany pakiet wytycznych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 2005-2008. Komisja Wspólnot Europejskich COM (2005), 141, 2005/0057 z dn. 12.04.2005 r.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS), Dz.U. L 154 z 21.06.2003. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1888/2005 (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 11).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 • Traktat o Unii Europejskiej (uchwalony w Maastricht 7.02.1992 r.). Wersja skonsolidowana. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83 z 30.03.2010.
 • Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (uchwalony w Rzymie 25.03.1957 r., przemianowany w art. 2 ust. 1 Traktatu z Lizbony z dn. 13.12.2007 r. na Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej), wersja skonsolidowana. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83 z 30.03.2010.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 576).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. nr 140, poz. 984).
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2004 r. nr 216, poz. 1370).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).
 • www.wrpo.wielkopolskie.pl
 • www.umww.pl
 • www.mrr.gov.pl
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl
 • www.ewaluacja.gov.pl
 • www.infoue.website.pl
 • www.stat.gov.pl/bdl
 • www.ec.europa.eu
 • www.europa.eu
 • Podkład mapowy z komentarzem: M. Najgrakowski, 1993. Ziemie Polskie w okresie zaborów. Główny Geodeta Kraju. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.