PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 189--206
Tytuł artykułu

Myśl Profesora Adama Andrzejewskiego (1914-1998) - w 20 lat po śmierci

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The thought of Professor Adam Andrzejewski (1914-1998): 20 years after his death
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poza przypomnieniem postaci Profesora Adama Andrzejewskiego zasadniczym celem artykułu jest wykazanie przydatności Jego myśli w dzisiejszych realiach społeczno-ekonomicznych. Myśl Profesora pozwoliła zwłaszcza na dzisiejsze rozpatrywanie znaczenia zasobu mieszkaniowego i innych elementów infrastruktury osadniczej jako szansy oraz podstawowego pola urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju przestrzeni zamieszkanej, a także całej przestrzeni zamieszkiwania w nawiązaniu do koncepcji trwałego rozwoju. W artykule potwierdzono, że polityka mieszkaniowa i polityka osadnicza stanowią część nauk społecznych i obszar wiedzy, w zakresie których wypracowane metody badań i praktyki sprawdzają się w długim okresie sięgającym wymiaru sekularnego. Prawidłowość ta znajduje wyraz w niewielkich w sumie zmianach kierunków badań polityki mieszkaniowej i osadniczej sformułowanych przez Profesora Adama Andrzejewskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
In addition to the occasional reminder of the character of Professor Adam Andrzejewski, the essential goal of the article is to document the usefulness of the Professor's thoughts in today's socio-economic realities. The professor's thought allowed for especially today's consideration of the importance of the housing stock and other elements of settlement infrastructure as an opportunity and the basic field of realizing the sustainable development of the inhabited space, as well as the entire living space in reference to the concept of sustainable development. The presented article confirms that housing and settlement policy are elements of social sciences and the area of knowledge in the field of which the developed research methods and practices work well in the long term, reaching the secular dimensions. This regularity is reflected in the small changes in the directions of housing and settlement policy research formulated by Professor Adam Andrzejewski.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Andrzejewski A., Infrastruktura społeczna, jej rola i miejsce w układzie osadniczym, w: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i jej rola w społeczno-ekonomicznym rozwoju kraju, SGPiS, Warszawa 1974, seria "Monografie i Opracowania", nr 30, s. 138-150.
 • Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987.
 • Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa. Zagadnienia ekonomiczne i socjalne, Arkady, Warszawa 1959.
 • Andrzejewski A., Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, "Biuletyn" KPZK PAN, z. 154, Warszawa 1991.
 • Andrzejewski A., Profesor Andrzej Stasiak, "Biuletyn" IGiPZ PAN, nr 5, Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony prof. dr. hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. P. Eberhardt, K. Miros, Warszawa 1994.
 • Andrzejewski A., Siły na zamiary, "Polityka" 1993, nr 3 (23).
 • Andrzejewski A., Sytuacja mieszkaniowa Polski w latach 1918-1974, PWE, Warszawa 1977.
 • Andrzejewski A., Związki infrastruktury społecznej z rozwojem i rozmieszczeniem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej, w: Kształtowanie infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1971-1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981-1985, KPP i PS PAN, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1979, s. 25-38.
 • Andrzejewski A., Cesarski M., Majchrzak M., Matuszewski J., Stasiak A., Kierunki badań nad mieszkalnictwem i osadnictwem w latach 1953-1992, w: Samorząd terytorialny i mieszkalnictwo w badaniach naukowych i dydaktyce SGH 1906-1995, red. A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997, seria "Monografie i Opracowania", nr 423, s. 82-106.
 • Andrzejewski A., Dziewoński K., Goryński J., Perspektywy urbanizacji i rozwoju sieci osadniczej kraju jako elementy prognoz społecznych, "Kultura i Społeczeństwo" 1968, nr 1, s. 123-128.
 • Andrzejewski A., Dziewoński K., Malisz B., Le role de la viole et de l'armature urbaine dans la region, VI Congres du Conseil International des Economics Regionales, Varsovie 1972.
 • "Biuletyn" KPZK PAN, z. 196, Profesor Adam Andrzejewski i jego dzieło (procesy mieszkaniowe, urbanizacyjne i społeczne). Wybór pism, red. A. Stasiak, M. Cesarski, Warszawa 2001.
 • Cesarski M., Adam Andrzejewski, Wirtualne Muzeum SGH, http://uczelnia.sgh.waw. pl/pl/muzeum/zbiory/Strony/Wspomnienia.aspx
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571958

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.